|  | 

سرگرمی و تفریحی

آلودگی هوا باعث کم شدن و از بین رفتن تاثیر آنتی بیوتیک می شود

img-responsive

آلودگی هوا باعث کم شدن و از بین رفتن تاثیر آنتی بیوتیک می شود

آلودگی هوا باعث کم شدن و از بین رفتن تاثیر آنتی بیوتیک می شود

آلودگی هوا باعث افزایش بکتری های و همچنین بیشتر شدن عفونت ریه می شود که این باکتری در مقابل نیز مقاوم هستند

مقاوم شدن باکتری ها مقابل آنتی بیوتیک

به گزارش مهر، جولی موریسی، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لستر بریتانیا، در این باره می گوید: «تحقیق ما نشان می دهد های که موجب بروز عفونت های تنفسی می شوند تحت تاثیر آلودگی هوا هستند و احتمالا ریسک عفونت را افزایش می دهند.»

مولفه اصلی کربن سیاه است که از طریق احتراق سوخت های فسیلی نظیر گازوئیل، سوخت های زیستی و زیست توده ها تولید می شوند.

این تحقیق نشان داد که این آلاینده موجب تغییر شیوه رشد باکتری ها و نحوه تشکیل اجتماعات آنها می شود که می تواند بر نحوه زنده ماندن آنها در مجاری تنفسی و نحوه مقابله آنها با تاثیر گذارد.

این مطالعه متمرکز بر دو پاتوژن انسانی Staphylococcus aureus و Streptococcus pneumonia بود که هر دو از علل اصلی بیماری های تنفسی بوده و بسیار در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.

تیم تحقیق دریافت کربن سیاه موجب تغییر در مقاومت آنتی بیوتیکی اجتماعات Staphylococcus aureus شده و به شدت مقاومت اجتماعات Streptococcus pneumonia را در مقابل پنی سیلین افزایش می دهد.

همچنین آنها دریافتند کربن سیاه موجب انتشار Streptococcus pneumonia از بینی به مجاری تنفسی تحتانی شده که مرحله اصلی پیشرفت بیماری تلقی می شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آلودگی هوا باعث کم شدن و از بین رفتن تاثیر آنتی بیوتیک می شود

%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%ab

ABOUT THE AUTHOR