شناساندن کتاب برند محبوب معلول روبرتز کوین

دغدغه ی امروز هر تجارتی محبوبیت میان استعمال کنندگان است. امروز دیگر شبیه گذشته تراشیدن که بتوان ازطریق نیازهای بی اندازه افراد، تمایزی بخاطر برند خود در میدان مرموز و غیرواقعی جهانی ساختن کرد. نیازهای افراد را برندهای متعددی پوشش می دهند و آنچه برندها باید روی آن تمرکز کنند، ایده است؛ ایده هایی که دنیا را تکان بدهد و آن را به جای آسوده پر حرارت و لذت جزء تری برای زندگی مردم ها تبدیل کند. این اتحاد درصورتی رخ می دهد که عشق را همراه با عرض مسبوق دنیای تجارت کرده باشید.خلاصه ی کتاب

کتاب «برند محبوب» به این سؤال اساسی در دنیای تجارت پاسخی متفاوت می دهد: «چرا مردم عاشق محصولات یک برند می شوند؟» این سؤالی است که هر برند تجاری که محبوبیت برایش اساسی است، باید از خویشتن بکند و به دنبال یافتن جوابش باشد. در فلسفه ی تجارت، می توانیم تاریخچه روبرتز کوین را کتابی پیش گام بدانیم؛ زیرا که عادت هایی زیاد جدی در این تاریخچه بیان شده که بخاطر تبدیل بوسیله برند محبوب ضروری به دیدن می رسند. کوین با انتزاع هریک از برندهای محبوب جهان بوسیله عطا نشان داده است اصلی رادیکال داخل تمام آن ها نقشی انکارناپذیر ورزش می کند.

روبرتز کوین با نگاه متفاوت و بدیع ای به تجارت جهانی، یک عامل را بنیانی ترین اصل تو موفقیت آینده ی بازرگانی جهان می داند و آن «خاطرخواهی» است. او می گوید همه ی ما خاطرخواهی و اشتیاق را می فهمیم و باید آن را درون دنیای بازرگانی غصه وارد کنیم. هرچه به عشق معتقد باشیم، چه بوسیله نشانی شخص و چه گروه یا تیم یا حتی ملت، مردم های شادتر و خوشبخت تری خواهیم بود و انسان های شادتر سخت زیرفون و بهتر فقره می کنند. کوین دخول عشق به دنیای تجارت را به این دلیل پا بر جا بنیادی خوانده که دنیای امروز را دنیای مرموز و بدون ثبات و نامعلومی می داند.

از دیدگاه کوین، افرادی برنده و الهام مقدر شدن می شوند که به اجرا و رؤیاپردازی به یک میزان اهمیت می دهند و بوسیله یهودی و عاطفه باور دارند. او برندها را به احساس و شخصیت افراد کاملا مرتبط می داند. دیدگاه کوین این است که برندها باید ارتباطی احساسی با مخاطبانشان برقرار کنند. محبوبیت برند از این ارتباط و کاربرد ی ثابت قدم از توجهی نشئت می گیرد که به خود فراخوانی می کند.فروش کتاب با کد تخفیف zoomitمقاله های مرتبط:داستان برند: گوگل، بهترین موتور جستجوی جهانداستان برند: کوکاکولا، فرمول جادویی موفقیت

از نگاه روبرتز کوین، ابزارهای محبوب شدن برند رازآلودبودن و مسحورکنندگی و صمیمیت است. عقیده کوین بر این است که اگر برندها می خواهند مشتریان وفادار و همیشگی داشته باشند و به برندی محبوب تبدیل شوند، باید ارتباطی احساسی با مصرف کنندگان متین کنند. این سه رکن اساسی پایه ی صحبت های نویسنده در کتاب «برند محبوب» است که داخل فصل های مختلف، با نگاهی همه جانبه آن ها را شرح می دهد. با مطالعه ی برندهای محبوب دنیا، کوین نتیجه می گیرد داشتن ارزش های خاص ی احساسی و آرمانی ویژگی هر برند محبوب و موفق است.

در گذشته، عوامل متجاوز از طرف رخت و قدرت و منابع می توانست تمایز برند را ایجاد کند؛ اما امروزه، تمام این ها به قرار دردسترس و عزب ایده است که می تواند برند را متمایز و محبوب کند. در دنیای تجارت امروز، ایده ها حرف شروع را می زنند و می توانند باعث محبوبیت برند خواه برعکس، دیده نشدن آن شوند. ایده ای که بتواند جهان را تبدیل دهد خواه شرایط بهتری برای زندگی آدم ها درون گیتی حاضر کند، ایده ای است که تنها دراثر عشق و خواهش جنون آمیز برندها به وجود می آید.

مدیر تویوتا درباره ی محبوبیت برند، اظهارنظر جالبی دارد. او چنین می گوید:برندشدن و مثال بازاربودن و برند محبوب شدن را مصرف کننده تعیین می کند نه ما. درواقع، نمی توانیم چیزی را گلچین کنیم. مصرف کننده تعیین کننده است و این اصل است.

مقابل گفته ی کوین، بخاطر هر برند دو ثانیه ی سرنوشت ساز وجود دارد: یکی لحظه ی تفویض مصرف کننده در قفسه ی فروشگاه که باید از میان برندها یکی را برای خرید برگزیند و دیگری در خانه و زمانی است که مصرف کننده از برند خریده شده استفاده می بطی ء. چنانچه برندی بتواند در این دو لحظه تأثیرگذارترین برند باشد، توانسته است میدان را ازآنِ خود نرم و به برندی محبوب تغییر شود. وحدت جانی عاطفی قوی با مصرف کنندگان باعث می شود آن ها برند محبوبشان را به هر برند دیگری اولویت بدهند؛ در مقابل بارها تجربه ی حس خوشایند از مصرفِ آن را تو خانه گیرایی داشته اند. بوسیله عنوان مثالی دیگر از برند موفق، می توان از کِرِست نام برد. کِرِست فقط معروفیت خمیردندان خواه مسواک نیست؛ بلکه لبخندی از سرِ صلح و صفا است.

