|  | 

سرگرمی و تفریحی

منظور از شک بعد از محل، در نماز چیست؟

img-responsive

منظور از شک بعد از محل، در نماز چیست؟

منظور از شک بعد از محل، در نماز چیست؟

منظور از «شک بعد از محل»، در نماز چیست؟

همه مراجع: شک بعد از محل، مانند آن است که در حال خواندن سوره، شک کند «حمد» را خوانده یا نه؛ در رکوع شک کند سوره را خوانده یا نه؛ در سجده شک کند رکوع را انجام داده یا نه؛ بعد از سلام شک کند تشهد را خوانده یا نه و… در تمام این موارد نباید به شک خود اعتنا کند؛ بلکه باید نماز را ادامه دهد و نماز صحیح است.

منبع:
توضیح ‏المسائل مراجع، م 9 – 1168؛ آیت‏الله نورى،توضیح ‏المسائل، م

همچنین

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

منظور از شک بعد از محل، در نماز چیست؟

%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f2017-11-13

ABOUT THE AUTHOR