معرفی کتاب «بازاریابی محتوایی» جای پا جو پولیتزی

عظمت بازاریابی محتوایی بیش از هر زمان دیگری تو سال های اخیر مشخص شده است. وقتی فضای اطراف هر جسمی پولیتزی اصطلاح «بازاریابی محتوا» را مطرح کرد، هیچ کس از آن اطلاعی نداشت. او یکی از برجسته ترین کارشناسان و متخصصان در حوزه ی بازاریابی محتوا است و در کتاب خویشتن با عنوان «بازاریابی محتوایی» (Epic content marketing)، برای کسب وکارها شرح می دهد چطور با تولید اطلاعات و محتواهایی که افراد خواهان آن هستند، مشتریانشان را به خود جذب کنند. او اصول استراتژی و تولید محتوا و اهداف آن را با زبانی سرگرم کننده و الهام بخش در این کتاب بیان کرده است. کتاب خط سیر پولیتزی تربیت کامل عیار است که به شما طولانی ابزارهای لازم برای آغاز مسیر بازاریابی محتوا را می دهد. پس ازآن از قرائت کردن این تاریخچه می توانید ایجاد و گستردن پیغام را شروع کنید تا به سود و نمو بیشترتان منجر شود.خلاصه ی کتاب

تاریخچه حاضر شما را قدم به قدم در مسیر آماده کردن رمان هایی پیش می برد که مشتریانتان را سرگرم می نرم و اطلاعات احسان بوسیله آن ها می دهد و آن ها را وادار بوسیله اجرا کار می کند. وادارکردن مشتریان ازطریق بازاریابی محتوایی به انجام کاری که هدف ما است، بوسیله گونه ای صورت می دهد که خودشان مخبر نمی شوند؛ بلکه این محتوای حماسی شما است که به دلیل توزیع در زمان ارزان و فرود امدن به دست مخاطب مدنظر باعث این طور موثر می شود. ارائه ی محتوای مناسب راهی بخاطر تسخیر بیرونی و حافظه مشتریان است. آن ها بوسیله میانجی ی اخذ نیازهایشان از محتوای مفید، بوسیله شما توکل می کنند و درباره ی محتوایتان حرف می زنند و آن را به اشتراک می گذارند.

شما با توزیع محتوای موثر و ارزشمند، می توانید به فنی قابل اعتمادی داخل مملکت ی فعالیتتان تبدیل شوید. وقتی مشتریانتان را ازطریق تولید محتوای حماسی درگیر می کنید و توجه پایگاه را به دست می آورید، آن ها نیز با افزایش میزان فروشتان، به شما پاداش می دهند و این معامله ای برد برد است. درواقع، عزب راهی که برایتان همیشگی الباقی تا تو میان هیاهوی اطلاعات فرسوده بازار صدایتان را به شنوایی مشتریان برسانید، بازاریابی محتوای حماسی است. از خود تعریف کردن و تمرکز کنار مزایای محصول، دیگر توجه مشتریان را جلب نمی نرم. آن ها به خودشان و نیازهایشان بیشتر از محصول باکیفیت ابهت می دهند. تو بازاریابی محتوایی، شما به جای محصولتان، بر نیازهای مشتریان متمرکز می شوید و این چیزی است که عموم افراد آن را خودی دارند و بوسیله آن طلبیدن می شوند.

تو کتاب حاضر، جو پولیتزی برای اثبات ادعایش درباره ی قدرت بازاریابی محتوا مثال های متعددی می آورد. به طور مثال، انبازی «اپن ویو» یکی از شرکت هایی است که با راه اندازی وبلاگی درزمینه ی موضوعات موردعلاقه ی مشتریانش توانست ۱۸ هزار قامت در سه سال به مشت آورد. درحالی که این باهم اتحاد کردن چنانچه می امید ازطریق روش های تبلیغاتی سنتی مثل بیلبورد مشتری جلب کند، باید چندبرابر سازمان ی وبلاگ هزینه می کرد و چه بسا بوسیله این میزان وجه اشتراک مجله تیمار مشت پدیدار نمی کرد. به عنوان مثالی دیگر، شرکت «جان دییر» مطرح شده که درزمینه ی کشت تخصص دارد. مجله ی این باهم اتحاد کردن با عنوان «کشتزار» کاتالوگ معرفی کردن علیه و خدمات نیست؛ بلکه کشاورزان را از آخرین فناوری های کشاورزی و نحو کاربرد از آن ها آگاه می کند. مشارکت های بزرگ و مطرح دیگری همانند کوکاکولا و لگو نیز استراتژی بازاریابی محتوا را ملتفت تصرف وکار خود کرده اند.

