داستان گویی، ابزار باارزش برندها داخل موفقیت کسب وکار

اگر نگاهی به انواع موجودات درون جهان داشته باشید، متوجه می شوید که تنها انسان بدون گونه ی مشابه زندگی می درنگ. به بیان دیگر، حیوانات همچون گربه، کوسه، پروانه و غیره همگی گوناگون گوناگونی دارند، اما آدم گونه ای منحصربه بی نظیر محسوب می شود. دلیل اصلی لباس گرفتن گروهی تام و عزب از مردم ها را می توان در احاطه آن ها تو ادبیات گویی پیدا کرد.

آدم ها درون کشش کتاب آموخته اند که با داستان گویی، ایده های خویشتن را به اشتراک بگذارند. آن ها با همین روش گروه های بزرگ تشکیل داده اند و با بی آرامی همکاری می کنند. می نبوغ ادعا کرد که شعر گویی تو DNA انسان منفذ کرده است. رمان ها به ما امکان می دهند که جهان هستی را دریافتن کرده و جایگاه خود را داخل آن پیدا کنیم. ما با رمان گویی می توانیم توجه دیگران را همچنین به خودمان، ایده ها و محصولات مان احضار کنیم.مقاله های مرتبط:رمان گویی؛ استراتژی برتر تبلیغات در دنیای کسب و کار مدرنداستان گویی خوب در مذاکرات، بهتر از اعداد و ارقام است

باتوجه بوسیله تعاریف بالا، ادبیات گویی را می توان مهارتی فطری در انسان ها نامید که برای برقراری وابستگی بهتر، باید تو آن حرفه ای شوند. مهارتی که درنهایت می تواند بوسیله سود عمر و کسب وکار آن ها کامل شود. مهارت شعر گویی به مدیران امکان می دهد که کسب وکار خود را نوک تیز برنده رشد دهند و پیام هایی با قدرت توسعه و اثرگذاری بیشتر ارسال کنند. درنهایت مخاطبانی وفادار خواهند داشت که ابهت بالایی به محصول و کارشان می دهند.داستان ها برند را می سازند

برند اپل همیشه بوسیله کاربران و مشتریان وفادار شهرت دارد؛ افرادی که تنها بوسیله خاطر حساسیت خود، هیچگاه گاه بوسیله خرید محصولات رقیب اغوا نمی شوند. ادبیات برند کوپرتینویی ها، افرادی خاص را مخاطب قرار داد که با خلاقیت و تفکرات عجیب، به تعاقب شکستن چارچوب ها بودند. آن ها کارها را بوسیله سیاق خودشان ایفا می دادند. هر فردی که چنین خصوصیاتی را درون خویشتن ببیند، شاید به برند اپل جذب شود؛ چرا که محصولات و داستان آن ها، بوسیله فرد کمک می کند تا بوسیله ذات تک دیدن خود نزدیک شود.

ادبیات برند خود را به بهینه راه ستایش کنید. درنتیجه مخاطبان صحیح، برند شما را بوسیله عنوان نمادی از شخصیت خودشان و حتی ابزاری برای علامت دادن جنبه های متنوع آن می بینند. شعارهایی که در برند خود به امر می برید، باید با شعر و هویت آن هماهنگی داشته باشد. شعارهایی که از لایه های سطحی محصولات (شبیه مشخصات متخصص) فراتر می روند و حس افراد درون زمان استفاده از آن ها را مرام راحتی می دهند.داستان ها مشتریان را جذب می کنند

داستان ها شما را متمایز می کنند. هر برندی با شعر گویی می تواند برهان بهتر بودن را به جای گفتن، عرضه دهد. به همین برهان ادبیات به عنوان سوخت موشک ارتباطات شناخته می شود.داستان خوب، احساسات مشتری را بر می انگیزد

بهینه داستان ها آن هایی هستند که فایده عمیق را داخل مشتریان به همراه داشته باشند. به اظهار دیگر داستان باید احساسات مشتری را دستگیر کند. این طور روندی زمانی رخ می دهد که مخاطب بتواند احساسات مورد نظر را درک بطی ء. آن ها باید توانایی قرار گرفتن در موضع شما و حس داستان از دیدگاه شما و شرکت را داشته باشند. ماهیت داستان عالی همین گونه است. آن ها افراد را درکنار تفکر، به حس کردن وا می دارند. درنهایت، ارتباطات تو لایه ای عمیق ایجاد می شود.

اگر بتوانید داستانی با توانایی تهییج احساسات مشتریان تعریف کنید، یک قدم به تشکیل جامعه نزدیک خواهید شد. اجتماع ای که درنهایت انباشته از طرفداران دوآتشه می شود. افرادی که به هیچگاه اسکناس فراهم به استفاده از محصولات رقبا نمی شوند.

رمان ها منجر به نمو می شوند

همه ی ما داستان هایی بخاطر تعریف کردن داریم. تنها کافی است نگاهی بوسیله گذشته ی زندگی خود داشته باشید و با اتصال خال های آن، به داستانی قابل تمجید کردن برسید. چنین رویکردی بوسیله خویش بهتر خودتان کمک می کند؛ اینکه چه کسی هستید، از کجا آمده اید و چه حجم هایی دارید. داستان گویی برای صعود شخصی هم ادوات مفیدی محسوب می شود. به داستان های گذشته ی زندگی خود نگاه کنید و درس های هر کدام را برای پیشرفت های آتی در رویت بگیرید.

تو دنیای کنونی که همه ی فروش ها به مهارت های مدنی مرتبط می شوند، غلبه داستان گویی داخل جذب مخاطب و مشتری حرف اول را می زند. برندهایی که بتوانند مشتری ها را با ادبیات خود درگیری کنند، در اتساع صدای خود و خاصیت هرچه بیشتر به بازار، چیره برنده خواهند حیات. درمقابل اگر داستان گویی به عنوان مهارت و اولویت واقعی کسب وکارها و مدیران در نظر گرفته نشود، شاید از مسئله موجود رقابت جا بمانید و دیگر زمان کافی برای الحاق به رقبا را نداشته باشید.بیشتر بخوانید:برندها چگونه قیمت گذاری می شوند؟چرا بازاریابی محصول از خویشتن محصول رادیکال نم است؟برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک داخل بازار مملو از رقیبهرآنچه باید در مورد هویت برند بدانیدهرآنچه باید درون مورد آگاهی از برند بدانید