معرفی کتاب «بازاریابی محتوایی» اثر فضای اطراف هر جسمی پولیتزی

اهمیت بازاریابی محتوایی زیاد از هر زمان دیگری در سال های اخیر مشخص شده است. وقتی خط سیر پولیتزی کلمه «بازاریابی محتوا» را مطرح کرد، هیچگاه کس از آن اطلاعی نداشت. او یکی از برجسته ترین کارشناسان و متخصصان تو حوزه ی بازاریابی محتوا است و در کتاب خود با عنوان «بازاریابی محتوایی» (Epic content marketing)، برای تصرف وکارها تطویل می دهد چطور با تولید اطلاعات و محتواهایی که افراد خواستگار آن هستند، مشتریانشان را به خود جذب کنند. او اصول استراتژی و تولید محتوا و اهداف آن را با زبانی سرگرم کننده و الهام بخش در این کتاب اظهار کرده است. کتاب خط سیر پولیتزی تربیت کامل عیار است که بوسیله شما تمام ابزارهای لازم برای آغاز خوش نویسی بازاریابی محتوا را می دهد. بعد از خواندن این تاریخ می توانید خلق و انتشار پیغام را شروع کنید تا به سود و نمو بیشترتان منجر شود. تلخیص ی کتاب

کتاب حاضر شما را قدم به قدم در مسیر آماده کردن شعر هایی پیش می سرما که مشتریانتان را سرگرم می نرم و اطلاعات دهش به آن ها می دهد و آن ها را وادار به ایفا کار می بطی ء. وادارکردن مشتریان ازطریق بازاریابی محتوایی به انجام کارگر که شعار ما است، بوسیله وضع ای رخ می دهد که خودشان دانا نمی شوند؛ بلکه این محتوای حماسی شما است که به دلیل توزیع درون زمان کم ارزش و فرود امدن به دست مخاطب مدنظر باعث چنین کاری می شود. نمایش ی محتوای مناسب راهی برای تسخیر قلب و حافظه مشتریان است. آن ها به واسطه ی شهود نیازهایشان از محتوای مفید، به شما اعتماد می کنند و درباره ی محتوایتان حرف می زنند و آن را به اشتراک می گذارند.

شما با توزیع محتوای مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش و ارزشمند، می توانید بوسیله فنی زیبنده اعتمادی در حوزه ی فعالیتتان تبدیل شوید. وقتی مشتریانتان را ازطریق تولید محتوای حماسی بنده می کنید و توجه پایگاه را به دست می آورید، آن ها همچنین با اضافه میزان فروشتان، بوسیله شما پاداش می دهند و این معامله ای برد برد است. درواقع، تنها راهی که برایتان باقی باقی مانده تا تو میان هیاهوی معلومات ضعیف میدان صدایتان را به گوش مشتریان برسانید، بازاریابی محتوای حماسی است. از خود تمجید کردن و تمرکز بر مزایای محصول، دیگر توجه مشتریان را جلب نمی کند. آن ها بوسیله خودشان و نیازهایشان بیشتر از محصول باکیفیت اهمیت می دهند. در بازاریابی محتوایی، شما به جای محصولتان، بر نیازهای مشتریان متمرکز می شوید و این چیزی است که عموم افراد آن را مانوس دارند و به آن جلب می شوند.

درون کتاب حاضر، کرهء هوا پولیتزی بخاطر اثبات ادعایش درباره ی قدرت بازاریابی محتوا مثال های متعددی می آورد. به طور مثال، همکاری «اپن ویو» یکی از شرکت هایی است که با نحو اندازی وبلاگی درزمینه ی موضوعات موردعلاقه ی مشتریانش توانست ۱۸ هزار تن در سه سال به دست آورد. درحالی که این شرکت اگر می خواست ازطریق روش های تبلیغاتی سنتی مثل بیلبورد مشتری جلب کند، باید چندبرابر اداره ی وبلاگ هزینه می کرد و چه بسا بوسیله این میزان تعهد پرداخت هم دست نمودار نمی کرد. به عنوان مثالی دیگر، شرکت «جان دییر» مطرح شده که درزمینه ی کشاورزی تخصص دارد. مجله ی این شرکت با عنوان «مزرعه» کاتالوگ معرفی محصول و خدمات نیست؛ بلکه کشاورزان را از آخرین فناوری های کشاورزی و طرز کاربرد از آن ها آگاه می کند. شریک های بزرگ و مطرح دیگری نظیر کوکاکولا و لگو نیز استراتژی بازاریابی محتوا را وارد کسب وکار خویشتن کرده اند.

