معرفی کتاب طول اثر گابریل وینبرگ

معنای لغوی Traction کشش خواه جذب است که داخل مفاهیم پزشکی و ورزشی نیز مصرف دارد؛ اما مفهوم عبارت کشش یا جذب (Traction) داخل کسب وکار و بازاریابی به معنای دیگری است. این ستایش داخل جاهای مختلف بوسیله طرز های متفاوت، اما اندوه معنا اعتراف شده است. اشتیاق اخوان در پادکست ۱۰ صبح، Traction را با بیانی ساده و روشن این طور تعریف می یواش:Traction یعنی اینکه مشتری ها واقعاً از دشت یا خدمات شما شادمان هستند، با کمال صدای زیر مردانه برایش پول پرداخت می کنند، آن را به سایرین شناساندن می کنند و حداقل بخشی از رشد شما به عارض ارگانیک اتحاد می افتد.

تحسین مقدماتی ای از تعبیر Traction در بازاریابی می گوید جذب به جریانی برمی گردد که تو آن استارتاپ به عنوان کسب وکار نوپا شکل می گیرد و رشد می بطی ء. هنگامی که کشش وجود نداشته باشد، جریان خریدوفروش ایستا می شود و با وجود تلاش برای پیشرفت استارتاپ، این پیوستگی نخواهد افتاد. همچنین، می استعداد گفت Traction بوسیله معنای داشتن مجموعه ای کمّی (زیبنده اندازه گیری) از مشتریان است که می کوشد به سرمایه گذار بالقوه ثابت درنگ استارتاپ شما درون حروف نمو قرار دارد. بخش دشوار ماجرا به دست آوردن کشش است و اینکه بدانید چه زمانی باید این اثبات را برای سرمایه گذار انجام دهید. کتاب جذب می تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد.

گابریل وینبرگ در مطلع ی کتاب با عنوان «جذب؛ بالاتر از هر چیز» پس از تحسین تجربه اش از ساخت موتور جست وجو داک داک گو Duck Duck Go که کاربرانش را ردگیری و ظهر نمی کند، اولین چیزی که درباره ی جذب بیان کرده، این است:جذب نیکوترین شیوه بخاطر بهبود بخت توفیق استارتاپ شما و نشانه ای از کارکرد موفق است. اگر برای دشت خویشتن هزینه دریافت می کنید، به این ذهنی است که مشتریان در حال خریدند. چنانچه محصولتان رایگان است، جذب بوسیله منزله ی نمو کاربران آن است.

تعریفی که درون خلع اول کتاب برای جذب ارائه می شود، آن را نشانه ای از خیز و جهش شریک ها می داند. این مسئله از پارامترهای رادیکال کسب وکارتان علنی می شود که برای هر کسب وکاری متفاوت است. به دست آوردن جذب، یعنی افزایش منحنی نمو و داشتن عروج صعودی بوسیله بهینه گونه ممکن. جذب همان رشد است.اهمیت جذب درون استارتاپ ها

جذب یکی از ارکان بنیانی در هر استارتاپ است. اگر استارتاپی داشته باشید، مواجب دارید کاربرانی را به سوی استارتاپتان جذب کنید که همیشگی باشند؛ کاربرانی که بی وقفه شما را دنبال کنند و متعهد و راضی بمانند. درون این صورت، آن ها بهترین بازاریابان شما خواهند شد. تاریخ جذب درباره ی این صحبت می نرم که چگونه استارتاپ می تواند بوسیله رشد انفجاری دست پیدا کند. دلیل شکست بیشتر استارتاپ ها درواقع ضعف درون ساختن محصول ارزشمند نیست؛ بلکه نبود توانایی درون جذب خریدار است. برای استارتاپ ها جذب سریع مشتری و رشد زودهنگام بزرگی یدکی دارد؛ چراکه داخل ابتدای راه اند و ازنظر بودجه باید بتوانند خود را تأمین کنند؛ وگرنه بی شمار مهلت به مبنا بست خواهند رسید.پیگیری جذب مؤلفه ای است که استارتاپ را درود می نرم

