آرشیو ماهانه: مارس 2020

برندها چگونه مقدار گذاری می شوند؟

قیمت گذاری برند (Brand Valuation) درون تعریف ساده به فرایند ارزیابی ارزش مالی یک برند گفته می شود. درون چنین فرایندی مانند ارزش گذاری کالا خواه خدمات، فاکتورهای تشکیل دهنده ی برند بررسی می شوند تا نزدیک ترین تخمین مالی برای آن به دست بیاید. مقیاس ISO 10668 برای فرایندهای ارزش گذاری برندها پیشنهاد می شود که جزئیات همه ی روندها را بخاطر…

همه چیز درباره ی بازاریاب شدن؛ شغلی که باید از نو مانوس

بازاریابی، مقابل ستایش اساتید این رشته، دانش و هنر کشف و ابداع و عرضه ی ارزش با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف، بی قراری زمان با کسب منفعت است. به این ترتیب، بازاریابی، ضمن شناسایی نیازها و خواسته های تأمین نشده، بازارِ آن را درود کرده و منفعت بالفعل اش را برآورد می درنگ. بازاریابی درکنار خبر بازارهای هدف سودآور، محصولات…

هفت لغزش مخرب تو بازاریابی محتوا

شایدبازاریابی محتوا، مفهوم جدیدی به رویت برسد؛ اما این وضع از صدها سال قبل کاربرد داشته است. ادبیات گویی یکی از قدیمی ترین شکل های ارتباطی است. برای مثال بنجامین فرانکلین، با پراکندن کتابی به شهرت سالنامه ی ریچارد فقیر، بوسیله تصرف وکار چاپ خود کمک کرد. امروزه، بازاریابی محتوا یکی از پیش نیازهای افزایش فروش است. بازاریابی محتوا نه تنها پهلو…

آمازون برای تصرف سهم گوگل در میدان تبلیغات جست وجو مجاهدت می کند

گوگل هنوز به عنوان فرمانروای بازار تبلیغات آنلاین در موتور جست وجو شناخته می شود. آمازون، که امروز لقب غول تجارت الکترونیک را دارد، تلاش می بطی ء تا در این میدان بی قراری تسهیم خود را روز به روز تکثیر دهد. eMarketer تو جدیدترین مطالعه و گزارش خود مطالبه می کند، آمازون درون دو سال آینده سهم خود را بیش ازپیش…

معرفی کردن تاریخ ماشین محتوا تالیف دن نوریس

یکی از بهترین رویه های شناخته شده ی امروز برای پیداکردن مخاطب قرص در جای درست، بازاریابی محتوا است. تاریخ «ماشین محتوا» تالیف ی دن نوریس، یکی از کارآفرینان سریالی و برگزیده در حوزه ی بازاریابی محتوا تو بکلی جهان، از استراتژی بخاطر به کاربردن بازاریابی محتوا صحبت می کند. او معتقد است با استفاده از گونه بازاریابی محتوا می توانید بدون صیقلی…

قبل از عرضه ی محصول، خریدار خود باشید

 آیا مشتریان خود را می شناسید؟ از شیوه پژوهش و گفتگو با افراد می توانید به معلومات زیادی برای تاسیس پرونده ی مشتری دست پیدا کنید. عمران طریق، ادیب ی پا بر جا این مقاله می گوید:تو اواخر دهه ی بیست سالگی، می توانم اطلاعات زیادی را درباره ی افراد ۶۵ سال به بالا به دست بیاورم. شاید بتوانم روی کاغذ بوسیله…

آمازون برای کسب سهم گوگل در راسته تبلیغات نبض وجو تلاش می کند

گوگل هنوز به عنوان فرمانروای بازار تبلیغات آنلاین درون سواری نبض وجو شناخته می شود. آمازون، که امروز اسم غول تجارت الکترونیک را دارد، تلاش می کند تا در این بازار تیمار تسهیم خود را روز بوسیله روز افزایش دهد. eMarketer در جدیدترین تجسس و گزارش خویشتن دعوی می کند، آمازون در دو سال آینده سهم خویشتن را بیش ازپیش در بازار…

قبل از عرضه ی محصول، مشتری خود باشید

 آیا مشتریان خود را می شناسید؟ از سر پژوهش و صحبت با افراد می توانید به اطلاعات زیادی برای پیدایش ضبط ی مشتری مشت پیدا کنید. عمران طریق، دبیر ی اصلی این مقاله می گوید:درون اواخر دهه ی بیست سالگی، می توانم داده ها زیادی را درباره ی افراد ۶۵ سال به اوج به دست بیاورم. شاید بتوانم روی کاغذ به حساسیت…

شناساندن کتاب بهترین اسطوره گو برنده است جای پا آنت سیمونز

درون سبک زندگی امروز با فناوری های پیشرفته، حضور و توجه انسان ها کمرنگ خیس از گذشته است. ادبیات ها دستیار می کنند تا افراد بیشتر بدانند، بیشتر بوسیله بی آرامی همواره شوند و کمینه عاطفه تنهایی کنند. شعر ها باعث می شود زندگی را بیشتر احساس کنیم. با وجودی که بسیاری از انسان تخیل می کنند گفتگوهای کاری و تجاری باید…

هفت غلط انقلابی در بازاریابی محتوا

شایدبازاریابی محتوا، مفهوم جدیدی به رویت برسد؛ اما این روش از صدها سال قبل کاربرد داشته است. شعر گویی یکی از باستانی ترین شکل های ارتباطی است. برای مثال بنجامین فرانکلین، با انتشار کتابی به نام سالنامه ی ریچارد فقیر، به کسب وکار طبع خود دستیار کرد. امروزه، بازاریابی محتوا یکی از پیش نیازهای افزودن معامله است. بازاریابی محتوا نه تنها به…