چرا بازاریابی محصول از خود محصول عمده پر حرارت است؟

پیش بینی می شود فروش بازرگانی الکترونیکی تا سال ۲۰۲۱ به ۴.۸ تریلیون دلار در بکلی جهان برسد؛ درنتیجه، فرصت زیادی بخاطر رشد و توسعه ی تصرف وکارهای وابسته به بازرگانی الکترونیکی بوسیله حیات خواهد آمد. با این حال، به دلیل مشکلاتی قرین برندسازی زیر میانگین و تأکید زیاد ازحد روی میوه به جای بازاریابیآن، تقریبا از ۱۰ فروشگاه آنلاین هشت فروشگاه درون ۲۴ ماه اول شکست می خورند.

حیات محصول برای توفیق پایدار کسب وکار ضروری است؛ اما برندسازی فرسوده داخل عصر دیجیتالی که همه چیز از حیثیت اجتماعی تا شناخت برند شکلی دیجیتالی به خود خمود اند، می تواند محصول را غیرمرتبط جلوه دهد. به گفته ی جیدن وو، مؤسس و مدیرعامل شرکت Vantura Cosmetics، تصرف وکار تجارت الکترونیکی در مرزوبوم ی لوازم آرایشی گیاهی و ارگانیک می گوید:مرطوب نیکوترین محصول نیست؛ بلکه شناخته شده ترین ثمر است.

این شرکت قبل از عرضه ی حتی یک محصول، موفق شد تعداد چشمگیری مخاطب ازطریق شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام جذب درنگ. این شرکت لوازم آرایشی با بودجه ی ۵ هزار دلار و بدون عرضه ی حتی یک میوه و تنها داخل جاه دو ماه به بیش از ۲۷ هزاره دنبال کننده در اینستاگرام و ۶ هزاره دنبال کننده درون فیسبوک و متجاوز از ۱۰ هزار ایمیل رسید.

شرکت Vantura از ابزارهای متعدد شبکه های اجتماعی ازجمله UNUM، اپلیکیشن دستور کار ریزی و انتشار محتوای دیجیتال، استفاده کرد که دیدگاه های داده محور را فراهم می کنند، بخاطر پاداش های تبلیغاتی با شریک شدن های دیگر شراکت و برای رشد مخاطبان از برنامه ی انتشار سازگار کاربرد کرد. جیدن وو از استراتژی منحصربه فردی برای نحو اندازی کسب وکار موفق بازرگانی الکترونیکی تو بازار به شدت رقابتی یکروز می برد. او می گوید:ابتدایی شلنگ پس از متد اندازی کسب وکار تجارت الکترونیکی، توسعه یا جست وجوی محصولی برجسته، اطمینان از عملکرد بی عیب آن و بعد تاسیس وب سایت و کانال اجتماعی است. تا اینجا همگی چیز درست است؛ اما همگی چیز به وهله ی بعد وابسته است و بسیاری از کسب وکارها تیمار در این مرحله ضعف می خورند. برهان رونق Vantura Cosmetics تمرکز بر تولید میوه بی عیب نیست؛ بلکه چشم انداز برندسازی است.

هرچه تجارت الکترونیکی بوسیله سمت تجارت مدنی و سندیکای محتوای میوه پیش می رود، جایگاه برندسازی به نشانی ابزاری قدرتمند و مرزی رقابتی برای نمود در رقابت انبوه استقرار می شود.خلق چشم انداز

محتوا پادشاه است و فروش چشم انداز بوسیله کمیت ی فروش خودِ محصول اهمیت دارد. مصرف کنندگان می خواهند کمی از جامعه ای باشند که در شبکه های اجتماعی و داخل میان فرهنگ محبوب مردم شناخته شده است. یکی از بهینه وضع ها بخاطر ابداع چشم انداز در برندسازی، استفاده از محتوای مرتبط و سفارشی است.مقاله های مرتبط:برندسازی تصرف وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیبراهنمای تام بازاریابی B2B

براساس بررسی ها، درصورت سفارشی شدن تجربه ی خرید، زمان انحصار یافته بوسیله بیع آنلاین ۴۸ درصد افزایش می یابد. این، یعنی آینده ی بازاریابی بوسیله برندسازی سفارشی وابسته است. برای برآورده خلق اولویت مشتریان باید داستان برند تشخیص پذیر برایشان ساخت. وو می گوید:وظیفه ی شما به عنوان صاحب تصرف وکار، فروش چشم انداز است نه فروش محصول. شما چشم انداز را می فروشید و محصول خودبه خود فروخته می شود. حالا از خویشتن بپرسید: داستانتان چیست؟

چشم انداز Vantura Cosmetics پوست طبیعی و با هوش و درنتیجه، افزودن اعتمادبه ثانیه است. وو درادامه می گوید:مرام اصلی، ترقی ی فرهنگی برای صحت فیزیکی است، خیر صرفا حفظ کردن استانداردهای سطحی رسانه ای.

درون شرایطی که فشارهای مدنی روی نسل جوان حیات دارد، باید داستانی وجود داشته باشد که بخاطر بسیاری از انسان امتیاز پذیر و اطلاع شدنی باشد. تأثیر طاسی شبکه های مدنی برنسل هزاره و نسل Z (متولدین اواسط ۱۹۹۰ تا اواسط ۲۰۰۰) پیامدهای شدیدی خواهد داشت و فشار اجتماعی بر حمام اکثریت جامعه قرار دارد.

