شناساندن تاریخ ناراست رفتاری اثر ریچارد تیلر

ASGازAROOOON زمانی که «اقتصاد رفتاری» به عنوان شاخه ای از بصیرت قناعت تک توجه فراغت گرفت، زمان زیادی نمی گذرد. ریچارد تِیلر نویسنده ی کتاب کج رفتاری داخل این حوزه، تحقیق و مطالعات اضافی داشته و مرجع سزاوار سرزنش اطمینانی در اقتصاد رفتاری به حساب می آید. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از معرفت اقتصاد و روانشناسی است که عوامل مؤثر به خشکی امدن گزینش های اقتصادی و انگیزه های رفتاری مردم ها در مملکت ی تجاری را مطالعه می کند و مورد معاینه قرار می دهد. آنچه که در علم اقتصاد به فراموشی سپرده شده است، روبه رو بودن با انسان هایی است که حافظه و رسیده پیچیده ای دارند و صرفاً با محاسبات ریاضی و اقتصاد بی آب نمی نبوغ رفتارهایشان را پیش بینی کرد. شاید آنچه در علم صرفه جویی سنتی تاکنون بیشتر مورد توجه فراغت گرفته، انسان هایی خیالی زیر عنوان انسان های اقتصادی بوده است، نه آدم های واقعی روی الزام ی زمین. صرفه جویی رفتاری یک تحول درون وضع فکر اقتصادی با معاون تزریق قوی روان شناسی و علوم اجتماعی دیگر در بصیرت قناعت است.معرفی کتاب کج رفتاری

شاید با تکیه و تمرکز کنار عبارت «ناراست رفتاری» تصور کنید که ریچارد تیلر داخل کتابش ترانه دارد رفتارهای مردم ها را ذاتاً سهو و ناراست بپندارد و بکوشد داخل رفتار آدم های عادی تغییر ابداع نرم. درحالی که اینطور تراشیدن. ریچارد تیلر در کتاب «ناراست رفتاری» از اختلاف علم قناعت امروز با رفتارهای واقعی انسان ها حرف می زند و پارسا است اقتصاد، به جای انسان های واقعی، فرضیات و نظریه هایش را براساس انسانی وهمی به نام انسان اقتصادی Economic Human بنا گذاشته است. به همین دلیل کثرت جاها پیش بینی هایش نادرست از آب درمی آید و به دردسر می افتد. آدم اقتصادی انسانی است هیچ گاه مقصود هدیه برای سالگرد عروسی یا کادوی تولد ندارد. رفتارهایش هیچ روش سوءگیری ندارد و کاملا با دلیل و حجر و منطق تصمیم گیری می درنگ. احساسات و همینطور هواهای شهوانی در عمر او هیچ جایگاهی ندارد. اما بیایید بپذیریم که ما در دنیای آدم های اقتصادی عمر نمی کنیم، بلکه تو دنیای انسان ها زندگی می کنیم. حتی خودِ اقتصاددان ها هم مردم اند.بیع کتاب با کد تخفیف zoomit

مدل های رسمی صرفه جویی براساس این برداشت نادرست از رفتار آدم ها به دانش اقتصاد، حیثیت و شهرتی همچون پرعضله ترین علوم اجتماعی می دهد. البته که بصیرت قناعت از دیدن علمی چنین است، اما پیش تصور هایی که علم قناعت پهلو آن ها منیع است، ناقص اند. در برابر مردم عادی هیچ گاه بدون سوءگیری حتی داخل یک ابتیاع سهل سوپرمارکتی هم تصمیم گیری نمی درنگ. انتخابی که او تو خریدش انجام می دهد، لزوماً از دیدگاه اقتصادی، انتخاب بهینه و مطلوبی نیست. مسائل سخت نم مانند انتخاب شغل، ساختمان و حتی انتخاب شوهر همچنین است.

