معرفی تاریخ عادت گرگ پی جردن بلفورت

کتاب «ضابطه ی گرگ» یا «راه گرگ» با شعار آموزش ابتیاع نوشته شده است. روشی که جردن بلفورت برای فروش خلق کرده، روش خط مستقیم خرید صیت دارد. او داخل کتابش با نشانی «شیوه گرگ» درباره ی استراتژی بیع برای پیوستن به آزادی و استخلاص مالی گپ می درنگ. با وجود عمر پرفرازونشیبی که جردن بلفورت از شیوه گذراند و مشکلاتی که به برهان کارهای غیرقانونی اش با نیروهای امنیتی FBI علنی کرد، به خاطر حمایت های دوستانه از همکارانش، آن ها همواره به او وفادار ماندند. او مدت ۲۲ ماه را تو زندان گذراند؛ از شکست های مخربش درس گرفت و از میان کوره راه های مصرف مواد و روش های غیرقانونی پولدارشدن، اختتام توانست به اشتباهاتش اشعار کند و به وضع های درست و حرفه ای فروش بخاطر بزمین نشستن به توفیق های پا بر جا پی ببرد.

«گرگ بالن استریت» نام فیلمی است که زندگی نامه ی کارگزار معروف بورس، جردن بلفورت را به تمثال کشیده است. جردن بلفورت، زمانی با موج کلاه برداری که داخل کمی تاریک از بازار بورس وجود داشت، همراه شد و با تأسیس شریک شدن «استراتون اوکمونت» به ثروت زیادی دست یافت. اما خاتمه به عدالت گرفتار شد و به حرف پدرش رسید. این عموم ای وجود که پدرش سال ها پیش به او گفته بود: «هرکسی عاقبت تاوان اشتباهاتش را خواهد داد.» بعد از این دوره بود که جردن بلفورت، از لابه لای تجربه های فراوانش، سیاق های طلایی ثروتمندشدن و فروش شگفت انگیز را با مصرف از راه های سفت و اخلاقی و عرفی بیرون کشید.

شعار جردن بلفورت این است: «فروش بیشتری داشته باشید، پول بیشتری بوسیله دست آورید و شادتر و قدرتمندتر زندگی کنید». او درون کتاب قانون گرگ برای اولین وعده پرده از اسرار کسب دارایی های کلان بخاطر خود برمی دارد و روشی را معرفی می کند که از دل کارهایی برآمده که در طول سال های فعالیتش تو بورس، ثروت وقار برایش بوسیله ارمغان آورد.

تلخیص ی تاریخ

روش خط یمین فروش، روشی متقاعدکننده است که جردن بلفورت در کتاب قانون گرگ به صورت گام بوسیله گام به خواننده می آموزد تا با کمک آن فروش و درآمدش را افزودن دهد. جردن بلفورت می گوید ابتدا به جنبه های اخلاقی و اجتماعی این روش توجهی نداشته و پس ازآن باخبر شده که این رویه اگرچه ثروت ساز است، همه چیز (ازجمله حیثیت نفس، احترام و خویشتن داری) را تو سطر خود نابود می کند؛ همان طور که خودش را نابود کرده بود. برای همین پس از آن شکست شیرهدار و بازگشت مکرر اش به میدان فرمان و کسب درآمد (این وهله با رویکردی تازه و درک اشتباهات گذشته) روش خط مستقیم را بازبینی کرد تا تک تک مراحلش در بالاترین سطح اخلاق و صداقت، پایه ریزی و از ترفندهای نادرست پاک سازی شوند. حاصل این بازبینی، کتاب شیوه گرگ وجود.

کتاب شیوه گرگ، نیروی تولید پول پیوسته را به افراد نشان می دهد. به این رخ که چرخه ی فروش را کوتاه می کند و میزان موفقیت بیع را افزایش می دهد. درنتیجه ی این کار، مشتری وفادار خلق می شود که به خلق روانی ثابت بازگشت مشتری منجر می شود.

کچل زندگی، فروش و هنر متقاعدکردن است. سودا فقط مخصوص فروشنده ها نیست. پدر و بی سواد که تلاش می کنند فرزندشان را برای انجام تکلیف مکتب وظیفه خور کنند، یا معلمی که سعی می کند دانش آموزش را درباره ی ارزش تحصیلات بازنشسته کند، خواه سیاستمداری که در پی جمع کردن رای تو انتخابات است، همه بوسیله نوعی بازداشت فروش هستند. نیز جلب نظر همدستی زندگی یا کارفرما یا کارمند آینده تان بوسیله هنر متقاعدکردن حاجت دارد.

