|  | 

سرگرمی و تفریحی

تزریق آمپول روزه را باطل می کند؟ حکم تزریق آمپول در ماه رمضان چیست؟

تزریق آمپول روزه را باطل می کند؟ حکم تزریق آمپول در ماه رمضان چیست؟

حکم تزریق آمپول روزه دار از سوالاتی که افراد روزه دار در ماه رمضان دارند در مورد خوردن و آشامیدن است  و دیگر موارد مهم که در این مطلب می خوانید. خوردن و آشامایدن چگونه روزه را باطل می کند؟ اگر روزه دار به طور غیر عمدی غذایی بخورد و یا بیاشماد روزه اش باطل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تزریق آمپول روزه را باطل می کند؟ حکم تزریق آمپول در ماه رمضان چیست؟

%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1

ABOUT THE AUTHOR