|  | 

سرگرمی و تفریحی

شماره شبا؛ روش دریافت شماره یا کد شبا بانک های مختلف ایران

شماره شبا؛ روش دریافت شماره یا کد شبا بانک های مختلف ایران

می توان گفت که دریافت کد شبا از تمام بانک ها شبیه به هم هست. در ابتدا باید وارد سایت هر بانک شوید و شماره حساب آن بانک را وارد کنید، سپس متن درون تصویر امنیتی را وارد کنید و سپس شماره شبای خود را دریافت کنید. در بعضی از بانک ها مانند بانک ملی می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شماره شبا؛ روش دریافت شماره یا کد شبا بانک های مختلف ایران

%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d8%b4%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7

ABOUT THE AUTHOR