|  | 

سرگرمی و تفریحی

خیانت کردن به همسر چه عواقبی در پی دارد؟

خیانت کردن به همسر چه عواقبی در پی دارد؟

تمام عواقب خیانت کردن به همسر شاید هر چند وقت یک بار خبر خیانت یک زن یا مرد به همسرش را بشنوید. این روزها در تمام جوامع مسئله خیانت به مسئله ای عادی تبدیل شده است و مربوط به هیچ جنسیتی و یا جایگاه اجتماعی خاصی هم نیست. شغل ما هر چه که باشد (معلم، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خیانت کردن به همسر چه عواقبی در پی دارد؟

%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f

ABOUT THE AUTHOR