داستان گویی، ابزار باارزش برندها درون موفقیت کسب وکار

چنانچه نگاهی بوسیله گوناگون موجودات تو گیتی داشته باشید، واقف می شوید که تنها آدم بدون سیاق ی مشابه زندگی می درنگ. به اقرار دیگر، حیوانات همچون گربه، کوسه، پروانه و غیره همگی انواع گوناگونی دارند، اما آدم متد ای منحصربه بی نظیر محسوب می شود. دلیل اصلی لباس ستاندن گروهی جامع و عزب از مردم ها را می توان در احاطه آن ها در شعر گویی نمودار کرد.

انسان ها درون طول تاریخچه آموخته اند که با داستان گویی، ایده های خویشتن را به اشتراک بگذارند. آن ها با همین روش گروه های بزرگ تشکیل داده اند و با هم شریک شدن می کنند. می استعداد دعوی کرد که داستان گویی تو DNA انسان منفذ کرده است. داستان ها به ما امکان می دهند که جهان هستی را حساسیت کرده و جایگاه خویشتن را در آن پیدا کنیم. ما با داستان گویی می توانیم توجه دیگران را نیز بوسیله خودمان، ایده ها و محصولات مان جلب کنیم.مقاله های مرتبط:رمان گویی؛ استراتژی مقدم تبلیغات درون دنیای کسب و فرمان مدرنداستان گویی خوب در مذاکرات، بهتر از اعداد و ارقام است

باتوجه به تعاریف بالا، داستان گویی را می استعداد مهارتی ذاتی درون انسان ها نامید که برای برقراری وابستگی بهتر، باید داخل آن حرفه ای شوند. مهارتی که درنهایت می تواند به منفعت زندگی و کسب وکار آن ها کامل شود. مهارت داستان گویی به مدیران امکان می دهد که کسب وکار خود را سریع زیرفون رشد دهند و پیام هایی با قدرت ترقی و اثرگذاری بیشتر ارسال کنند. درنهایت مخاطبانی وفادار خواهند داشت که اهمیت بالایی به محصول و کارشان می دهند.داستان ها برند را می سازند

برند اپل قدیم به کاربران و مشتریان وفادار معروفیت دارد؛ افرادی که تنها به خاطر حس خود، هیچ گاه به خرید محصولات رقیب تشویق نمی شوند. داستان برند کوپرتینویی ها، افرادی خاص را مخاطب قرار انصاف که با خلاقیت و تفکرات عجیب، به دنبال شکستن چارچوب ها بودند. آن ها کارها را به روش خودشان ادا می دادند. هر ویژگی که چنین خصوصیاتی را در خود ببیند، شاید بوسیله برند اپل جذب شود؛ چرا که محصولات و شعر آن ها، به بی مانند معاون می نرم تا بوسیله حقیقت تک نظر خود نزدیک شود.

داستان برند خود را بوسیله بهترین نحو درود کنید. درنتیجه مخاطبان صحیح، برند شما را به عنوان نمادی از شخصیت خودشان و حتی ابزاری بخاطر علامت دادن جنبه های متنوع آن می بینند. شعارهایی که درون برند خویشتن بوسیله امر می برید، باید با ادبیات و هویت آن هماهنگی داشته باشد. شعارهایی که از لایه های سطحی محصولات (مانند مشخصات متخصص) فراتر می قضیه و حساسیت افراد در زمان استفاده از آن ها را مرام قرار می دهند.داستان ها مشتریان را جذب می کنند

ادبیات ها شما را متمایز می کنند. هر برندی با رمان گویی می تواند برهان بهتر وجود داشتن را بوسیله جای گفتن، نمایش دهد. به همین برهان رمان به عنوان سوخت موشک ارتباطات شناخته می شود.رمان خوب، احساسات مشتری را پهلو می انگیزد

نیکوترین داستان ها آن هایی هستند که نفوذ کردن عمیق را تو مشتریان به همراه داشته باشند. به بیان دیگر داستان باید احساسات مشتری را درگیر کند. چنین روندی زمانی رخساره می دهد که مخاطب بتواند احساسات تک دید را حساسیت کند. آن ها باید توانایی راحتی گرفتن درون موقعیت شما و درک رمان از دیدگاه شما و انبازی را داشته باشند. ماهیت داستان عالی همین گونه است. آن ها افراد را درکنار تفکر، به حس کردن وا می دارند. درنهایت، ارتباطات درون لایه ای عمیق ساختن می شود.

اگر بتوانید داستانی با توانایی تهییج احساسات مشتریان تمجید کنید، یک قدم به تشکیل اجتماع نزدیک خواهید شد. جامعه ای که درنهایت مملو از طرفداران دوآتشه می شود. افرادی که به هیچ اسکناس مهیا بوسیله استعمال از محصولات رقبا نمی شوند.

داستان ها منجر بوسیله نمو می شوند

همگی ی ما رمان هایی برای تعریف کردن داریم. تنها کافی است نگاهی به گذشته ی زندگی خود داشته باشید و با اتصال خال های آن، به داستانی شایان تعریف کردن برسید. چنین رویکردی بوسیله دوست بهتر خودتان دستیار می کند؛ اینکه چه کسی هستید، از کجا آمده اید و چه ظرفیت هایی دارید. شعر گویی برای پیشرفت شخصی غصه ابزار مفیدی محسوب می شود. بوسیله داستان های گذشته ی زندگی خود نگاه کنید و درس های هر کدام را بخاطر پیشرفت های آتی در رویت بگیرید.

در دنیای کنونی که همگی ی فروش ها به مهارت های اجتماعی مرتبط می شوند، غلبه داستان گویی تو جذب مخاطب و مشتری حرف اول را می زند. برندهایی که بتوانند مشتری ها را با شعر خود درگیری کنند، در گسترش صدای خود و نفوذ هرچه بیشتر به بازار، فیروز نم خواهند بود. درمقابل چنانچه رمان گویی به نشانی مهارت و اولویت اصلی کسب وکارها و مدیران تو نظر پژمان نشود، شاید از روند موجود هم چشمی جا بمانید و دیگر زمان کافی برای پیوستن بوسیله رقبا را نداشته باشید.بیشتر بخوانید:نقش مارکت پلیس های داخلی در برندسازی محصولات ایرانی چگونه است؟برندها چگونه ارزش گذاری می شوند؟چرا بازاریابی محصول از خویشتن دشت مهم تر است؟برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار انباشته از رقیبهرآنچه باید تو تک هویت برند بدانید