|  | 

مدلینگ پسر

تجاوز پسر BMW سوار به دخترانی که گوشی آیفون داشتند!

img-responsive

تجاوز پسر BMW سوار به دخترانی که گوشی آیفون داشتند!

تجاوز جنسی جوان بی ام و سوار, دزدیدن گوشی آیفون دختران

مرد شیک پوش BMW سوار با شگردهای جالب و با وعده خواستگاری دختران جوان را فریب می داد و با نقشه ای از پیش تعیین شده آنها را به رستوران می کشاند و مورد آزار جنسی قرار می داد.

نقشه شوم جوان کلاهبردار برای دختران صاحب گوشی آیفون

مرد بی.ام.وسوار بعد از طرح دوستی با دختران و زنان جوان، آنها را به رستوران دعوت کرده و با نقشه ای از پیش تعیین شده، فقط گوشی های با مارک آیفون آنها را به سرقت می برد. او در مرحله بعدی با ترفندی خاص جعبه گوشی ها را نیز از مالباختگان می گرفت.مرد بی.ام.وسوار به بهانه ، تعدادی از قربانیانش را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

شگرد خاص

رسیدگی به پرونده ای با صد شاکی، مدتی قبل با شکایت دختر جوانی نزد پلیس Police آغاز شد. دختر جوان زمانی که در مقابل افسر پرونده اش قرار گرفت، گفت:مدتی قبل در یکی از خیابان های شمال شهر منتظر خودرو بودم که خودروی بی. ام.و در مقابلم نگه داشت. راننده پسر جوانی بود و از من خواست سوار شوم تا مرا به مقصد برساند. از آنجا که دیر وقت بود، من هم سوار ماشین شدم و در بین راه راننده ابراز علاقه کرد و شماره تلفن همراهش را در اختیارم قرار داد.

او ادامه داد:از آن شب ارتباط ما آغاز شد و بعد از مدتی پسر جوان مرا به یک رستوران دعوت کرد تا شام را باهم بخوریم و در مورد آینده باهم صحبت کنیم. من قبول کردم و آن شب بعد از شام، او گفت حالش بد است و نمی تواند رانندگی کند و از من خواست که پشت فرمان بنشینم. آن شب من رانندگی کردم و وقتی به خانه آمدم، متوجه شدم که گوشی تلفن همراهم که مارک آیفون بود، ناپدید شده است.

ناپدید شدن مرد بی.ام.وسوار

دختر جوان ادامه داد:به تصور این که گوشی را در رستوران جا گذاشته ام، موضوع را به پیمان (م) گفتم و او هم گفت پیگیر می شود. پیمان بعد از ساعتی تماس گرفت و گفت گوشی تلفن را مردی دزدیده و رد آنتن تلفنم را در خانه ای در اشرفی اصفهانی زده است. پیمان می گفت دوستان زیادی در مخابرات دارد و می تواند آنتن تلفن همراه مرا ردزنی کند. به پیمان گفتم بهتر است موضوع را با پلیس در میان بگذاریم، اما او گفت پلیس پرونده های زیادی را در این مورد رسیدگی می کند و تا بخواهد به پرونده ما برسد، زمان می برد و تا آن موقع آنها خانه را ترک می کنند یا گوشی را می فروشند. او به من گفت با فردی که گوشی تلفن همراهم را برداشته، صحبت کرده و چون محل او لو رفته، حاضر است گوشی را برگرداند. فقط جعبه گوشی تلفن همراهم را می خواست تا آنها را باهم تطبیق دهد و گوشی را برگرداند. من هم که از همه جا بی خبر بودم، جعبه گوشی ام را دادم، اما بعد از آن پیمان ناپدید و تلفنش نیز خاموش شد و تازه آن زمان بود که متوجه شدم پیمان سارق گوشی ام بوده است.

سرقت های سریالی آیفون

با شکایت دختر جوان، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت ادامه یافت و در تحقیقات بعدی کارآگاهان با شکایت های مشابه سرقت Stealing تلفن همراه دختران جوان مواجه شدند. تمام گوشی های به سرقت رفته، مارک آیفون بود و قربانیان آنها با پسر بی.ام.وسواری در خیابان آشنا شده و به بهانه آشنایی و ازدواج به رستوران رفته اند و گوشی شان سرقت شده است.

با توجه به شباهت موضوع و از آنجا که در تمام سرقت ها، سارق بی.ام.وسوار به بهانه ازدواج، آنها را به رستوران دعوت کرده و نقشه سرقتش را اجرا کرده بود؛ احتمال دست داشتن یک نفر در تمام سرقت ها مطرح شد.

همچنین بخوانید :

صد شاکی

به این ترتیب، تصویر چهره نگاری شده متهم به دست آمد و در اختیار صد شاکی این پرونده قرار گرفت. با شناسایی تصویر چهره نگاری متهم، این احتمال قوت گرفت که صد دختر جوان توسط یک نفر مورد سرقت قرار گرفته اند.

بررسی ها در این خصوص ادامه داشت تا این که متهم جوان در تحقیقات پلیسی دستگیر شد. پیمان ابتدا منکر سرقت ها بود، اما زمانی که با مدارک و شواهد پلیسی مواجه شد ناچار لب به اعتراف گشود و گفت:من عاشق گوشی تلفن آیفون هستم و با آن که نیاز مالی نداشتم، اما به خاطر هیجانش تصمیم گرفتم از دختران جوان با شگردی خاص سرقت کنم. به همین دلیل نزدیک دختران جوان رفته و آنها را سوار خودرویم می کردم. با این بهانه که به شما علاقه پیدا کردم، شماره ام را به آنها می دادم. هنگامی که آنها قصد ذخیره کردن شماره تلفنم را در گوشی خود داشتند، مارک گوشی آنها را نگاه می کردم و اگر آیفون بود، به رابطه ام ادامه می دادم.

او ادامه داد:بعد از مدتی ابراز علاقه، از آنها خواستگاری و به رستوران دعوتشان می کردم. در حین بازگشت می گفتم حالم خوب نیست و از آنها می خواستم رانندگی کنند. دختران که پشت فرمان می رفتند و سرگرم رانندگی بودند، من گوشی تلفن همراهشان را از داخل کیفشان سرقت می کردم، اما چون این گوشی ها را به تنهایی نمی توانستم بفروشم، به بهانه این که رد آنتن گوشی را زده ام و می دانم کجاست، جعبه گوشی های آنها را نیز سرقت می کردم.

آزار و اذیت های سریالی

درحالی که پرونده متهم جوان تکمیل و برای تحقیقات به مجتمع قضایی ارسال شده بود، شکات این پرونده زمانی که در مقابل قاضی Judge قرار گرفتند، ادعای جدیدی را مطرح کردند. هشت نفر از دختران مدعی شدند قربانی نقشه سیاه مرد بی.ام.وسوار شده اند. یکی از آنها گفت:پیمان به بهانه این که خانواده اش می خواهند مرا ببیند، من را به باغی در خارج از تهران برد و بعد از دادن آبمیوه مسموم، بی هوشم کرده و مورد آزار و اذیت قرار داد و گوشی تلفن همراهم را نیز به سرقت برد.

با مشخص شدن این موضوع و عدم صلاحیت رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد تا قضات دادگاه کیفری به این پرونده رسیدگی کنند.

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تجاوز پسر BMW سوار به دخترانی که گوشی آیفون داشتند!

%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%b3%d8%b1-bmw-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88

ABOUT THE AUTHOR