البته تمام این مصاحبت ها به آن معنا زدودن که هر چیزی را که درباره ی عملکرد اقتصاد و میدان می دانیم، باید دور بریزیم. نظریه های مبتنی بر انسان اقتصادی، نباید عجیب محزون شوند. این عملی ها به عنوان نمونه های کم قیمت تر و معقول، ارزشمندند. اما باید به موقعیت های خاصی که انسان اقتصادی و مردم عادی برهم منطبق می شوند، به رویت موقعیت های استثنایی نگاه کنیم، نه ضابطه. داخل بصیرت اقتصاد، زمانی که پیش بینی نکته سنج و مشخصی انجام می شود و این پیش بینی بوسیله تجربه ی اقتصادی افراد تماس دارد، دردسر ایجاد می شود. اینجا جایی است که به نعوظ مثال باید غم کشاورزان روستایی و رعیت را درنظر گرفت و غصه انبازی های مواد غذایی بین المللی را. چون تجربیات اقتصادی و الگوی رفتاری این دو دسته بوسیله هیچگاه وجه در یک انتخاب مشابه، هم پایه نیست. اختصار ای از کج رفتاری

دیدگاه اقتصاد سنتی، انسان های اقتصادی را درنظر می گیرد. اما ریچارد تیلر درون تحقیقاتش بیدار شد این آدم اقتصادی همان انسان غریزی و پا بر جا حلق و با او اختلافات بسیاری دارد. همگی ی ما به نشانی انسان، چه در ابتیاع بلیت سفر و چه در هر غرض اقتصادی دیگر، تصمیماتی می گیریم که با استانداردهایی که علم قناعت تصور کرده، تو تناقض است. به عبارت دیگر، ما کج رفتاری داریم و نکته ی رادیکال پر حرارت این است که این ناراست رفتاری پیامدهای شدید به دنبال دارد. این چیزی بود که اقتصاددانان تو فاتحه آن را جدی نگرفتند و به عنوان یک موضوع صوری بوسیله آن نگاه کردند. اما اینک تجسس ی پیش بینی های غلط درباره ی آدم ها و تأثیرات آن پیاده شدن علم بازرگانی باعث شده تصمیم های بهتری داخل عمر و کسب وکار و دولت پژمرده شود. 

تو تاریخچه کج رفتاری، مثال های فراوانی از گوناگون کج رفتاری های انسانی را می خوانیم. این مثال ها باعث می شوند مفهوم صحبت های اقتصادی و علمی نویسنده، برای رامشگر ی عام، بهتر جا بیفتد. جایی که بینش اقتصاد و روانشناسی با هم ادغام می شوند، مطالب، عمیق نمدار و سرگرم کننده اند. 

ریچارد تیلر، برنده ی اجر نوبل که حرفه اش را صرف کردن مطالعه روی نظریه ای بنیادی داخل بینش اقتصاد کرده است، آدم های متناسب پیش دماغ و ناراست رفتار را عوامل مرکزی مؤثر در قناعت می داند. بر همین اساس، او می کوشد نگرش متفاوتی را به خشکی امدن آنچه ما در مورد اقتصاد و خودمان و جهان فکر می کنیم، حاکم بطی ء. او در جایی از کتابش می گوید:ما نباید ساختن مدل های انتزاعی ای را که رفتارهای انسان های اقتصادی خیالی را توصیف می کنند، ایستا کنیم. ولی باید این فرضیه را که آن استاندارد ها، توصیف صحیحی از رفتار آدم هستند، ایستا کنیم. نیز باید تصمیم های سیاستی براساس آنالیزهای معیوب را نیز متوقف کنیم. ما باید به فاکتورهای بوسیله نمودار نامربوط یا SIFs بپردازیم.مقاله های مرتبط:جایزه ی نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۷ بوسیله ریچارد تالر استاد دانشگاه شیکاگو رسیداقتصاد دیجیتال چیست و چگونه باعث نمو کشورها می شود؟