به اعتقاد جو پولیتزی، برای آغاز پرداختن بوسیله کار بازاریابی محتوایی، لازم است با خودمان درباره ی نوع محتوایمان صادق باشیم. بغرنج بزرگ اکثر برندها این است که درون محتوایشان بیشتر درباره ی خودشان صحبت می کنند. او می گوید ما بیش از این به چنین محتوایی احتیاج نداریم؛ بوسیله ویژه وقتی این جنس محتوا فقط برای بخش زیاد کوچکی از سفر معامله کسب وکارمان می تواند طرز کار واقع شود. آنچه برندها کم دارند، ادبیات سرایی است؛ داستان هایی که مشتریان را برده خویشتن کند و آن ها را بوسیله سوی رفتار مطلوب سوق بدهد. نباید فراموش کنیم که هدف بازپسین تکاپو های بازاریابی محتوایی ایجاد لول در مشتری برای ایفا فقره است. این کار باید ازطریق تأثیر مثبتی انجام شود که با محتوا روی آن ها می گذاریم؛ به طوری که آن ها را با اشتیاق و رغبت شخصی خودشان برده کنیم.

جگر اصل اساسی که جو پولیتزی آن ها را اصول ابتدایی و مهم برای بازاریابی محتوای حماسی می داند، عبارت اند از:محتوای حماسی نیازی از مخاطب برآورده می کند. محتوای تولیدشده باید پاسخ گوی حداقل یک احتیاج مشتری باشد و بوسیله سؤال او پاسخ دهد و حتی امکان پذیر است تو مواردی، پاسخ به نیازی عاطفی باشد؛ شبیه محتواهای کوکاکولا و ادبیات پردازی های ردبول.محتوا بوسیله طور مداوم با مخاطب وفاق برقرار می یواش. دوام رابطه با خریدار ویژگی واقعی و بنیادی هر توزیع کننده ی محتوا است. چه ازنظر زمان تحویل و چه کیفیت، متصل باید پاسخ گوی کود های خود بوسیله خریدار باشید و این دست خط را رها نکنید. با آن ها به طور مداوم درون تعامل باشید و خدمات محتوایی ای که قول داده اید، به موقع به آن ها ارائه کنید. در این مرحله است که بسیاری از شرکت ها سقوط می کنند.محتوای حماسی نیازمند لحن انسانی و منحصربه بی تا شما است. شما باید لحن صدای خودتان را جلوه گر کنید و آن را به وجه اشتراک مجله بگذارید. حتی اگر رمان برند شما لحن متلک و کمی طعنه آمیزی داشته باشد، همان را استفاده کنید.محتوا همواره بیانگر دیدگاه خاصی است. محتوای حماسی نباید شبیه گزارش بی طرف باشد. هر محتوایی به طور شفاف، نگرش خاص خویشتن را دارد و آن را نشان می دهد. از مواخذه شدن به وسیله ی سایرین هراس نداشته باشید و دیدگاه خود را شفاف بیان کنید.محتوای حماسی عاری از صحبت درباره ی ابتیاع است. هرچه بیشتر در محتوا درباره ی خویشتن و فروشتان صحبت کنید، محتوایتان کمتر بوسیله اشتراک گذاشته می شود.محتوای حماسی به نشانی نیکوترین نوع خویشتن شناخته می شود. این هدفی بازپسین بخاطر شما است که در حوزه ی خود بهترین محتوا را داشته باشید.

به عنوان کسب وکار، مرام بازاریابی محتوایی شما این است که به بخشی اصلی از زندگی مشتریانتان تغییر شوید. اگر بوسیله انجام چنین مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش مظفر شوید، دیگر فروش به آن ها کار محنت نخواهد وجود. معمولا افراد از شرکتی سودا می کنند که خدمات ارزشمند زیادی به رایگان دراختیارشان قرار می دهد. این کاری است که در بازاریابی محتوایی حماسی باید عمل دهید. جو پولیتزی یادآوری می بطی ء هر کسب وکاری می تواند در این مسیر موفق باشد؛ مشروط بر اینکه به این اصول توجه نرم.درباره ی کتاب

کتاب بازاریابی محتوایی با عنوان تمام Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less را انتشارات مک گروهیل داخل سپتامبر ۲۰۱۳ در ۳۵۲ صفحه منتشر کرد. این کتاب در قفسه ی ملی تو دسته بندی بازاریابی اینترنتی و بازاریابی هدفمند صبر گرفته است. تاریخ بازاریابی محتوایی در سال ۲۰۱۴ برنده ی جایزه ی بهترین کتاب کسب وکار در حوزه ی بازاریابی و تبلیغات در آمریکا بوده است. نیز رتبه ی یک را در خرید آمازون به خویشتن ویژه داده است.ترجمه های کتاب

کتاب Epic content marketing در ایران به راه های مختلفی ترجمه و ارائه شده است. در سال ۱۳۹۵، انتشارات «تبار روشن» این تاریخچه را با برگردان ی سجاد خزائی و مریم نجفی و عنوان طولانی «بازاریابی محتوایی: تصرف مشتریان بیشتر با بازاریابی کمتر» چاپ و منتشر کرد. امسال دو انتشارات اشتهار آشنای «آریاناقلم» و «برآیند» نیز بوسیله سراغ این کتاب رفته اند: انتشارات آریاناقلم با برگردان ی سجاد بهجتی با نشانی تمام «بازاریابی محتوای حماسی و تحسین برانگیز: چگونه داستان متفاوتی روایت کنید، صدایتان را تو ازدحام تبلیغات به گوش مخاطب برسانید» و نشر برآیند با ترجمه ی اشکان پارسایی با عنوان «بازاریابی محتوایی حماسی».

