شناساندن کتاب عادت گرگ جای پا جردن بلفورت

تاریخ «طریق ی گرگ» خواه «سیاق گرگ» با شعار آموزش بیع تالیف شده است. روشی که جردن بلفورت بخاطر بیع ساختن کرده، گونه خط یمین سودا معروفیت دارد. او در کتابش با نشانی «شیوه گرگ» درباره ی استراتژی فروش برای پیوستن به آزادی و استقلال مالی صحبت می بطی ء. با وجود زندگی پرفرازونشیبی که جردن بلفورت از روال گذراند و مشکلاتی که به دلیل کارهای غیرقانونی اش با نیروهای امنیتی FBI معین کرد، به خاطر امنیت های دوستانه از همکارانش، آن ها متصل به او وفادار ماندند. او مدت ۲۲ ماه را تو زندان گذراند؛ از شکست های مخربش درس گرفت و از میان کوره راه های کاربرد مواد و روش های غیرقانونی پولدارشدن، سرانجام توانست به اشتباهاتش بیان کند و به راه های مستقر و حرفه ای فروش بخاطر رسیدن بوسیله توفیق های واقعی اثر ببرد.

«گرگ بالن استریت» معروفیت فیلمی است که زندگی مجله ی کارگزار معروف بورس، جردن بلفورت را بوسیله تصویر کشیده است. جردن بلفورت، زمانی با موج کلاه برداری که در قدری تاریک از راسته بورس حیات داشت، همراه شد و با تأسیس شرکت «استراتون اوکمونت» به ثروت یدکی دست یافت. اما پایان به عدل برده شد و به حرف پدرش رسید. این جمله ای بود که پدرش سال ها پیش به او گفته بود: «هرکسی اختتام تاوان اشتباهاتش را خواهد عدالت.» بعد از این پرگیر بود که جردن بلفورت، از لابه لای تجربه های فراوانش، رویه های زرین ثروتمندشدن و خرید شگفت انگیز را با کاربرد از راه های متین و اخلاقی و قانونی خارج کشید.

شعار جردن بلفورت این است: «فروش بیشتری داشته باشید، پول بیشتری به دست آورید و شادتر و قدرتمندتر زندگی کنید». او در کتاب ضابطه گرگ بخاطر اولین وهله پرده از اسرار کسب دارایی های کلان بخاطر خود برمی دارد و روشی را معرفی کردن می کند که از دل کارهایی برآمده که در طول سال های فعالیتش در بورس، ثروت بزرگی برایش به ارمغان آورد.

خلاصه ی کتاب

متد شیار مستقیم فروش، روشی متقاعدکننده است که جردن بلفورت درون کتاب شیوه گرگ به صورت گام به گام بوسیله خواننده می آموزد تا با دستیار آن فروش و درآمدش را افزایش دهد. جردن بلفورت می گوید فاتحه به جنبه های اخلاقی و اجتماعی این طرز توجهی نداشته و بعد متوجه شده که این راه اگرچه ثروت ساز است، همه چیز (ازجمله عزت نفس، احترام و خویشتن داری) را درون دست خط خود نابود می کند؛ همان طور که خودش را نابود کرده وجود. برای همین پس از آن شکست سخت و بازگشت مجدد اش به میدان کار و کسب درآمد (این وعده با رویکردی بدیع و دریافتن اشتباهات گذشته) روش شیار مستقیم را بازبینی کرد تا تک مورد مراحلش درون بالاترین سطح اخلاق و صداقت، پایه ریزی و از ترفندهای نادرست پاک سازی شوند. خراج این بازبینی، تاریخچه روال گرگ بود.

تاریخ شیوه گرگ، نیروی تولید پول بی وقفه را بوسیله افراد نشان می دهد. بوسیله این صورت که چرخه ی معامله را کوتاه می کند و میزان موفقیت معامله را افزایش می دهد. درنتیجه ی این کار، مشتری وفادار خلق می شود که بوسیله خلق کردن جریان ثابت بازگشت مشتری منجر می شود.

بی مو زندگی، فروش و هنر متقاعدکردن است. بیع فقط مخصوص فروشنده ها محو. پدر و مادری که جدیت می کنند فرزندشان را برای انجام بلوغ دبستان بازنشسته کنند، یا معلمی که مجاهدت می کند معرفت آموزش را درباره ی ارزش تحصیلات متقاعد کند، یا سیاستمداری که در جای پا جمع کردن رای تو انتخابات است، همگی بوسیله نوعی دربند فروش هستند. همچنین فراخوانی نظر شریک عمر یا مالک یا سازمانی آینده تان به هنر متقاعدکردن احتیاج دارد.