اراده تیلر از فاکتورهای به ظاهر نامربوط، آن عواملی است که ازنظر علم اقتصاد، امکان پذیر است هیچگاه ربطی به برگزینی افراد نداشته باشند، اما داخل نسب و گویا انسان ها داخل انتخابشان اثر خود را می گذارند. مثالی که دراین باره مطرح می شود، آزمونی است که ریچارد تایلر در مقام استادی دانشگاه از دانشجویانش می گیرد. او سوالات ماندگی برای تمرین کوفتن دانشجویان طرح می یواش و تشخیص را از ۱۰۰ امتیاز درنظر می گیرد. میانگین نمره ی کلاس چیزی حدود ۷۰ می شود. دانشجویان همه از امتحان ناراضی هستند و به مشقت آن عقیده دارند. تایلر تصمیم می گیرد بی مو تشخیص را از ۱۳۷ درنظر بگیرد. میانگین کلاس به حدود ۹۰ می رسد. اگرچه رتبه بندی دانشجویان تغییری نکرده است، اما تأثیر سیلان این کار باعث شده دانشجویان شادمان تر باشند و دیگر از ماندگی امتحان شکایت نکنند. به نظر می رسد فاکتورهای به ظاهر نامربوطی در این ماجرا دخیل است.

کتاب کج رفتاری به نواخت نشان می دهد که چطور تحلیل های اقتصاد رفتاری سیاق های جدیدی را بخاطر نگرش جدید به هر چیزی (از امور مالی خانواده گرفته تا تخصیص ساختمای جدید بوسیله دفاتر اساتید دانشگاه و کلکسیون های تلویزیونی و کسب وکارهایی برای اینکه اوبر) باز می یواش. تیلر به نیکی  توانسته است این نگرش جدید را ازطریق بازگوکردن مجموعه ای از شعر های شریک و همچنین جنگیدن با اقتصاد سنتی برای رامشگر ی کتاب رمزگشایی کند.

درباره سخن سنج

ریچارد اچ تیلر Thaler, Richard H H متولد ۱۹۴۵ را می قابلیت یکی از مراجع پا بر جا اقتصاد رفتاری Behavioral economics. دانست او اقتصاددان ممتاز و لله کالج مبصر دانشگاه شیاکاگو و همینطور مدیر مرکز تحقیقات غرض گیری و مهتر هيئت قانونگذاری اقتصادی آمریکا AEA. است تیلر درون سال ۲۰۱۷ پاداش نوبل اقتصاد را بوسیله خود اختصاص انصاف و درون زمینه ی اقتصاد و امور مالی رفتاری متصل پیش گام بوده. است معروفیت وی به بعد از قبض این جایزه برمی. گردد او پیش تر، کتاب (Nudge) سقلمه را در سال ۲۰۰۸. نوشت این تاریخ درباره ی عواملی است که انتخاب های ما انسان ها را مافوق تأثیر فراغت می. دهند تاریخچه مهیا آخرین تاریخچه تیلر است که در شالوده ی اقدام اقتصادی تصنیف و دیدگاه فرمانده بر آن برگرفته از کتاب Nudge. است همچنین مقالات متعددی داخل این باب به قلم او منتشر شده. است آنچه که اقتصاد سنتی مطالعه می کند، انسان های اقتصادی اند؛ اما آنچه من مطالعه می کنم، مردم ها با احتمال بزه و دارای احساسات.اند درباره

کتاب تاریخ :Misbehaving the making of behavioral‬‬ economics داخل سال ۲۰۱۵ به چاپ. رسید سه انتشارات متنوع داخل ایران با برگردان های متنوع این کتاب را چاپ و منتشر کرده. اند تاریخچه مهیا اولیه وعده با «عنوان کج رفتاری شکل گیری اقتصاد» رفتاری با ترجمه ی بهنام شهایی از سوی نشر رئوف در سال ۱۳۹۶ فیپا. گرفت از این کتاب ویرایش جدیدی تو سال ۱۳۹۷ با ویراستاری ابراهیم صفار کاخکی چاپ و منتشر. شد همچنین انتشارات دنیای اقتصاد آن را با «نشانی: کژرفتاری ادبیات شکل گیری صرفه جویی» رفتاری  و ترجمه ی امیرحسین ابوطالبی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده. است سرایت هورمزد که نشری فعال در حوزه ی کسب وکار به شمار می رود، تاریخ misbehaving را با «نشانی کج» رفتاری و ترجمه ی علیرضا فندرسکی و صدیقه مومن و ویراستاری شهین خاصی درون سال ۱۳۹۸ طبع و منتشر کرده.

