آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

چرا بازاریابی محصول از خود محصول مهم تر است؟

پیش بینی می شود فروش تجارت الکترونیکی تا سال ۲۰۲۱ به ۴.۸ تریلیون دلار در بکلی جهان برسد؛ درنتیجه، فرصت زیادی برای رشد و ترقی ی تصرف وکارهای موقوف بوسیله تجارت الکترونیکی به بود خواهد آمد. با این حال، به برهان مشکلاتی مثل برندسازی مافوق میانگین و تأکید بیش ازحد روی محصول بوسیله جای بازاریابیآن، تقریبا از ۱۰ فروشگاه آنلاین هشت فروشگاه…

لیزه مایتنر، مادر بمب اتمی گیتی!

صاحب و کافه چی این جا «آلبرت اینشتین» است. وقتی آمدم توی آشپزخانه، عموآلبرت داشت بستنی هایی را که خریده بود، توی فریزر می گذاشت. نگاهی به من انداخت و گفت: «امروز مثل یه زغال سنگم.» این اصطلاحی بود که به جای این که بگوید احساس تنبلی می کند، بوسیله فقره می سرما. خمیازه ای کشید و صدای در، چشم هایش را…