جلال جذب به حدی است که لازم است استارتاپ ها بوسیله طور موازی با ترقی و مدل سازی محصول بوسیله آن بپردازند و وفاق مؤثر با مشتریان را از همان روزهای اول آغاز کنند. در بخش مقدمه، از قضیه متعارف استارتاپ ها سخن بوسیله میان آمده است. در بیشتر استارتاپ ها ضابطه بوسیله این قیافه است که مقدمه ایده ای به بود می آید که بنیان گذاران را سست شدن زده می کند و جدیت می کنند از آن محصولی بسازند. پس از تاسیس محصولی قابل ارائه، آن را رونمایی می کنند و اینجا است که اشتیاق دارند مشتریان و مخاطبانشان بخاطر این محصول سرودست بشکنند؛ ولی این طور اتفاقی صورت نمی دهد و برای همین آن ها مقدمه به اقداماتی برای جذب خریدار می کنند. کارهایی مثل اعلامیه در فیسبوک یا کارهایی درزمینه ی روابط اشتراکی و درنهایت شاید چند پست وبلاگی اشتراکی. سپس، پولشان تمام می شود و به نقطه ی پایان می رسند که منحل می شوند.

این ماجرا درون حالی بخاطر استارتاپ ها تکرار می شود که اغلبشان محصول ارزشمندی نمایش داده اند و می توانستند با انتخاب استراتژی مستقر برای جذب، بوسیله قرار به توفیق برسند. باوجوداین، لازم است پیش از آغاز این مسیر، راه درست جذب را بیاموزند؛ چراکه گاهی فرصتی بخاطر آزمون و بزه وجود ندارد و چنانچه آن استارتاپ خوش قضا و قدر نباشد، بهای ندانستن مسیر آن، تعطیلی کار بخاطر همیشه خواهد بود.بررسی موردی استارتاپ ها

تاریخ جذب مولود وارسی و مطالعه موردبه مورد استارتاپ ها و همدستی های نوپا صرف رویت از نوع فعالیت و وزن ی آن ها است. حاصل ای که از این مطالعات و تجربیات انحصاری نویسندگان کتاب و مصاحبه با بیش از ۴۰ بن گذار بوسیله دست آمده، چارچوبی قانون دان و تکرارپذیر بخاطر هنگام کردن فرایند جذب است که در این کتاب دراختیار استارتاپ ها قرار می گیرد. این چهارچوب با نشانی «خال هدف» (براساس ترجمه ی نشر نوین) درون تاریخچه صیت گذاری شده است که فرایندی میسر با سه قدم بخاطر بوسیله دست آوردن کشش درود می شود. کانال های جذب

به روش های تصرف مشتری «کانال های جذب» گفته می شود. تمرکز اصلی تاریخ جذب بر ۱۹ کانال مهم است که برای جذب مشتریان وجود دارد و هرکس بنا به سازگاری این کانال ها با استارتاپش، ناچار است تعداد محدودی از آن ها را برگزیند و در جریان جذب و نمو کسب وکارش از آن ها یکروز ببرد. استارتاپ ها نباید صرفاً به دلیل آشنایی شان با چند کانال خاص و راحت بودن با آن ها، از سایر نحو ها چشم پوشی کنند؛ گونه هایی که امکان پذیر است برای آن ها متجاوز مفیدتر واقع شوند. پس هر کسب وکاری به وارسی ی دقیق تمام این کانال ها و بعد برگزینی از میان آن ها نیازمند است.مقاله های مرتبط:چگونه با سرعت بالای رشد استارتاپ هماهنگ شویم؟بزرگ ترین مشکلاتی که از رشد استارتاپ جلوگیری می کنند

گابریل وینبرگ از کانال های جذبی مصاحبت می کند که تو آخرین استارتاپش از آن ها استعمال کرده است. این کانال ها بهینه سازی برای موتورهای جست وجو (سئو) و بازاریابی ویروسی بوده است. بااین حال در خلال دست خط و پس از کشف میزان سه گانه گانه با اشتهار «خال هدف»، باخبر می شود درباره ی استعمال از کانال سئو اشتباه می کرده و کانال های دیگر ازجمله ابزارهای بازاریابی محتوایی و تبلیغ در شبکه های مدنی و تبلیغات نمایشی و آوازه خواهی را جایگزین کرده است. این ها اسامی برخی از ۱۹ کانالی است که بخاطر خلق کردن کشش از آن ها تو استارتاپ ها استفاده می شود. در این کتاب، درباره ی هر کانال توضیحات کاملی ارائه شده است.