به عقیده کرهء هوا پولیتزی، بخاطر آغاز پرداختن به کار بازاریابی محتوایی، لازم است با خودمان درباره ی سنخ محتوایمان صادق باشیم. دشوار مبصر اکثر برندها این است که در محتوایشان بیشتر درباره ی خودشان صحبت می کنند. او می گوید ما بیش از این به چنین محتوایی نیاز نداریم؛ به ویژه وقتی این نوع محتوا فقط برای مقدر شدن بسیار کوچکی از عروج خرید کسب وکارمان می تواند طرز کار واقع شود. آنچه برندها اندک دارند، شعر سرایی است؛ رمان هایی که مشتریان را دستگیر خود کند و آن ها را به سوی اقدام مطلوب سوق بدهد. نباید فراموش کنیم که شعار نهایی تلاش های بازاریابی محتوایی ایجاد لول در خریدار برای ادا حکم است. این فقره باید ازطریق تأثیر مثبتی ادا شود که با محتوا روی آن ها می گذاریم؛ به طوری که آن ها را با کام و رغبت شخصی خودشان درگیر کنیم.

کبد اصل اساسی که جو پولیتزی آن ها را اصول مقدماتی و بنیادی برای بازاریابی محتوای حماسی می داند، عبارت اند از: محتوای حماسی نیازی از مخاطب برآورده می کند. محتوای تولیدشده باید پاسخ گوی حداقل یک نیاز مشتری باشد و به سؤال او پاسخ دهد و تا اینکه مقدور است درون مواردی، پاسخ به نیازی عاطفی باشد؛ متشابه محتواهای کوکاکولا و رمان پردازی های ردبول. محتوا به طور مداوم با مخاطب ارتباط برقرار می کند. ابدیت مناسبت با مشتری ویژگی اصلی و رادیکال هر توزیع کننده ی محتوا است. چه ازنظر زمان تحویل و چه کیفیت، همواره باید پاسخ گوی مرحله های خویشتن بوسیله خریدار باشید و این خوش نویسی را رها نکنید. با آن ها بوسیله طور مداوم داخل تعامل باشید و خدمات محتوایی ای که مقاطعه داده اید، به موقع به آن ها عرضه کنید. درون این مرحله است که بسیاری از انبازی ها افت می کنند. محتوای حماسی نیازمند ندا انسانی و منحصربه بی مانند شما است. شما باید ندا صدای خودتان را صریح کنید و آن را به اشتراک بگذارید. حتی اگر ادبیات برند شما صوت متلک و قدری طعنه آمیزی داشته باشد، همان را استفاده کنید. محتوا همواره مبین دیدگاه خاصی است. محتوای حماسی نباید مانند گزارش بی طرف باشد. هر محتوایی به طور شفاف، نگرش ویژه خود را دارد و آن را مدال می دهد. از مواخذه شدن به وسیله ی دیگران وحشت نداشته باشید و دیدگاه خود را ساطع اقرار کنید. محتوای حماسی عاری از صحبت درباره ی سودا است. هرچه بیشتر در محتوا درباره ی خویشتن و فروشتان گپ کنید، محتوایتان اندک بوسیله وجه اشتراک مجله گذاشته می شود. محتوای حماسی به نشانی بهترین جنس خود شناخته می شود. این هدفی نهایی برای شما است که تو حوزه ی خود بهترین محتوا را داشته باشید.

به عنوان کسب وکار، کمال مطلوب بازاریابی محتوایی شما این است که به بخشی اصلی از عمر مشتریانتان تبدیل شوید. اگر به ایفا چنین کاری فیروز شوید، دیگر خرید به آن ها کار محنت نخواهد وجود. معمولا افراد از شرکتی معامله می کنند که خدمات ارزشمند زیادی بوسیله رایگان دراختیارشان قرار می دهد. این کاری است که در بازاریابی محتوایی حماسی باید عمل دهید. جو پولیتزی یادآوری می کند هر کسب وکاری می تواند در این سطر موفق باشد؛ مشروط بر اینکه به این اصول توجه کند. درباره ی تاریخچه

کتاب بازاریابی محتوایی با عنوان کامل Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less را انتشارات مک گروهیل تو سپتامبر ۲۰۱۳ تو ۳۵۲ صفحه منتشر کرد. این کتاب تو قفسه ی ملی داخل دسته بندی بازاریابی اینترنتی و بازاریابی هدفمند قرار خمود است. تاریخچه بازاریابی محتوایی تو سال ۲۰۱۴ برنده ی جایزه ی بهینه تاریخ کسب وکار در حوزه ی بازاریابی و تبلیغات درون آمریکا بوده است. نیز رتبه ی یک را در فروش آمازون به خود ویژه داده است. ترجمه های کتاب

تاریخ Epic content marketing در ایران به گونه های مختلفی برگردان و ارائه شده است. در سال ۱۳۹۵، انتشارات «اولاد هویدا» این کتاب را با برگردان ی سجاد خزائی و مریم نجفی و نشانی تمام «بازاریابی محتوایی: کسب مشتریان بیشتر با بازاریابی اندک» چاپ و منتشر کرد. امسال دو انتشارات صیت آشنای «آریاناقلم» و «برآیند» همچنین به سراغ این کتاب رفته اند: انتشارات آریاناقلم با برگردان ی سجاد بهجتی با نشانی کامل «بازاریابی محتوای حماسی و تحسین برانگیز: چگونه داستان متفاوتی روایت کنید، صدایتان را تو شلوغی تبلیغات به شنوایی مخاطب برسانید» و نشر برآیند با ترجمه ی اشکان کف نفس با عنوان «بازاریابی محتوایی حماسی».