گفتیم رازآلودگی و لذت جویی و مناسبت صمیمانه سه محدودیت برند محبوب است. روبرتز کوین با روایت های اصلی مصرف کنندگان برندهایی مربوط به تاید، عظمت و غلبه این ویژگی های سه گانه گانه را در ساخت برند محبوب و ایجاد مصرف کننده ی وفادار شرح می دهد. او با تلفیق این سه گانه ویژگی درکنارهم، اطلس ای بی همانند و طرحی شکوهمند را برای داشتن برندی محبوب و تأییدشده ی مشتریان دراختیار رامشگر ی کتاب می گذارد.

سطر تبدیل شدن بوسیله برند محبوب، از تغییر شدن کالایی تجاری به نامی تجاری و پس ازآن تحول این شهرت به برند است. روی سخن کوین با کامل کسانی است که به نحوی با دنیای کسب وکار تعامل دارند، از افراد آکادمیک اندوهناک تا تاجران. او به همگی ی افراد با هر شغلی توصیه می یواش به جای تمرکز پیاده شدن کالا خواه محصولشان، بر شهرت ونشان خود تمرکز کنند. او رسالت اصلی تجارت را تحول کردن گیتی بوسیله جایی بهتر بخاطر عمر می داند. این کار مافوق پرچم برندی میسر خواهد بود که عشق را وارد کار خویشتن کرده است.

رابرتز کوین ارتباط میان برند محبوب و سایر مفاهیم ابتیاع را با طرحی ساده براساس عشق و حرمت شرح می دهد. کالاها به یار خود هیچ عشق و احترامی خلق کردن نمی کنند. عطش های زودگذر، تنها عشق را جذب می کنند که احترامی در آن محو. برندها شرف را جذب می کنند؛ اما این احترام هرچند ماندگار، عاری از خاطرخواهی است. برندهای محبوب خاطرخواهی و ناموس را توأمان داخل خود دارند. اینجا است که تمایز عمیق ایجاد می شود. این تمایز موافقت نمی افتد؛ جز اینکه حروف عبور از رخت بوسیله صیت تجاری و پس ازآن به برند محبوب، با کمک اصول سه گانه گانه ی رازآلودگی و مسحورکنندگی و صمیمیت طی شده باشد. مولود این طور مسیری ساختن مشتریان وفادار جاویدان است که برند شما را با عشق به دیگر افراد حزن توصیه می کنند. چنانچه احترام و خاطرخواهی به صورت دو محور افقی و عمودی درنظر گرفته شوند، برای ایجاد برند محبوب باید روی هر دو محور بوسیله سمت بالا و بی قراری زمان حرکت کرد. کوین چنین مفهومی را داخل یک جمله این چنین بیان می کند:ابداع وفاداری بی دلیل به پیوندهای عاطفی احتیاج دارد که این پیوندها به طورهم زمان بالاترین سطح عشق و قدر را برای برندتان ایجاد می کند. 

در کتاب، نام چندی از برندهای محبوب آورده و نقل قولی درباره ی آن ها اشعار شده است. داخل این نقل قول ها، رمز و راز محبوبیت این برندها نهانی است. به طور مثال، مکانیک نروژی پارک وایگلند اسپارکر را چیزی فراتر از درخت و چمن و مجسمه توصیف کرده است و می گوید این پارک خاطرخواهی است، عشقی بخاطر چهار فصل. وی متقی است مردم نروژ هیچ کجا به کمیت ای که تو این پارک از تابستانشان لذت می برند، از این فصل یکروز مند نمی شوند. به عنوان مثالی دیگر، ادیب ای نیوزلندی درباره ی مجله ی نیویورکر اظهارنظر کرده است هفته نامه ای که درون مشت اغلب نیویورکی ها دیده می شود. او می گوید با اینکه این هفته نامه ی نیویورک است، آرزو می کنید کاش هفته نامه ی محلی خودتان وجود. او آن را مأمنی برای کسانی می داند که پر اب به دنبال کلمه و ظرافت و گزارش فرهنگی هوشمندانه هستند.

درباره ی کتاب

تاریخ Lovemarks: The Future Beyond Brands بدوی جنین در سال ۲۰۰۴ بوسیله واژه انگلیسی در ۲۲۴ صفحه چاپ شد. تاکنون، این کتاب به چهارده واژه جهان برگردان و در ۱۵۰ هزار نسخه ی چاپی دردسترس صبر اندوهناک و به تری ویرایش جدیدی نیز از آن منتشر شده که فصلی تازه با نشانی «الماس ها در معدن» در باب تجربه ی خاص افراد در خرید بوسیله آن افزوده شده است. داخل این فصل، روبرتز کوین که خرید را فرایندی احساسی و تغییریافته داخل سال های اخیر می داند، اسرار موفقیت را بوسیله گونه ای مطرح می بطی ء که می تواند بخاطر ایجاد امتحان ی نهایی بیع کاربرد شود.

انتشارات هورمزد کتاب «برند محبوب؛ چشم اندازی فراتر از برند: چرا انسان هواخواه محصولات یک برند می شوند؟» را درون سال ۱۳۹۷ با برگردان ی بشیر عبداللهی میرآبادی در حوزه ی تاریخ های کسب وکار طبع و منتشر کرده است. درباره ی نویسنده

روبرتز کوین (Roberts Kevin) در سال ۱۹۴۹ در بریتانیا متولد شده است. وی مدیریت مشارکت ساچی اندساچی (sattchi