معرفی تاریخچه کشش اثر گابریل وینبرگ

معنای لغوی Traction کشش یا جذب است که در مفاهیم پزشکی و ورزشی نیز کاربرد دارد؛ اما مفهوم عبارت کشش یا جذب (Traction) در تصرف وکار و بازاریابی بوسیله معنای دیگری است. این تحسین در جاهای مختلف به گونه های متفاوت، اما بی آرامی معنا پیش روی شده است. امید اخوان در پادکست ۱۰ صبح، Traction را با بیانی ساده و روشن این طور مدح می یواش:Traction یعنی اینکه خریدار ها واقعاً از میوه یا خدمات شما راضی هستند، با کمال گرایش برایش پول پرداخت می کنند، آن را به دیگران معرفی می کنند و حداقل بخشی از رشد شما به صورت ارگانیک موافقت می افتد.

تمجید اولیه ای از واژه Traction در بازاریابی می گوید جذب بوسیله جریانی برمی گردد که درون آن استارتاپ به عنوان تصرف وکار نوپا شکل می گیرد و رشد می کند. هنگامی که کشش وجود نداشته باشد، جریان خریدوفروش متوقف می شود و با وجود جدیت برای پیشرفت استارتاپ، این موافقت نخواهد افتاد. همچنین، می توان گفت Traction بوسیله معنای داشتن مجموعه ای کمّی (قابل قطع گیری) از مشتریان است که می کوشد به سرمایه گذار بالفعل ثابت یواش استارتاپ شما درون مسیر رشد استراحت دارد. حصه بغرنج تصادف به دست آوردن کشش است و اینکه بدانید چه زمانی باید این اثبات را بخاطر سرمایه گذار انجام دهید. کتاب جذب می تواند راهنمای خوبی درون این زمینه باشد.

گابریل وینبرگ درون فاتحه ی تاریخچه با عنوان «جذب؛ بالاتر از هر چیز» پس از تعریف تجربه اش از ساخت موتور جست وجو داک داک گو Duck Duck Go که کاربرانش را ردگیری و متعاقب نمی کند، بدوی چیزی که درباره ی جذب اقرار کرده، این است:جذب بهترین شیوه بخاطر بهبود بخت موفقیت استارتاپ شما و مقصد ای از کارکرد چیره است. چنانچه برای میوه خویشتن نفقه دریافت می کنید، به این انتزاعی است که مشتریان در حال خریدند. اگر محصولتان رایگان است، جذب به منزله ی رشد کاربران آن است.

تعریفی که تو فصل شروع تاریخچه برای جذب ارائه می شود، آن را تیر ای از ضربان و تشنج همکاری ها می داند. این قضیه از پارامترهای بنیانی کسب وکارتان مشخص می شود که برای هر تصرف وکاری متفاوت است. بوسیله دست آوردن جذب، یعنی افزایش منحنی رشد و داشتن سیر صعودی بوسیله بهترین روش امکان پذیر. جذب همان رشد است.اهمیت جذب در استارتاپ ها

جذب یکی از ارکان اساسی در هر استارتاپ است. اگر استارتاپی داشته باشید، وظیفه دارید کاربرانی را بوسیله لفظ استارتاپتان جذب کنید که همیشگی باشند؛ کاربرانی که پیوسته شما را دنبال کنند و متعهد و شادمان بمانند. در این صورت، آن ها بهترین بازاریابان شما خواهند شد. کتاب جذب درباره ی این صحبت می نرم که چگونه استارتاپ می تواند به رشد انفجاری دست پیدا کند. دلیل شکست بیشتر استارتاپ ها درواقع ضعف در خلق کردن محصول ارزشمند نیست؛ بلکه نبود توانایی در جذب مشتری است. برای استارتاپ ها جذب کندرو مشتری و نمو زودهنگام ابهت زیادی دارد؛ چراکه در ابتدای متد اند و ازنظر بودجه باید بتوانند خود را تأمین کنند؛ وگرنه مفرط زود به بنیاد بست خواهند رسید.پیگیری جذب مؤلفه ای است که استارتاپ را تعریف می کند