سودا با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitفصل های کتاب

کتاب شیوه گرگ دربرگیرنده ۱۲ فصل است. هرکدام از این مفارقت ها با مدح های جردن بلفورت از کارهایی که داخل استراتون انجام می داده، راه هایی که درکنار شریکان و همکارانش امتحان کرده و به بن بست رسیده و موفقیت هایی که در مقاطع زمانی آن ها را به ثروت زیادی رسانده است، آغاز می شود. او از اشعار شکست ها و اشتباهاتش در این کتاب ابایی ندارد. ولی در ابتدای کتاب متذکر می شود که چهره ی قدیمش آن چهره ای ازاله که او خویش دارد با آن شناخته شود. درون دنباله ی مطالب هر فصل، تماشاچی تقریر یک سری اصول و قواعد خرید هستیم که همگی دامن سایبان رویه سودا خط مستقیم منحصربه بی مانند جردن بلفورت واقع شده اند.

فصل مقدمه با عنوان کلید تاثیرگذاری و فروش، درباره ی سه اصل کلیدی گپ می درنگ که باید در تمام معاملات تکریم شوند و به همین دلیل، همگی ی معاملات را به نوعی مساوی تخیل می نرم. این سه عنصر کلیدی «سه تا ده» نامیده شده که عبارت اند از: محصول، ایده یا شمایل کلیشما، اعتماد بوسیله شما، پیوند با شمامشتری باید بوسیله شرکت تکیه داشته باشد و با آن پیوند جماز بطی ء.

درون همین فصل، دو نوع از اطمینان شرح داده شده که اطمینان منطقی و اطمینان احساسی هستند و با غصه کاملا متفاوت هستند. جردن بلفورت توضیح می دهد که در طرز خط مستقیم چطور به اطمینان از دو جنس متفاوت شکوه می دهد.

در عزل دوم که عنوانش «ابداع خط مستقیم» است، نویسنده همچنان به تطویل داستانش در استراتون با جزئیات تمام ادامه می دهد و درباره ی جمع آوری داده ها از خریدار مطالبی را اقرار می کند، بوسیله پنج اصل کلیدی خط یمین می رسد. سه اصل اول آن همان اصولی است که درون مفارقت یک بوسیله آن رمز شد. دو عنصر دیگر یا بوسیله عبارت بهتر «دو تا خانه دادن» دیگری که افزایش می شود، عبارت اند از:پایین آوردن آستانه ی کنشبالا بردن آستانه ی درد

منفصل سوم درباره ی چهار لمحه ی ابتدایی ملاقات گپ می کند که لمحه های تقدیر سازی برای ادامه ی مذاکره هستند. جردن بلفورت معتقد است این داخل نسب انسان است که در ابتدای هر ملاقاتی همه چیز را از روی فاحش قضاوت نرم و این مختص به ناحیه و اتیکت خاصی زدودن. او می گوید اگر داخل این چهار ثانیه تر و مشتاق و متخصص بوسیله رویت نرسید، سایر جریان مکالمه را ازدست خواهید داد.مقاله های مرتبط:نکاتی بخاطر پاسخ بوسیله سؤال «این خودکار را به غلام بفروش»کارآفرینان باید مانند فروشندگان فکر کنند

داخل گسستگی چهارم نکته های مهمی درباره ی ندا لحن و زبان بدن می خوانیم. همیشه نیاز ازاله همه چیز را به واژه بیاوریم و گاهی پیام را با زبان بدن انتقال می دهیم. رادیکال تر از آن چنانچه چیزی را به کلمه می آوریم، صدا بیانمان شکوه زیادی دارد. به طور مشخص، نحوه ی اقرار جملات در چگونگی درک آن، واکنش عمیقی پیاده شدن قضاوت ابتدایی ی مخاطبتان دارد. عزب ۱۰ درصد از انتقال پیام ما موقوف به کلماتی است که بر زبان می آوریم و ۹۰ درصد همیشگی باقی مانده بوسیله نسبت مساوی برعهده ی لحن صدا و واژه بدن است.

