از درختِ همزاد تا درختِ قانون به فلک کشیده

تماشای رویش متفاوت فداکار درختان و زندگی عجیب آن ها، حزن زمان لذت‏ بخش و آموزنده است. هر جلوه ای از طبیعت و هر تصویری از درختان گوناگون، آدم را یاد مصرع نامدار سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار».

در این صفحه به نظر درختانی می رویم که فداکار از آن ها کهن‏ سالند و بعضی خیر. برخی از آن ها حجیم اند و بعضی اهتزاز و قسمت قسمت کردن ای همچنین بوسیله مرور شکل متفاوتی روشن کرده اند. یک جا درختی می بینیم که درونش تهی شده، گویا بخاطر این که بتواند توی دلش گیاه دیگری را مکان بدهد. تماشای رستن گیاهی درون دل درختی کهن سال جالب و تماشاگر است.

درختی دیگر گویی دوقلو روییده است و شجر اینده به طرز شگفت انگیزی هیکل کشیده و پشته رفته. انگار خدای مهربان، آسمان خراشی برای سکونت حیوانات آفریده است. درون گوشه ای دیگر از این کره ی سماوی درختی با تنه ای مشبک می بینیم و داخل جایی دیگر درختی با تن ای چندقسمتی با انشعاب هایی جسیم و سایه ای بسیار گسترده.