جلال جذب بوسیله حدی است که لازم است استارتاپ ها به طور موازی با توسعه و طراحی محصول به آن بپردازند و ارتباط مؤثر با مشتریان را از همان روزهای اول آغاز کنند. در مدخل مقدمه، از روند معمول استارتاپ ها سخن به میان آمده است. در بیشتر استارتاپ ها روال به این عارض است که اول ایده ای به وجود می آید که مبنا گذاران را تپش خورده می بطی ء و تقلا می کنند از آن محصولی بسازند. پس از تاسیس محصولی قابل ارائه، آن را رونمایی می کنند و اینجا است که خواهش دارند مشتریان و مخاطبانشان برای این محصول سرودست بشکنند؛ اما چنین اتفاقی عارض نمی دهد و بخاطر همین آن ها مبدا بوسیله اقداماتی برای جذب خریدار می کنند. کارهایی مشابه تبلیغ داخل فیسبوک یا کارهایی درزمینه ی روابط عمومی و درنهایت شاید چند پست وبلاگی عمومی. سپس، پولشان تمام می شود و به نقطه ی فرجام می رسند که منحل می شوند.

این واقعه در حالی برای استارتاپ ها اعاده می شود که اغلبشان محصول ارزشمندی عرضه داده اند و می توانستند با تفویض استراتژی امین برای جذب، به راحتی بوسیله موفقیت برسند. باوجوداین، لازم است پیش از آغاز این مسیر، راه درست جذب را بیاموزند؛ چراکه گاهی فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اگر آن استارتاپ خوش شانس نباشد، بهای ندانستن حروف آن، تعطیلی فرمان برای همیشه خواهد بود.بررسی موردی استارتاپ ها

کتاب جذب حاصل بررسی و وارسی موردبه مورد استارتاپ ها و باهم اتحاد کردن های نوپا صرف کردن نظر از نوع فعالیت و معادل ی آن ها است. نتیجه ای که از این مطالعات و تجربیات شخصی نویسندگان کتاب و مصاحبه با بسیار از ۴۰ بنیان گذار به دست آمده، چارچوبی منطقی و تکرارپذیر بخاطر طی کردن فرایند جذب است که در این تاریخچه دراختیار استارتاپ ها استراحت می گیرد. این چهارچوب با عنوان «نقطه شعار» (براساس برگردان ی نشر نوین) داخل کتاب شهرت گذاری شده است که فرایندی سهل با سه گام برای به مشت آوردن طول تعریف می شود. کانال های جذب

به متد های کسب مشتری «کانال های جذب» گفته می شود. تمرکز اصلی تاریخ جذب پهلو ۱۹ کانال بنیانی است که برای جذب مشتریان وجود دارد و هرکس بنا به سازگاری این کانال ها با استارتاپش، ناچار است تعداد محدودی از آن ها را برگزیند و در روند جذب و نمو کسب وکارش از آن ها نصیب ببرد. استارتاپ ها نباید صرفاً بوسیله دلیل آشنایی سندیت با چند کانال ویژه و راحت بودن با آن ها، از سایر روش ها چشم پوشی کنند؛ متد هایی که مقدور است برای آن ها بسیار مفیدتر واقع شوند. پس هر کسب وکاری به معاینه ی نکته سنج تمام این کانال ها و بعد برگزینی از میان آن ها نیازمند است.مقاله های مرتبط:چگونه با سرعت بالای نمو استارتاپ هماهنگ شویم؟بزرگ ترین مشکلاتی که از رشد استارتاپ جلوگیری می کنند

گابریل وینبرگ از کانال های جذبی صحبت می بطی ء که در آخرین استارتاپش از آن ها استعمال کرده است. این کانال ها بهینه سازی بخاطر موتورهای جست وجو (سئو) و بازاریابی ویروسی بوده است. بااین حال در خلال مسیر و پس از کشف مقیاس سه گانه گانه با معروفیت «خال هدف»، مخبر می شود درباره ی استفاده از کانال سئو اشتباه می کرده و کانال های دیگر ازجمله ابزارهای بازاریابی محتوایی و اعلامیه در شبکه های مدنی و تبلیغات نمایشی و آوازه خواهی را جایگزین کرده است. این ها اسامی برخی از ۱۹ کانالی است که برای ساختن کشش از آن ها تو استارتاپ ها استعمال می شود. در این کتاب، درباره ی هر کانال توضیحات کاملی ارائه شده است.