در جزئي از جمله پنجم با نشانی «کنترل و مدیریت حالت» جان کلام نویسنده این است: هر بی همتا موفقیت گرا باید حتماً نحوه ی ایجاد حالت های توانمند کلیدی را بیاموزد؛ درغیراین قیافه با مشکلات اضافی مواجه خواهد شد. سپس تو فصل ششم، جردن بلفورت فرمولی ثابت شده بخاطر مدیریت حالت شرح می دهد. او در این منفصل درباره ی پنج قدم لنگراندازی تکنیک های NLP صحبت می درنگ که این قدم ها را برای مدیریت حالت ضروری می داند.

لحن صدای پیشرفته موضوعی است که در فصل هفتم به آن پرداخته می شود. ادامه ی صحبت هایی که درون جزئي از جمله چهارم اشعار شد. اینجا توضیحات بیشتر و باریک بین تری درباره ی استعمال از لحن نوا برای تاثیرگذاری داده می شود. هر صوت صدا عنوانی به خود می گیرد و مجزا توضیح داده می شود. سپس تو گسستگی هشتم تعبیر بدن با جزئیات بیشتر تطویل داده می شود. نکته هایی که درون این مفارقت پیش روی شده، برای هر ارتباطی اعم از ارتباط کاری خواه شخصی موثر و کاربردی است.

فصل نهم به مشتری یابی خاص دارد. این فصل با این جمله آغاز می شود: «این خودکار را بوسیله غلام بفروش!» این یکسره ای است که در فیلم گرگ وال استریت از اصطلاح قهرمان رمان یعنی جردن بلفورت می شنوید؛ جایی که تلاش می بطی ء شیوه ی ابتیاع را به دوستانش آموزش دهد. البته این تمرینی است که جردن بلفورت روی افراد زیادی امتحان کرده و نتایج جالبی از آن به مشت آورده است. او سعی می کند با این تمرین، نکته های موردتوجه در خرید محصول را بوسیله آن ها بشناساند. بوسیله طور مثال فروش چیزی بوسیله کسی که آن را نیاز ندارد، کاملا اتلاف وقت است و همان اول پیش از تلاش برای فروختن آن، باید با پرسیدن چند پرسش، مشتریان علاقمند و بی دلبستگی را از هم استثنا کرد. این فصل حاوی مطالب مهمی درباره ی اصول شیار مستقیم فروش است و باید با مداقه خوانده شود.

فصل دهم بخانه برگشتن عادت مشتری یابی خط مستقیم را ارائه می کند که در ادامه ی مطالب جزئي از جمله قبلی است. هر قانون به طور جداگانه توضیح داده شده و عصاره ای از کل مطالب کتاب در این توضیحات آورده شده است. این بخش به دلیل شهید هایی از مشتریان مختلف و شرح داستان آن ها از بخش های جذاب کتاب محسوب می شود.

فصل یازدهم هوشیار موضوع گشاد تری اطراف معامله می شود و عنوان آن «هنر و معرفت ایجاد عرضه های سودا سطح جهانی» است. این موضوع با توضیحاتی درباره ی فردی جذابیت در ابتدای فصل، به متن خط یمین می پردازد. متن خط یمین پایه و اساس به دقت مدل سازی شده ی یک سودا کامل است که از ترکیب بهترین قسمت های ده فروش لایق هر فروشنده به مشت می آید. این متن، یک قالب کلی و آماده بخاطر همه ی نشست های بیع را در اختیار فروشنده می گذارد.

درپایان، مفارقت دوازدهم درباره ی هنر معرفت و حلقه زدن صحبت می کند. این منفصل موارد اتمام کننده ی مذاکره ی فروش مظفر را با مثال هایی از نحوه ی بستگی با مشتری و مکالمه های جاری بین خریدار و فروشنده، تطویل می دهد. حالا فروشنده بوسیله مرحله ای رسیده که مزه تلخ پرش بین مخالفت ها را تجربه می کند، اما می داند با آن ها چه نرم. او با اجرای کمیسیون هایی که درون این فصل می آموزد، می تواند سلوک های بیشتری تو موقعیت های متعدد کاری ساختن کند.

با پایان یافتن کامل فصل های کتاب، به مدخل سخن پایانی می رسیم. سخن پایانی جردن بلفورت، حامل این مطلب رادیکال است که:باید از اینکه هیچ گاه اخلاقیات و صداقت خود را داخل میانه ی راه قربانی نخواهید کرد، درک صراحت داشته باشید. چرا که توفیق با نادیده گرفتن اخلاق و صداقت، اصلا توفیق نیست. غلام این موضوع را بوسیله دشواری آموختم، ولی شما این فرمان را نکنید؛ به خصوص که زمان حال این تاریخچه را به نشانی راهنما پیش روی خود دارید.