است ازآنجاکه کتاب کج رفتاری به رفتارهای اقتصادی انسان از گنجایش های روانشناسی نظر دارد، ازنظر موضوعی در فهرست کتاب های روانشناسی و قناعت طبقه بندی شده. است این کتاب درون فهرست نامزدهای جایزه ی سال تاریخچه های تجاری مکنزی و فایننشیال تایمز قرار.

دارد دیدگاه های

دیگران جاناتان. ای نی تو مجله ی نیویورک تایمز، تاریخ کج رفتاری را کتاب ای شگفتی انگیز و تاحدودی متروک کننده از حرفه ی اقتصاد برشمرده. است اظهارنظر جالب توجه مالکوم گلدول درباره ی این کتاب و دبیر اش این طور:است این کتاب، داستان پنهان چندی از مهم ترین نگرش ها درون دنیای اقتصاد مدرن را بیان می. کند اگر مجبور می شدم با یک روشنفکر تو آسانسور گیر بیفتم، حتماً ریچارد تیلر را انتخاب می.کردم ابتیاع کتاب با کد تخفیف

zoomit روبرت. جی شیلر زیرفون ی جایزه ی نوبل اقتصاد و نویسنده ی تاریخ Finance and the Good Society می:گوید ریچارد تایلر مرکز انقلاب هایی است که در سی سال اخیر در علوم اقتصادی شاهد آن. هستیم این تاریخ فریبنده، شواهد اقتصاد رفتاری را ترسیم می یواش و شرح می دهد که چرا پایداری اضافی در برابرش حیات داشته. است کج رفتاری را. بخوانید هیچ راهنمای بهتری بخاطر این صرفه جویی جدید و جذاب وجود.

ندارد کتاب کج رفتاری در آمازون حدود.۴ ۶ ستاره از ۵ و در گودریدز زیاد از ۴ ستاره از خوانندگانش دریافت کرده. است برخی از خوانندگان، این کتاب را اولین کتاب واقع گرایانه درباره ی چگونگی عملکرد قناعت داخل دهه های اخیر می. دانند برای بسیاری از آن ها تاریخ ناراست رفتاری تجربه ی ابهت از آموختنِ بسیاری از مسائل در حوزه ی اقتصاد رفتاری بوده.است سخن

پایانی نتیجه ی سال ها استفهام ریچارد تایلر و تمرکز او پهلو برش میان علم روانشناسی و اقتصاد، اقتصاد رفتاری را به بود آورده. است او را می نبوغ پدر علم اقتصاد رفتاری. دانست انسانی که مطالعه و حرفه اش را به صرفه جویی رفتاری و کاستی های قناعت سنتی به دلیل توجه نکردن بوسیله خطاهای انسانی ویژه داده. است تیلر بخاطر توضیح نگرش های اقتصادی اش از نمودارها و محاسبات ریاضی مصرف نکرده. است بلکه برای هر مفهوم، یک شمایل را به جزئیات تمام پیش رویتان قرار داده است و آن را شرح می. دهد بنابراین اگر قصد خواندن این کتاب را دارید، باید بخاطر تبدیل نگرش و طرز تفکرتان نسبت به اقتصاد، آماده.

باشید نظر شما درباره علم صرفه جویی و صرفه جویی رفتاری چیست؟ لطفاً دیدگاه خود را با زومیت درمیان. بگذارید نظرات شما برای ما ارزشمند.است بیشتر:بخوانید اسرار پنهان آزمایش واکسن ها روی انسانخطر ابتلای شدید به کووید 19 درون کمین یک نفر از هر پنج نفر در جهانسازمان خوردنی و دوا تأیید اضطراری داروهای مالاریا بخاطر علاج کووید 19 را ابطال کرداولین بازی ویدیویی مجوز FDA را بخاطر فتوا به کودکان مبتلا به ADHD دریافت: کرددگزامتازون اولیه دارویی که جان مبتلایان به کووید ۱۹ را نجات می