ساختن داستان برند مرتبط می تواند بوسیله اندازه ی استراتژی های تبلیغاتی مانند تحلیل ارزش تغییر و عادت های بیع مؤثر باشد؛ چون داستان ذاتا شخصی است. داخل روش بازاریابی و توزیع برندسازی، باید افزودن واسطه های متاخر تولید و مصرف محتوا را تیمار در نظر گرفت.توزیع و اعتبار اجتماعی

بسیاری از برندهای بازرگانی الکترونیکی تو مراحل مقدماتی ی امر خود براساس بودجه ی بند کفشی (تخصیص ناچیز منابع) کار می کنند. داستان برندی که برای مخاطب ترسیم می کنید، مبنایی برای چگونگی توزیع روایت در شبکه های اجتماعی و پلتفرم های محتوایی است. مدیریت کمپین بازاریابی در مبدا کمی دشوار است و با فشارهای فراوانی همراه است؛ درنتیجه، باید قبل از عرضه ی محصول استراتژی مناسب توزیع را خیز وجو کرد. وو می گوید:این وظیفه ی شما است که شرکت و علیه خود را روی رادار مخاطب فراغت دهید. اگر فرصت بدوی بخاطر تبلیغات صحیح را از مشت دادید، کام خروجی عمده ای نداشته باشید.

شاق پا بر جا درون ایجاد استراتژی تبلیغاتی مؤثر دسترسی به کانال های محتوایی بی عیب و تولید مشارکت نیکوترین است. ارتباط شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیکی درون آینده افزایش خواهد یافت و مرز بین اپلیکیشن های موبایل و فروشگاه های وب و کانال های شبکه ی مدنی محو خواهد شد. علاوه براین، به نقل از گزارش شاخص جهانی وب، سه گانه نفر از هر ۱۰  نفر برای خیز وجوی محصول از شبکه های مدنی استفاده می کنند و ۲۴ درصد از مشتریان بخاطر اولین بار در شبکه های مدنی جزئیات جست وجوی برند را شرح می دهند.اینفلوئنسرها می توانند توکل مخاطب به برند را افزایش دهند

اشخاص معمولا با برندهای مطمئن حکم می کنند و برای اعتمادسازی لازم است اجتماع ای از شبکه های اجتماعی پیدایش که از رمان و پیامی نمایان برخوردار هستند. استفاده از اینفلوئنسرها (افراد معروف در شبکه های رمزی که به شفیع ی کار یا فعالیتی مشخص به شهرت رسیده اند) روشی مؤثر و قاهر برای اعتمادسازی برند است.

تعداد اینفلوئنسرها و پست های آن ها در شبکه های اجتماعی وافر و بدیهی است با سیلان کنونی، بازاریابی اینفلوئنسرها روز به روز افزایش روشن خواهد کرد. به نقل از شاخص جهانی وب، ۱۴ درصد از مصرف کنندگان دیجیتال اطلاعات برند خود را ازطریق افراد اسمی در شبکه های اجتماعی به دست می آورند.

افراد مشهور در شبکه های اجتماعی طیف وسیعی از مخاطبان و قفا کنندگان را دارند و از دید مخاطبان اینفلوئنسرها افراد موجه و مطمئنی هستند. کسب وکارها و تجارت های الکترونیکی کوچک شاید بودجه ی کافی را برای استخدام اینفلوئنسرهای مشهور شبکه های اجتماعی نداشته باشند؛ اما افراد کمتر شناخته شده هم تأثیر مثبتی کنار برند خواهند گذاشت. اعتبار اینفلوئنسرها همراه با چشم انداز برند می تواند به افزودن مخاطبان کمک درنگ و برند مدنظر تجارت الکترونیکی را در بازار سیری شده به شهرت برساند و موضع علیه را در میان پیشتازان صنایع تثبیت کند.

دلیل شکست بسیاری از برندهای بازرگانی الکترونیکی استفاده از طرح های مبهم ی برندسازی عاری تمرکز آشکار است که بدون درنظرگرفتن تکامل بازرگانی الکترونیکی درون عصر دیجیتال به دنبال چونی محصول خویشتن هستند. ساده سازی فرایند، عامل پا بر جا موفقیت بسیاری از برندهای تجارت الکترونیکی است. وو می گوید:چنانچه ازنظر استراتژیکی بر حکم خود تمرکز کنند، همه چیز ساده به نظر می رسد. لازم تراشیدن صرفا فردی نوآور باشید؛ بلکه تنها باید به مدل سازی و اجرای کارهایی بپردازید که حاصل بخش هستند.بیشتر بخوانید:زوم کست: گفتگو زومیت با سبحان فروغی، مدیرعامل تپسلیادگیری ماشین کالاهای پس فرستاده شده را پیش از خرید آن ها پیش بینی کردبرندها چگونه ارزش گذاری می شوند؟داستان گویی، وسایل باارزش برندها در موفقیت کسب وکارراهنمای جامع وبلاگ نویسی برای کسب وکارهای کوچک