|  | 

مدلینگ زن

این بازیگران زن شبیه به خواهران دوقلو هستند!

img-responsive

این بازیگران زن شبیه به خواهران دوقلو هستند!

بازیگران زن زیبا که شبیه به خواهران دوقلو هستند

بعضی از بازیگران زن بقدری شبیه بهم هستند که مردم فکر می کنند خواهر دوقلو هستند. نمونه های این چنینی در هالیوود بسیار زیاد است که دیدنشان بسیار جالب است. این بازیگران شبیه به سیبی هستند که از وسط نصف شده اند. جالب است بدانید این افراد مادر و دختر هستند.

 

*کایا گربر و سیندی کرافورد*

*کایا گربر و سیندی کرافورد*

*رومر ویلیز و دمی مور*

*رومر ویلیز و دمی مور**زوئی کراویتز و لیزا بونت*

*زوئی کراویتز و لیزا بونت*

و تیش سایرس*

*مایلی سایرس و تیش سایرس*

*ویلو اسمیث و جادا پینکت اسمیث*

*ویلو اسمیث و جادا پینکت اسمیث*

*ولنتینا پیناولت و *

*ولنتینا پیناولت و سلما هایک*

*لوردس لئون و *

*لوردس لئون و مدونا*

*سوری کروز و کیتی هولمز*

*سوری کروز و کیتی هولمز*

*ویولت افلک و جنیفر گارنر*

*ویولت افلک و جنیفر گارنر*

*لیو فروندلیش و جولین مور*

*لیو فروندلیش و جولین مور*

*اوا اموری و سوزان ساراندون*

*اوا اموری و سوزان ساراندون*

*لیلی مو شین و *

*لیلی مو شین و کیت بکینسِیل*

*کندل جنر و کریس جنر*

*کندل جنر و کریس جنر*

*اوا سمبورا و هیثر لاکلیر*

*اوا سمبورا و هیثر لاکلیر*

*لنی کلام و هیدی کلام*

*لنی کلام و هیدی کلام*

*صوفی میدلر و بت میدلر*

*صوفی میدلر و بت میدلر*

*سیلور برینکلی و کریستی برینکلی*

*سیلور برینکلی و کریستی برینکلی*

عکس های جالب از زنان شبیه بهم در هالیوود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این بازیگران زن شبیه به خواهران دوقلو هستند!

%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d9%87

ABOUT THE AUTHOR