|  | 

مدلینگ زن

میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

img-responsive

میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

در سال 96 حقوق بازنشتگان و مستمری بگیران تامین احتماعی افزایش می یابد. اما میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 96 تا چه میزانی است؟

 

افزایشش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

رییس جمهوری در نخستین ساعات سال ١٣٩٦، خط تولید جدید جامدات شرکت داروسازی رازک را افتتاح کرد.حقوق بازنشستگان

اولین بار در پدیدار شد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c

ABOUT THE AUTHOR