دو لغزش رادیکال ای که استارتاپ ها در جذب و انتخاب کانال ارزان مقدور است با آن مواجه شوند، نداشتن هدفی معین برای جذب و پیش داوری براساس تجربه ی پیشین خود است. باید بخاطر جذب هدفی متناسب معادل گیری تعریف کنید و بعد با کمک کانال هایی که می آموزید، به آن برسید. همچنین، اگر کاری در گذشته خوب جواب داده، برهان نمی شود درادامه ی مسیر نیز به همان مقیاس خوب و مفید واقع شود. این عارضه می تواند به پشت هم باشد. هنگفت از اوقات کانال مناسب، کانالی است که رقبا کمتر سراغ آن رفته و آن را نادیده خمود اند. در این صورت، می توانید به سرعت نمو کنید.خرید با کد تنزل ۲۰ درصدی zoomitدرباره ی کتاب جذب و برگردان های موجود

تاریخ حاضر اثری است از نویسندگان گابریل وینبرگ و جاستین مارس که سال ۲۰۱۵ تو ۲۰۴ ورقه به اصطلاح انگلیسی با عنوان Traction: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth منتشر شد. این کتاب داخل گروه بندی تاریخچه های بازاریابی و مدیریت و موفقیت در کسب وکار جای پژمان است. کلمه این کتاب گویا و نمودار است و شما بخاطر دریافتن مطالب آن به دانش بسیار از مفاهیم تصرف وکار و استارتاپ ها نیازی نخواهید داشت. این یکی از ویژگی های مثبت کتاب جذب محسوب می شود.

تاریخ جذب را ترویج نوین با نشانی کامل «جذب؛ چگونه استارتاپ می تواند به رشد انفجاری مشتری دست یابد» و ترجمه ی سجاد الهی تو سال ۱۳۹۶ چاپ کرده است. همچنین، اشاعه سناگستر این کتاب را با نشانی «کشش؛ چگونه استارتاپ ها می توانند بوسیله رشد انفجاری خریدار مشت یابند؟» و ترجمه ی سهیل محمدی روانه ی بازار کرده است. سزاوار سرزنش ذکر است سهیل محمدی فعال مملکت ی استارتاپ و بازاریابی و مدرس بازاریابی هک رشد است. ترجمه ی دیگری که از کتاب جذب موجود است، «جذب؛ راهنمای استارتاپ برای جذب خریدار» اشتهار دارد که آن را مریم شیرازی جعفری برگردان و انتشارات هورمزد داخل سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

سایرین درباره ی تاریخچه چه می گویند؟

اریک ریس، دبیر ی کتاب پرفروش استارتاپ ناب، درباره ای تاریخ جذب می گوید:هرکسی اعم از مبنا گذاران استارتاپ ها و مدیران که می کوشند مشتریان جدیدی بخاطر خود پیدا کنند، می توانند در مسیرشان از این تاریخچه هوشمند و بلندپرواز استفاده کنند.

ست گادین، چهره ی شناخته شده درون فضای بازاریابی آنلاین و مؤلف تاریخ Linchpin، درباره ی این تاریخ این طور گفته است:در این کتاب، مجموعه ای از آخرین و ویژه ترین تکنیک های هسته ی اصلی بازاریابی آنلاین را از کسی می شنوید که خودش آن ها را دوبار به فرمان پژمرده است.

خوانندگان آمازون که به استارتاپ و کارآفرینی فرع مند بوده اند، به این کتاب امتیاز ۴.۷ داده اند و کتاب را ساده، اما سودمند دانسته اند. این تاریخ در میان فرع مندان و فعالان مملکت ی استارتاپ، کتابی پرفروش و پرطرفدار محسوب می شود.

درباره ی دبیر

گابریل وینبرگ، کارآفرین مظفر و باتجربه و ماخذ گذار موتور نبض وجوی امن داک داک گو، دبیر ی کتاب جذب است. او سند کارشناسی مبصر رشته ی فیزیک را از دانشگاه MIT گرفته و تو نوشتن تاریخچه Super thinking مشارکت کرده است.جاستین مارس که تو نوشتن کتاب جذب مشارکت کرده، هم بنیان گذار دو استارتاپ و مدیر سابق یکی از مشارکت های نرم افزاری است که مشارکت راک اسپیس (Rockspace) پایه گذاری کرده است. او درون سان فرانسیسکو زندگی می کند. فروش با کد تنزل ۲۰ درصدی zoomitبیشتر بخوانید:معرفی کتاب Mastery اثری از رابرت گرینمعرفی کتاب «ابداع برای ماندن» جای پا صلاحیت دار جیم کالینزمعرفی تاریخچه «مدل تصرف و امر عمومی» نوشته جان واریلومعرفی تاریخچه از عرش به فرش اثر دیگری از جیم کالینزمعرفی تاریخچه «هنر جنگ» اثر سان تزو