خرید با کد کاستن ۲۰ درصدی zoomitفصل های کتاب

کتاب شیوه گرگ شامل ۱۲ انفصال است. هرکدام از این فصل ها با تحسین های جردن بلفورت از کارهایی که در استراتون انجام می داده، روش هایی که درکنار شریکان و همکارانش تجربه کرده و بوسیله زمینه مسدود روان و موفقیت هایی که در مقاطع زمانی آن ها را بوسیله ثروت زیادی رسانده است، آغاز می شود. او از بیان شکست ها و اشتباهاتش در این کتاب ابایی ندارد. اما در ابتدای تاریخ متذکر می شود که چهره ی قدیمش آن چهره ای زدودن که او خویش دارد با آن شناخته شود. در دنباله ی مطالب هر فصل، تماشاگر بیان یک سری اصول و قواعد فروش هستیم که همگی زیر چتر روش معامله شیار مستقیم منحصربه بی مانند جردن بلفورت واقع شده اند.

مفارقت شروع با عنوان کلید تاثیرگذاری و فروش، درباره ی سه اصل کلیدی صحبت می کند که باید در تمام معاملات رعایت شوند و به همین دلیل، همه ی معاملات را به نوعی یکسان تخیل می درنگ. این سه عنصر کلیدی «سه گانه تا ایالت» نامیده شده که عبارت اند از: محصول، ایده یا شمایل کلیشما، اعتماد به شما، یگانگی با شمامشتری باید به شرکت اعتماد داشته باشد و با آن وحدت مستحکم یواش.

درون همین فصل، دو نوع از اطمینان شرح داده شده که اطمینان منطقی و اطمینان احساسی هستند و با هم کاملا متفاوت هستند. جردن بلفورت توضیح می دهد که در روش خط مستقیم چطور بوسیله اطمینان از دو جنس متفاوت اهمیت می دهد.

در جزئي از جمله دوم که عنوانش «ساختن خط مستقیم» است، ادیب همچنان بوسیله شرح داستانش در استراتون با جزئیات کامل ادامه می دهد و درباره ی جمع آوری اطلاعات از مشتری مطالبی را بیان می کند، به پنج اصل کلیدی خط یمین می رسد. سه اصل اول آن همان اصولی است که در خلع یک به آن رمز شد. دو اصل دیگر خواه بوسیله عبارت بهتر «دو تا روستا» دیگری که تکثیر می شود، عبارت اند از:پایین آوردن آستانه ی کنشبالا بردن آستانه ی درد

فصل سومین درباره ی چهار ثانیه ی ابتدایی ملاقات صحبت می یواش که وقت های قسمت سازی برای ادامه ی مناظره هستند. جردن بلفورت معتقد است این در ذات انسان است که درون ابتدای هر ملاقاتی همه چیز را از روی فاش قضاوت کند و این مختص به کشور و فرهنگ خاصی ازاله. او می گوید اگر در این چهار ثانیه برنده و مشتاق و متخصص به نظر نرسید، سایر جریان تکلم را ازدست خواهید عدل.مقاله های مرتبط:نکاتی بخاطر پاسخ بوسیله سؤال «این خودکار را به من بفروش»کارآفرینان باید شبیه فروشندگان فکر کنند

داخل عزل چهارم نکته های مهمی درباره ی نغمه نوا و زبان بدن می خوانیم. همیشه حاجت تراشیدن همگی چیز را بوسیله زبان بیاوریم و گاهی پیام را با زبان بدن واگذاری می دهیم. بنیادی برنده از آن چنانچه چیزی را به کلمه می آوریم، لحن بیانمان ابهت زیادی دارد. به طور مشخص، نحوه ی تقریر جملات درون چگونگی حس آن، نفوذ کردن عمیقی پیاده شدن قضاوت مقدماتی ی مخاطبتان دارد. تنها ۱۰ درصد از احاله پیام ما وابسته به کلماتی است که بر زبان می آوریم و ۹۰ درصد همیشگی الباقی بوسیله نسبت یکسان برعهده ی لحن صدا و زبان بدن است.

داخل منفصل پنجم با نشانی «کنترل و مدیریت حالت» جان گفتار نویسنده این است: هر فرد توفیق گرا باید حتماً نحوه ی ایجاد حالت های توانمند کلیدی را بیاموزد؛ درغیراین رخ با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. پس ازآن در منفصل ششم، جردن بلفورت فرمولی ثابت شده برای مدیریت حالت شرح می دهد. او در این عزل درباره ی پنج قدم لنگراندازی تکنیک های NLP صحبت می کند که این قدم ها را بخاطر مدیریت حالت ضروری می داند.