علاوه بر این کتاب ها که از کتاب اصلی برگردان شده اند، احسان تاجیک صاحب وب سایت «سیر تکاملی محتوا»، به سراغ نسخه ی اصلی Epic content marketing رفته و پادکست های صوتی از این تاریخچه تدارک کرده که ارج استماع دارند. این پادکست ها را از وب سایت سفر محتوا می توانید دانلود کنید. همچنین، کانتنت برگر پادکست هایی با عنوان وارسی آزاد کتاب درباره ی تاریخ بازاریابی محتوایی خط سیر پولیتزی در وب سایتش منتشر کرده که گویندگان آن سجاد بهجتی و بابک یزدی و احسان دین هستند. پادکست های کانتنت برگر از این لینک دردسترس است. بوسیله علاوه، وب سایت ناربو که بستری برای ترجمه و تولید محتوا است، تلخیص ی مفیدی از کتاب نمایش کرده که ازطریق این لینک می توانید دانلود کنید. دیدگاه دیگران درباره ی تاریخچه

مجله ی فورچون کتاب ارزشمند واحد فشار هوا پولیتزی با عنوان بازاریابی محتوایی را به عنوان یکی از پنج کتابی معرفی کرده است که درزمینه ی کسب وکار باید حتما خوانده شوند. جاناتان میلدن هال، مدیر استراتژی بازاریابی در کوکاکولا، درباره ی این کتاب می گوید: این گردشی درخشان ازطریق دنیای کندرو و درحال تغییر بازاریابی محتوایی است.

همچنین جان بایر، نویسنده ی پرفروش یوتیلیتی، درباره ی تاریخ پولیتزی چنین گفته است: نهر پولیتزی بیشتر از هر شخص دیگری درباره ی بازاریابی محتوا می داند. او این طور چیزی را لابه لای صفحات کتابش اثبات می کند.

دان شوالتز، استاد دانشگاه مدیل درون کالج ی خبرنگاری، نیز می گوید: به سخنان این مرد گوش دهید. او واقعا بوسیله خوبی دنیای بازاریابی را دریافتن کرده است.

دیوید میرمان اسکات، نویسنده ی پرفروش تاریخ قوانین جدید بازاریابی، نیز درباره ی تاریخ مذکور می گوید: همان طورکه لوله کوچک در کتابش اعتراف می کند، شما باید از آزار و مزاحمت مردم با بیان مهملات و مزخرفات دست بردارید. درعوض، محتوای ارزشمندی را منتشر کنید که مردم بخواهند از آن مصرف کنند و آن را به اشتراک بگذارند.

درباره ی نویسنده

واحد فشار هوا پولیتزی، مبلغ حقیقی بازاریابی محتوایی داخل جهان و برگزارکننده ی رادیکال ترین رویداد بازاریابی محتوا در آمریکا و بنیان گذار مؤسسه ی جهانی بازاریابی محتوا CMI است. ارشد ترین رویداد بازاریابی محتوا رویدادی جهانی بوسیله نام Content Marketing World است که هر سال تو سپتامبر داخل کلیولند اوهایو برگزار می شود و افراد مشهور زیادی داخل این حوزه آنجا دورهم جمع می شوند. چنانچه مجرای لنف پولیتزی را به صورت حضوری ببینید، به احتمال زیاد لباسی به اثر جزیی نارنجی پوشیده است. او به این فام تعلق ی یدکی دارد؛ به همین دلیل مؤسسه ی خیریه ای که اخیرا در امن از کودکان مشغول به اختلالات راه اندازی کرده، Orange Effect Foundation نام نهاده است.

آخرین تاریخچه جو پولیتزی رمانی با عنوان Will to die و اولین رمان او است. فضای اطراف هر جسمی پولیتزی جزو پرفروش ترین نویسندگان آمازون برای کتاب های Killing Marketing و Content Inc و تاریخ حاضر است. او تاکنون زیاد از ۲۰۰ خطبه و رویداد در ۱۰ کشور دنیا درزمینه ی بازاریابی محتوا بخاطر بازاریابان، توزیع کنندگان و خبرنگاران عمل داده است. برای ارتباط آنلاین با او می توانید وب سایتش به آدرس JoePulizzi.com مراجعه خواه توییترش با آی دی @JoePulizzi را دنبال کنید. بیشتر بخوانید: معرفی کتاب «حرکت به سوی اقیانوس آبی» اثر چان کیم و رنه مابورنیا معرفی تاریخچه هفت عادت مردمان موثر معلول استفان کاوی معرفی کردن تاریخ «رهبران اختتام طعام می خورند» نوشته سایمون سینک معرفی تاریخ «قدم کوفتن روی ماه با اینشتین» پی جاشوا فوئر مسیر بررسی بخاطر رویه اندازی استارتاپ؛ چه کتاب هایی معاینه کنیم؟