آرشیو ماهانه: اکتبر 2019

تغییرات صنعت تبلیغات، فرصت های تصرف وکاری جدید ایجاد می نرم

امروزه، زیاد از هر زمان دیگری اهمیت خلاقیت و نوآوری درون کسب وکارها به چشم می خورد. خلاقیت، دیگر تنها بوسیله معنای عنصری تو هنر محسوب نمی شود. بوسیله بیان دیگر، هر بخش کسب وکار، از مدیریت عامل تا بازاریابی و حتی علوم داده، برای پیشرفت نیاز به خلاقیت دارند. مشارکت ها امروز بیش از هر زمان به افرادی نیاز دارند که…

راهکار بهترین بازاریابی محتوا برای مدیران استارتاپی

این روزها بیشتر شرکت های استارتاپ، شکوه بازاریابی محتوا را برای خلق سیلان درآمدی و سرنخ های سودا می دانند. طبق گزارش مؤسسه ی بازاریابی محتوا content marketing institute این روشی است که تا سه برابر افزایش سرنخ نسبت به روش های تبلیغاتی قدیمی را با خرج ای بسیار کم درون پی دارد. روش بازاریابی محتوایی نسبت به روش های تبلیغاتی برون گرا…

استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و بهینه سازی کنید

در دنیای کسب وکار، بخاطر مدیریت بهینه همیشه باید حد گیری و بازبینی را مدنظر قرار دهید. همه ی بخش ها و عناصر تصرف وکار همچنین هدف این بررسی ها هستند و بازاریابی نیز مستثنی نخواهد وجود. معاینه و آزمایش استراتژی بازاریابی یکی از اساسی ترین وظایف مدیران محسوب می شود و درواقع، بدون بررسی و حد گیری رویه های مصرف شده…

داستان گویی، ابزار باارزش برندها داخل موفقیت کسب وکار

اگر نگاهی به انواع موجودات درون جهان داشته باشید، متوجه می شوید که تنها انسان بدون گونه ی مشابه زندگی می درنگ. به بیان دیگر، حیوانات همچون گربه، کوسه، پروانه و غیره همگی گوناگون گوناگونی دارند، اما آدم گونه ای منحصربه بی نظیر محسوب می شود. دلیل اصلی لباس گرفتن گروهی تام و عزب از مردم ها را می توان در احاطه…

برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیب

مرگ و زندگی بسیاری از کسب وکارها به برندسازی آن ها وابسته است. در برندسازی، سکون درون پیامی که از لفظ برند ارسال می شود، حس پایداری را درون خریدار ایجاد می یواش. به همین ترتیب، پیام های متناقض و عدم حفظ هویت برند می تواند وفادارای آن ها را کاهش دهد. استخراج اطمینان از اینکه پیام های برند در خطی ثابت…