ندا صدای پیشرفته موضوعی است که داخل انفصال هفتم به آن پرداخته می شود. امتداد ی صحبت هایی که تو فصل چهارم پیش روی شد. اینجا توضیحات بیشتر و دقیق تری درباره ی استفاده از لحن صدا برای تاثیرگذاری داده می شود. هر لحن صدا عنوانی به خویشتن می گیرد و مجزا توضیح داده می شود. سپس در فصل هشتم زبان بدن با جزئیات بیشتر تطویل داده می شود. نکته هایی که درون این فصل بیان شده، برای هر ارتباطی اعم از ربط کارگر یا شخصی کار کننده و کاربردی است.

فصل نهم بوسیله مشتری یابی اختصاص دارد. این منفصل با این جمله آغاز می شود: «این خودکار را به غلام بفروش!» این جمله ای است که تو فیلم گرگ وال استریت از زبان پیروز شعر یعنی جردن بلفورت می شنوید؛ جایی که سعی می کند شیوه ی فروش را به دوستانش آموزش دهد. البته این تمرینی است که جردن بلفورت روی افراد زیادی تجربه کرده و نتایج جالبی از آن بوسیله دست آورده است. او تقلا می بطی ء با این تمرین، نکته های موردتوجه در فروش میوه را به آن ها بشناساند. به طور شهید فروش چیزی به کسی که آن را حاجت ندارد، کاملا اتلاف نفس است و همان اول پیش از تقلا بخاطر فروختن آن، باید با سوال چند پرسش، مشتریان علاقمند و بی علاقه را از هم جدا کرد. این فصل حاوی مطالب مهمی درباره ی اصول شیار مستقیم فروش است و باید با دقت خوانده شود.

فصل دهم قصبه ضابطه مشتری یابی شیار مستقیم را ارائه می کند که تو دنباله ی مطالب فصل قبلی است. هر سر بوسیله طور جداگانه توضیح داده شده و عرق ای از کل مطالب تاریخچه تو این توضیحات آورده شده است. این مقدر شدن بوسیله دلیل مثال هایی از مشتریان متنوع و تطویل داستان آن ها از مدخل های جذاب کتاب محسوب می شود.

خلع یازدهم متوجه موضوع وسیع تازگی گرداگرد فروش می شود و عنوان آن «هنر و معرفت ابداع عرضه های فروش سطح جهانی» است. این موضوع با توضیحاتی درباره ی محدودیت جذابیت در ابتدای فصل، به متن خط یمین می پردازد. متن شیار مستقیم پایه و اساس به دقت طراحی شده ی یک معامله تمام است که از ترکیب نیکوترین قسمت های ولایت خرید عزیز هر فروشنده به دست می آید. این متن، یک قالب کلی و آماده برای همه ی مجمع های فروش را در جوانمردی فروشنده می گذارد.

درپایان، مفارقت دوازدهم درباره ی هنر خرد و محفل زدن صحبت می کند. این خلع موارد اتمام کننده ی مباحثه ی ابتیاع موفق را با مثال هایی از نحوه ی ارتباط با مشتری و محاوره های سیال بین خریدار و فروشنده، شرح می دهد. اکنون فروشنده به مرحله ای رسیده که طعم تلخ پرش بین مخالفت ها را امتحان می کند، اما می داند با آن ها چه کند. او با اجرای جماعت هایی که در این جزئي از جمله می آموزد، می تواند سلوک های بیشتری در موقعیت های بی نهایت کاری ساختن بطی ء.

با عاقبت یافتن تمام فصل های کتاب، به بخش سخن پایانی می رسیم. سخن پایانی جردن بلفورت، حامل این یادداشت اساسی است که:باید از اینکه هیچ گاه اخلاقیات و صداقت خود را در میانه ی راه قربانی نخواهید کرد، حس صراحت داشته باشید. چرا که موفقیت با نادیده ستاندن اخلاق و صداقت، اصلا موفقیت ازاله. غلام این موضوع را بوسیله اشکال آموختم، ولی شما این فقره را نکنید؛ بوسیله خصوص که حالا این کتاب را بوسیله عنوان راهنما پیش روی خویشتن دارید.

