آرشیو ماهانه: آوریل 2019

buy buy and then sell

این متن از داخل پنل ارسال شده است. ساعت سه و نیم نصف شب و من دارم بیهوش میشم. این کار کنه میرم میخوابم 😐