استراتژی بازاریابی خویشتن را آزمایش و بهترین سازی کنید

درون دنیای کسب وکار، برای مدیریت بهینه همیشه باید کمیت گیری و بازبینی را مدنظر راحتی دهید. همه ی بخش ها و عناصر کسب وکار نیز مرام این معاینه ها هستند و بازاریابی نیز مستثنی نخواهد بود. بررسی و آزمایش استراتژی بازاریابی یکی از اساسی ترین وظایف مدیران محسوب می شود و درواقع، بدون معاینه و وزن گیری روش های استفاده شده هیچ گاه متوجه بی عیب خواه سهو بودن استراتژی های ساری نخواهیم شد.مقاله های مرتبط:آموزش تعیین استراتژی بازاریابی براساس اقدام استعمال کنندهاستراتژی جامع بازاریابی را در اولویت تصرف وکار قرار دهید

بازاریابی را می نبوغ خط اتصال محصول به مشتری ستایش کرد. جلال بازاریابی تو همین تعریف مشخص می شود و درنتیجه، نمی توان آن را درون اولویتی پایین استراحت داد. آزمایش کردن روشی است که مدیران را از تخمین های بیهوده داخل بازاریابی رها و با نتایجی واقعی، بهینه استراتژی را ظاهر می کند. خوشبختانه ابزارهای گوناگون همچون آنالیز وب سایت و داده های شبکه های اجتماعی و بازخوردهای مشتریان امروزه به استراحت دردسترس تصرف وکارها قرار دارند و روانی آزمایش را آسان خیس می کنند.

آزمایش استراتژی های مختلف بازاریابی و مطالعه وضعیت کنونی استراتژی در حال روانی به مدیران بازاریابی کمک می کند تغییرات لازم را برای حصول بهترین نتیجه کشف کنند. درحقیقت، آزمایش اصولا با هدف بهینه سازی ارتکاب می شود و بهینه نتیجه، حاصل به کارگیری نتایج آزمایش ها خواهد بود. درادامه، با روش هایی برای نیکوترین سازی هرچه بیشتر استراتژی بازاریابی داخل دنیای کنونی کسب وکار آشنا می شویم.بهینه سازی آستان آنلاین کسب وکار

در دنیای کنونی، وب سایت مشارکت به معنای نقطه ی تمرکز حضور آنلاین آن و حتی ویترین اصلی خواهد بود؛ به همین دلیل، تجسس این ویترین اهمیت فراوانی دارد. تحلیل ها می توانند عواملی عرضه کنند که درگیری یا استقبال از وب سایت را علامت دهند. از میان عوامل بنیادی می توان به بها ترک وب سایت یا زمان سپری شده در هر ورق اشاره کرد.

تجرید کلمه های کلیدی و وضعیت کنونی وب سایت داخل موتورهای خیز وجو، از بنیادی ترین حصه های تحلیل وب سایت محسوب می شود. شما با معارفه کلمات بهینه برای کسب وکار خود و گزینش آن هایی که در بالاترین رتبه های موتورهای نبض وجو قرار دارند، می توانید استراتژی بازاریابی محتوایی را نیز نیکوترین سازی کنید. درواقع، نقاط تمرکز استراتژی محتوایی براساس همین کلمات کلیدی تدوین می شود.

به عنوان مثالی بخاطر بررسی ژرف زیرفون کلمات کلیدی، مقاله ای اهتزاز با محور یکی از موضوعات مهم صنعت خود آماده و کلمات کلیدی پرکاربرد را داخل آن تنقیه و پس از مدتی آن را تحلیل کنید. برخی از تجرید ها کلمات مرتبطی را نشان می دهند که کاربران با جست وجوی آن ها به مقاله ی بلند شما فصیح اند و همین کلمات کلیدی بوسیله مرور به نقاط تمرکز تبدیل می شوند. درنهایت، مقاله ها و محتوای بعدی براساس کلمات کلیدی جدید آماده خواهند شد و به مرورزمان، همکاری شما با عناصری شناخته خواهد شد که خودتان تصمیم بوسیله شناخته شدن با آن ها خمود اید.امروزه، آستان آنلاین بوسیله عنوان ویترین پا بر جا کسب وکارها شناخته می شود

آستان آنلاین علاوه به خشکی امدن وب سایت، بوسیله معنای تبلیغات نیز خواهد بود و تبلیغات را می نبوغ با داده ها و عوامل گوناگون بررسی کرد. کاربران معمولی اینترنت روزانه حجم یدکی از تبلیغات را نادیده می گیرند و معارفه دلیل نادیده گرفتن ها جلال بسیاری دارد. ابزارهای گوناگون تحلیل آنلاین بوسیله شما می گویند مثلا چه گروهی از کاربران تبلیغات را سیاحت می کنند و چه تعداد از کاربران جدید یا تکراری هستند. درنتیجه ی همین نتایج تحلیلی، می توان استراتژی هزینه های آتی برای تبلیغات آنلاین را تدوین کرد.یکروز مندی از قدرت رسانه های مدنی

رسانه های اجتماعی ابزارهایی ارائه می کنند که محققان بازاریابی درون سال های گذشته تا اینکه تخیل آن را نمی کردند. میلیون ها و میلیاردها کاربر در این شبکه ها درگاه دارند که ظرفیت فراوانی از داده را برای صاحبان کسب وکارها ایجاد می کنند. چنین خیل عظیمی از کاربران، می تواند ابزارهای مناسبی برای تحلیل جناب آنلاین یا تبلیغات دراختیار مدیران قرار دهد.