درباره ی کتاب

نشانی حقیقی تاریخچه مهیا Way of the wolf : straight line selling: master the art of persuasion, influence, and success و نویسنده ی آن جردن بلفورت (به انگلیسی: Jordan Belfort) است. هيئت دولت ی ملی آن را جزو کتاب های توفیق در تصرف وکار و همچنین گنجایش های روان شناسی فروشندگی قسمت قسمت کردن بندی کرده است.. تاکنون به بیش از ۲۰ اصطلاح زنده ی دنیا ترجمه شده و جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز است. این تاریخچه به تازگی با عنوان کامل «شیوه گرگ: جهیز فروش خط مستقیم هنر متقاعدکردن و تأثیرگذاری و رازهای موفقیتِ مبصر ترین فروشنده ی جهان، گرگ بالن استریت» به همّت نشر نوین و با ترجمه ی امیرپویا چراغی به چاپ فصیح است.درباره ی سخن سنج

جردن بلفورت، در سال ۱۹۶۲ در نیویورک به گیتی آمد. او کارآفرین، سخنران انگیزشی و سخن سنج ای است که بوسیله گرگ وال استریت مشهور شده است. درحال حاضر، درآمد خالص او داخل سن ۵۶ سالگی ۱۰۰ میلیون دلار است. او را هم ردیف سخنرانان انگیزشی قدرتمندی چون برایان تریسی، زیگ زیگلار و رابرت کیوساکی دانسته اند. جردن بلفورت خودش را صاحب استعدادی ذاتی در فروش از دوران بچگی می داند و متقی است می تواند هرچیزی را بوسیله هرکسی بفروشد. او درون سنین پایین، تجارت خرید ماهی و گوشت را روش انداخت که توانست ظرف یک هفته ۲۳۰۰ کیلوگرم گوشت و ماهی بفروشد.حقیقت این است که فروش، همه چیز در زندگی است. خواه می فروشید، خواه شکست می خورید. (جردن بلفورت)

جردن بلفورت در سال ۲۰۰۷ در کتابی با عنوان «گرگ وال استریت» طولانی خاطرات عمر اش را نقل کرده است. فیلم گرگ وال استریت چند سال سپس براساس همین تاریخچه ساخته شد. او کتاب شیوه گرگ را در سال ۲۰۱۷ تالیف است که این کتاب، محتوی استراتژی های فروش و تمام تکنیک هایی است که ازطریق تجربه تو طول زندگی پرچالش خود آموخته است و سعی دارد آن ها را به خوانندگانش بیاموزد.

وب سایت شخصی جردن بلفورت، مرجع مناسبی برای کسانی است که به فروش علاقمندند و می خواهند سیستم خط مستقیم فروش و سایر نکته های رادیکال در فروش را دقیق نمدار بیاموزند. داخل وب سایت نویسنده، ویدیوهای آموزشی زیادی در زمینه ی فروش پیدا می کنید که تمام آن ها را خودش تدریس کرده است.

دیدگاه های سایرین

تاریخچه شیوه گرگ در گودریدز ازسوی کاربران با طالع اضافی مواجه شده و از حدود ۱۷۰۰ رای بسیار از ۴ هنرپیشه به دست آورده است. بعضی از خوانندگان معتقدند این کتاب تعریف درست و کاملی از هنر فروش و برای هر سطحی از بیع مفید است. بعضی دیگر این کتاب را حاوی نکته ها و پرورش های عبرت آموز در اساس ی فروش مؤثر دانسته اند و می گویند به گنجایش های انسانی و رسیده شناختی توجه زیادی شده است. به همین دلیل آن را برای زندگی شخصی و اثرگذاری پهلو سایرین همچنین مطلوب می دانند.خرید با کد تقلیل ۲۰ درصدی zoomit

آیا تفکر می کنید تاریخچه حاضر، تاریخ تاثیرگذاری درباره ی تکثیر معامله است و بخاطر کسب وکارها می تواند طرز کار باشد؟ لطفاً دیدگاهتان را درباره ی کتاب شیوه گرگ با زومیت در میان بگذارید.بیشتر بخوانید:شناساندن تاریخ «هنر تلاطم» معلول سان تزومعرفی کتاب «روش اندازی کسب و کار» تصنیف بیل اولتمعرفی کتاب ذهنیت موسس جای پا جیمز آلن و کریس زوکمعرفی تاریخچه «مدل سازی ارج پیشنهادی» نوشته الکساندر استروالدرمعرفی تاریخ «هنر جذب تنخواه برای استارتاپ ها»