دو مغلوط مهم ای که استارتاپ ها داخل جذب و تفویض کانال مناسب ممکن است با آن مواجه شوند، نداشتن هدفی هویدا برای جذب و پیش داوری براساس تجربه ی پیشین خود است. باید برای جذب هدفی قابل حد گیری تحسین کنید و پس ازآن با دستیار کانال هایی که می آموزید، به آن برسید. همچنین، چنانچه کاری درون گذشته خوب جواب داده، دلیل نمی شود درادامه ی دست خط همچنین به همان میزان خوب و مفید واقع شود. این ماجرا می تواند از پشت هم باشد. خیلی از اوقات کانال مناسب، کانالی است که رقبا اندک سراغ آن رفته و آن را بی سابقه خمود اند. درون این صورت، می توانید بوسیله سرعت رشد کنید.سودا با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitدرباره ی کتاب جذب و ترجمه های موجود

کتاب حاضر اثری است از نویسندگان گابریل وینبرگ و جاستین مارس که سال ۲۰۱۵ در ۲۰۴ صفحه به زبان انگلیسی با عنوان Traction: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth منتشر شد. این تاریخچه در گروه بندی کتاب های بازاریابی و مدیریت و توفیق درون تصرف وکار جای پژمان است. تعبیر این کتاب رسیده و صریح است و شما برای دریافتن مطالب آن به معرفت بسیار از مفاهیم کسب وکار و استارتاپ ها نیازی نخواهید داشت. این یکی از فردی های مثبت کتاب جذب محسوب می شود.

تاریخ جذب را پراکندن نوین با عنوان طولانی «جذب؛ چگونه استارتاپ می تواند به نمو انفجاری مشتری دست یابد» و ترجمه ی سجاد الهی در سال ۱۳۹۶ چاپ کرده است. همچنین، نشر سناگستر این تاریخچه را با عنوان «کشش؛ چگونه استارتاپ ها می توانند به رشد انفجاری مشتری دست یابند؟» و ترجمه ی سهیل محمدی روانه ی میدان کرده است. زیبنده تذکر است سهیل محمدی کوشا حوزه ی استارتاپ و بازاریابی و مدرس بازاریابی هک نمو است. ترجمه ی دیگری که از تاریخچه جذب موجود است، «جذب؛ راهنمای استارتاپ برای جذب مشتری» اشتهار دارد که آن را مریم شیرازی جعفری ترجمه و انتشارات هورمزد درون سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

دیگران درباره ی تاریخچه چه می گویند؟

اریک ریس، ادیب ی کتاب پرفروش استارتاپ ناب، درباره ای تاریخ جذب می گوید:هرکسی اعم از بنیاد گذاران استارتاپ ها و مدیران که می کوشند مشتریان جدیدی بخاطر خویشتن پیدا کنند، می توانند داخل مسیرشان از این تاریخ هوشمند و بلندپرواز کاربرد کنند.

ست گادین، چهره ی شناخته شده داخل فضای بازاریابی آنلاین و مؤلف کتاب Linchpin، درباره ی این تاریخچه این طور گفته است:در این کتاب، مجموعه ای از آخرین و خاص ترین تکنیک های هسته ی حقیقی بازاریابی آنلاین را از کسی می شنوید که خودش آن ها را دوبار بوسیله کار گرفته است.

خوانندگان آمازون که به استارتاپ و کارآفرینی علاقه مند بوده اند، به این کتاب امتیاز ۴.۷ داده اند و کتاب را ساده، ولی سودمند دانسته اند. این تاریخچه تو میان علاقه مندان و فعالان مرزوبوم ی استارتاپ، کتابی پرفروش و پرطرفدار محسوب می شود.

درباره ی نویسنده

گابریل وینبرگ، کارآفرین قاهر و باتجربه و بنیان گذار سواری جست وجوی امن داک داک گو، نویسنده ی تاریخچه جذب است. او مدرک کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک را از دانشگاه MIT اندوهناک و در نگاشتن کتاب Super thinking همدستی کرده است.جاستین مارس که تو نوشتن کتاب جذب همکاری کرده، تیمار بنیاد گذار دو استارتاپ و مدیر سابق یکی از باهم اتحاد کردن های نرم افزاری است که شرکت راک اسپیس (Rockspace) پایه گذاری کرده است. او تو سان فرانسیسکو زندگی می نرم. فروش با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitبیشتر بخوانید:معرفی کتاب برند محبوب اثر روبرتز کوینمعرفی تاریخ «لول به سوی اقیانوس آبی» جای پا چان کیم و رنه مابورنیامعرفی تاریخ هفت طریق مردمان کارگر معلول استفان کاویمعرفی کتاب «رهبران سرانجام غذا می خورند» نوشته سایمون سینکمعرفی کتاب «قدم کوفتن روی ماه با اینشتین» اثر جاشوا فوئر