به عنوان نمونه ای از ابزارهای شبکه های مدنی برای تبلیغات، می توان بوسیله فیسبوک رمز کرد. فیسبوک بوسیله صاحبان کسب وکار امکان می دهد ۶ شمایل را برای تبلیغات خود انتخاب کنند و سپس، بهترین تصویر با گمان بیشترین بازخورد را برای آن مدال می دهد. تا اینکه می توان از کاربران نظرسنجی کرد و از نتایج آن برای تفویض بهترین تصویر تبلیغاتی و مقایسه با انتخاب الگوریتم خودکار فیسبوک کاربرد کرد. 

فیسبوک، عزب به عنوان مثالی از غلبه رسانه های اجتماعی مطرح شد و شبکه های دیگر همچون یوتیوب و سرویس های مثل هم می توانند ابزارهای مناسبی برای مطالعه تبلیغات باشند. قبل از ارائه عمومی تبلیغات در تلویزیون یا رسانه های ارشد پر حرارت دیگر، می توانید نمونه ای از ویدئو را داخل شبکه های اجتماعی مبتنی بر ویدئو نمایش دهید؛ درنتیجه با استفاده از بازخوردهای اولین می توان محتوای نهایی را بهترین سازی کرد. قسمت قسمت کردن بندی و تجرید بازخورد مشتریان

بازخورد و نفوذ مشتریان بالقوه به محصول و بازاریابی شما، آخرین و مهم ترین عامل تحلیلی است. این تحلیل از همه ی تحلیل های الگوریتمی و مطالعه های آماری وقار بیشتری دارد. درواقع، اگر مشتری بازپسین روش تبلیغاتی و محصول شما را نپسندد، سایر روش ها هیچگاه اهمیتی نخواهند داشت.بهینه تحلیل، بازخوردی است که کاربران درباره ی پروگرام های بازاریابی دارند

بخاطر حصول داده های درخورتوجه از بازخوردهای مشتری، باید کانال های مختلف را بررسی کرد. وهله ی دیگر نیز گروه بندی مشتریان خواهد بود که برای تحلیل بهتر قهری است. به بیان دیگر، پیام کسب وکار خود را ازطریق کانال های متنوع باید به گوش مخاطبان در دسته بندی های متنوع برسانید و نتایج بازخوردهای آن ها را معاینه کنید. درادامه می توانید، بهترین کانال و لحن محتوایی را برای هر دسته از مخاطبان خویشتن برگزینی کنید.

پروگرام ها و فعالیت های بازاریابی باید تو همگی ی جنبه ها توسعه علنی کنند و تمامی مسیر خریدار در آن ها مطالعه شود. به نشانی مثال، باید گوناگون طراحی ها بخاطر صفحات فرود (Landing Page) و حتی منو وب سایت و بازخورد هر قسمت قسمت کردن از مشتریان را درباره ی آن ها تحلیل کنید. پس از هر تغییر، باید اقدام مخاطبان بررسی شود تا مثبت خواه منفی بودن تغییرات را دریافتن کنید.

بخاطر تجرید بهینه ی رفتارهای مشتریان دربرابر برنامه های بازاریابی، باید بازخوردها در هر کانال را به صورت مجزا دریافت و سپس همه ی آن ها را ودیعه به هر دسته بندی از مشتریان، باهم خیساندن کنید. همه ی داده هایی که داخل این روش به دست می آیند، به حساسیت چشمگیر از نتایج متد های بازاریابی منجر می شوند و مناسبت یا حاضر بودن ربط آن ها با مشتریان را نشان می دهند.

درنهایت به یاد داشته باشید ابزارهای گوناگون بازاریابی و تحلیل روش های آن، تنها با استعمال ی صحیح می توانند بوسیله پیشرفت تصرف وکار منجر شوند. درواقع، اگر همین ابزارهای کارگر داخل مسیرها و با استراتژی غلط به کار گرفته شوند، شاید نتایج عکس به همراه داشته باشند. استفاده ی صحیح همچنین قطعا افزایش درگیری با برند و به تبع آن، رشد کسب وکار را باعث خواهد شد.بیشتر بخوانید:دوران اشتراک گذاری بسیار ازحد مفروضات شخصی بوسیله پایان رسیده است؟فیسبوک الگوریتم درایت مصنوعی بخاطر معارفه و حذف شمار های کاربری مصنوعی توسعه دادسازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از ترویج اطلاعات نادرست درباره کرونا بوسیله تشنج تاک پیوستوزیر ارتباطات: کشور فضای رمزی را هنوز بوسیله رسمیت نمی شناسدهفت اشتباه مخرب در بازاریابی محتوا