|  | 

سرگرمی و تفریحی

تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

img-responsive

تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

معمای چوب کبریتی

تست هوش تصویری با جواب, معمای چوب کبریت ها, چوب کبریت

به عکس زیر نگاه کنید و چوب کبریترا جابه جا کنید تا معما حل شود

 

تعدادی چوب کبریت داریم. به نظر می رسد معادله اشتباهی پیش رو داشته باشیم. ولی خوب… کافیست یک چوب کبریت را جابجا کنیم تا همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!

برای پاسخ می توانید معادله تساوی جدید را بنویسید. به نظر شما برای این معما چند جواب می تواند وجود داشته باشد؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ تست هوش: معمای چوب کبریتی 

سه حالت امکان پذیر است (در شکل نیز مشخص شده است)

5+4=9

0+4=4

8-4=4

 

معمای چوب کبریت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

صبحانه

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c2016-10-25

ABOUT THE AUTHOR