علاوه بر این تاریخ ها که از کتاب حقیقی برگردان شده اند، انعام تاجیک صاحب وب سایت «سیر محتوا»، به سراغ نسخه ی اصلی Epic content marketing رفته و پادکست های صوتی از این تاریخچه تمهید کرده که ارزش شنیدن دارند. این پادکست ها را از وب سایت سیر محتوا می توانید دانلود کنید. همچنین، کانتنت برگر پادکست هایی با عنوان مطالعه آزاد تاریخچه درباره ی تاریخچه بازاریابی محتوایی جو پولیتزی در وب سایتش منتشر کرده که گویندگان آن سجاد بهجتی و بابک یزدی و منت طریقت هستند. پادکست های کانتنت برگر از این لینک دردسترس است. به علاوه، وب سایت ناربو که بستری بخاطر ترجمه و تولید محتوا است، تلخیص ی مفیدی از کتاب ارائه کرده که ازطریق این لینک می توانید دانلود کنید.دیدگاه دیگران درباره ی کتاب

مجله ی فورچون کتاب ارزشمند جو پولیتزی با عنوان بازاریابی محتوایی را به نشانی یکی از پنج کتابی معرفی کرده است که درزمینه ی تصرف وکار باید حتما خوانده شوند. جاناتان میلدن هال، مدیر استراتژی بازاریابی تو کوکاکولا، درباره ی این تاریخچه می گوید:این گردشی با هوش ازطریق دنیای سریع و درحال تغییر بازاریابی محتوایی است.

همچنین جان بایر، نویسنده ی پرفروش یوتیلیتی، درباره ی تاریخ پولیتزی چنین گفته است:مسیل پولیتزی بیشتر از هر شخص دیگری درباره ی بازاریابی محتوا می داند. او چنین چیزی را لابه لای صفحات کتابش ثبوت می کند.

دان شوالتز، لله دانشگاه مدیل تو کالج ی خبرنگاری، نیز می گوید:بوسیله سخنان این مرد گوش دهید. او واقعا به نواخت دنیای بازاریابی را دریافتن کرده است.

دیوید میرمان اسکات، سخن سنج ی پرفروش کتاب قوانین جدید بازاریابی، همچنین درباره ی تاریخ مذکور می گوید:همان طورکه جو در کتابش بیان می کند، شما باید از آزار و مزاحمت مردم با بیان مهملات و مزخرفات دست بردارید. درعوض، محتوای ارزشمندی را منتشر کنید که انسان بخواهند از آن استفاده کنند و آن را به تعهد پرداخت بگذارند.

درباره ی نویسنده

جو پولیتزی، مبلغ اصلی بازاریابی محتوایی در جهان و برگزارکننده ی مهم ترین رویداد بازاریابی محتوا در آمریکا و بنیاد گذار مؤسسه ی جهانی بازاریابی محتوا CMI است. بزرگ ترین رویداد بازاریابی محتوا رویدادی جهانی بوسیله نام Content Marketing World است که هر سال درون سپتامبر در کلیولند اوهایو برگزار می شود و افراد مشهور اضافی داخل این مرزوبوم آنجا دورهم جمع می شوند. اگر جدول پولیتزی را بوسیله قیافه حضوری ببینید، به حدس زیاد لباسی به اثر جزیی نارنجی پوشیده است. او به این ته رنگ فرع ی زیادی دارد؛ به همین دلیل مؤسسه ی خیرات ای که اخیرا در حمایت از کودکان مشغول به اختلالات سیاق اندازی کرده، Orange Effect Foundation نام نهاده است.

آخرین کتاب واحد فشار هوا پولیتزی رمانی با عنوان Will to die و ابتدایی ادبیات او است. جدول پولیتزی جزو پرفروش ترین نویسندگان آمازون برای کتاب های Killing Marketing و Content Inc و تاریخچه حاضر است. او تاکنون بیش از ۲۰۰ سخنرانی و رویداد در ۱۰ سرزمین دنیا درزمینه ی بازاریابی محتوا بخاطر بازاریابان، توزیع کنندگان و خبرنگاران انجام داده است. برای ارتباط آنلاین با او می توانید وب سایتش به آدرس JoePulizzi.com مراجعه یا توییترش با آی دی @JoePulizzi را عقب کنید.بیشتر بخوانید:سطر تجسس بخاطر راه اندازی استارتاپ؛ چه تاریخ هایی مطالعه کنیم؟معرفی کتاب «استراتژی خوب، استراتژی زشت» معلول ریچارد روملتمعرفی کتاب Mastery اثری از رابرت گرینمعرفی کتاب «ایجاد برای ماندن» پی ماندگار جیم کالینزمعرفی تاریخ «مدل تصرف و کار عمومی» نوشته جان واریلو