|  | 

سرگرمی و تفریحی

روش درست نوشتن سفته چگونه است؟

img-responsive

روش درست نوشتن سفته چگونه است؟

روش درست نوشتن سفته چگونه است؟

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.

چگونه جهت ضمانت سفته بدهم که بعداً با مشکل مواجه نشوم

آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.سفته

اولین بار در پدیدار شد.

روش درست نوشتن سفته چگونه است؟

%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f2017-03-28

ABOUT THE AUTHOR