درباره ی کتاب

عنوان اصلی کتاب فراهم Way of the wolf : straight line selling: master the art of persuasion, influence, and success و نویسنده ی آن جردن بلفورت (به انگلیسی: Jordan Belfort) است. کتابخانه ی ملی آن را جزو کتاب های موفقیت تو تصرف وکار و همچنین جنبه های روان شناسی فروشندگی دسته بندی کرده است.. تاکنون به بسیار از ۲۰ زبان زنده ی جهان ترجمه شده و جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز است. این تاریخچه به تری با نشانی کامل «قاعده گرگ: سیستم فروش خط مستقیم هنر متقاعدکردن و تأثیرگذاری و رازهای موفقیتِ بزرگ ترین فروشنده ی جهان، گرگ وال استریت» به همّت اشاعه نوین و با برگردان ی امیرپویا چراغی به چاپ رسیده است.درباره ی نویسنده

جردن بلفورت، در سال ۱۹۶۲ تو نیویورک به دنیا آمد. او کارآفرین، سخنران انگیزشی و نویسنده ای است که به گرگ بالن استریت مشهور شده است. درحال حاضر، درآمد سره او در سن ۵۶ سالگی ۱۰۰ میلیون دلار است. او را بی قراری صف سخنرانان انگیزشی قدرتمندی چون برایان تریسی، زیگ زیگلار و رابرت کیوساکی دانسته اند. جردن بلفورت خودش را صاحب استعدادی فطری در فروش از عهد کودکی می داند و متقی است می تواند هرچیزی را به هرکسی بفروشد. او در سنین پایین، تجارت معامله ماهی و گوشت را راه انداخت که توانست ظرف یک هفته ۲۳۰۰ کیلوگرم گوشت و ماهی بفروشد.حقیقت این است که فروش، همه چیز داخل عمر است. یا می فروشید، یا انقراض می خورید. (جردن بلفورت)

جردن بلفورت در سال ۲۰۰۷ داخل کتابی با عنوان «گرگ بالن استریت» طولانی خاطرات زندگی اش را نقل کرده است. فیلم گرگ بالن استریت چند سال سپس براساس همین کتاب ساخته شد. او کتاب شیوه گرگ را در سال ۲۰۱۷ نوشته است که این کتاب، دربرگیرنده استراتژی های فروش و طولانی تکنیک هایی است که ازطریق تجربه درون کشش عمر پرچالش خویشتن آموخته است و سعی دارد آن ها را به خوانندگانش بیاموزد.

وب سایت شخصی جردن بلفورت، مرجع مناسبی برای کسانی است که به فروش علاقمندند و می خواهند جهیز خط یمین ابتیاع و سایر نکته های مهم در معامله را دقیق تر بیاموزند. در وب سایت نویسنده، ویدیوهای آموزشی زیادی در زمینه ی خرید روبرو می کنید که طولانی آن ها را خودش پرورش کرده است.

دیدگاه های سایرین

کتاب قاعده گرگ در گودریدز ازسوی کاربران با اقبال زیادی مواجه شده و از حدود ۱۷۰۰ رای بیش از ۴ بازیگر به دست آورده است. چندی از خوانندگان معتقدند این کتاب تمجید قرص و کاملی از هنر فروش و برای هر سطحی از فروش موثر است. چندی دیگر این تاریخچه را حاوی نکته ها و فراگیری های سنجش آموز در اساس ی بیع مؤثر دانسته اند و می گویند به جنبه های انسانی و گویا شناختی توجه زیادی شده است. به همین برهان آن را برای زندگی شخصی و اثرگذاری بر دیگران نیز مطلوب می دانند.ابتیاع با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomit

آیا فکر می کنید کتاب حاضر، کتاب تاثیرگذاری درباره ی افزایش فروش است و برای کسب وکارها می تواند مفید باشد؟ لطفاً دیدگاهتان را درباره ی تاریخ شیوه گرگ با زومیت درون میان بگذارید.بیشتر بخوانید:معرفی تاریخ انگیزش (جایزه) اثر دن آریلیمعرفی تاریخچه عادت های اتمی معلول جیمز کلیرمعرفی تاریخچه صداهایی از چرنوبیلچرا کتاب خواندن برای مردم کارگر استمعرفی تاریخ به انجام رساندن کارها (GTD) جای پا دیوید آلن