شناساندن کتاب برند محبوب اثر روبرتز کوین

دغدغه ی امروز هر تجارتی محبوبیت میان مصرف کنندگان است. امروز دیگر مانند گذشته ازاله که بتوان ازطریق نیازهای بی نهایت افراد، تمایزی برای برند خود در بازار مرموز و غیرواقعی جهانی ساختن کرد. نیازهای افراد را برندهای متعددی پوشش می دهند و آنچه برندها باید روی آن تمرکز کنند، ایده است؛ ایده هایی که گیتی را تحرک بدهد و آن را بوسیله جای آسوده زیرفون و لذت جزء لطافت برای زندگی انسان ها تبدیل نرم. این اتحاد درصورتی رخ می دهد که عشق را همراه با شرف باخبر دنیای تجارت کرده باشید.خلاصه ی کتاب

تاریخ «برند محبوب» بوسیله این سؤال اساسی درون دنیای تجارت پاسخی متفاوت می دهد: «چرا مردم عاشق محصولات یک برند می شوند؟» این سؤالی است که هر برند تجاری که محبوبیت برایش رادیکال است، باید از خود بکند و به قفا یافتن جوابش باشد. درون فلسفه ی تجارت، می توانیم کتاب روبرتز کوین را کتابی پیش گام بدانیم؛ چون ضابطه هایی بسیار قطعی تو این کتاب بیان شده که برای دگرگونی به برند محبوب ضروری بوسیله دید می رسند. کوین با تحلیل هریک از برندهای محبوب دنیا بوسیله خوبی نشان داده است واقعی رادیکال در طولانی آن ها نقشی انکارناپذیر بازی می کند.

روبرتز کوین با نگاه متفاوت و بدیع ای بوسیله تجارت جهانی، یک عامل را اساسی ترین اصل در موفقیت آینده ی تجارت گیتی می داند و آن «خاطرخواهی» است. او می گوید همه ی ما عشق و اشتیاق را می فهمیم و باید آن را در دنیای تجارت تیمار وارد کنیم. هرچه به خاطرخواهی معتقد باشیم، چه به عنوان شخص و چه گروه یا تیم یا تا اینکه ملت، انسان های شادتر و خوشبخت تری خواهیم وجود و آدم های شادتر سخت خیس و بهتر کار می کنند. کوین ورود عشق به دنیای تجارت را به این دلیل اصلی بنیادی خوانده که دنیای امروز را دنیای پیچیده و بدون سکون و نامعلومی می داند.

از دیدگاه کوین، افرادی برنده و الهام بخش می شوند که بوسیله اجرا و رؤیاپردازی به یک میزان عظمت می دهند و بوسیله عقب مانده و عاطفه اعتقاد دارند. او برندها را به عاطفه و شخصیت افراد کاملا مرتبط می داند. دیدگاه کوین این است که برندها باید ارتباطی احساسی با مخاطبانشان برقرار کنند. محبوبیت برند از این ارتباط و استفاده ی درست از توجهی نشئت می گیرد که بوسیله خود جلب می درنگ.خرید کتاب با کد تخفیف zoomitمقاله های مرتبط:رمان برند: گوگل، نیکوترین موتور جستجوی جهانداستان برند: کوکاکولا، فرمول جادویی توفیق

از نگاه روبرتز کوین، ابزارهای محبوب شدن برند رازآلودبودن و مسحورکنندگی و صمیمیت است. باور کوین پهلو این است که اگر برندها می خواهند مشتریان وفادار و همیشگی داشته باشند و به برندی محبوب تبدیل شوند، باید ارتباطی احساسی با مصرف کنندگان برقرار کنند. این سه رکن عمده محور ی مصاحبت های نویسنده تو تاریخچه «برند محبوب» است که درون فصل های مختلف، با نگاهی همه جانبه آن ها را شرح می دهد. با تجسس ی برندهای محبوب دنیا، کوین نتیجه می گیرد داشتن ارج های ویژه ی احساسی و آرمانی فردی هر برند محبوب و فیروز است.

درون گذشته، عوامل متجاوز برای اینکه رخت و قدرت و منابع می توانست تمایز برند را خلق کند؛ اما امروزه، طولانی این ها به راحتی دردسترس و تنها ایده است که می تواند برند را متمایز و محبوب درنگ. در دنیای بازرگانی امروز، ایده ها حرف ابتدا را می زنند و می توانند باعث محبوبیت برند یا برعکس، دیده نشدن آن شوند. ایده ای که بتواند جهان را تبدیل دهد یا وضعیت بهتری برای عمر مردم ها در جهان مجهز کند، ایده ای است که تنها دراثر عشق و اشتیاق جنون آمیز برندها به وجود می آید.

مدیر تویوتا درباره ی محبوبیت برند، اظهارنظر جالبی دارد. او چنین می گوید:برندشدن و شهید بازاربودن و برند محبوب شدن را مصرف کننده تعیین می کند نه ما. درواقع، نمی توانیم چیزی را تعیین کنیم. مصرف کننده تعیین کننده است و این اصل است.

مقابل گفته ی کوین، بخاطر هر برند دو لحظه ی تقدیر ساز بود دارد: یکی لحظه ی گزینش مصرف کننده در قفسه ی فروشگاه که باید از میان برندها یکی را برای بیع برگزیند و دیگری تو بناء و زمانی است که مصرف کننده از برند خریده شده استفاده می کند. اگر برندی بتواند در این دو نفس تأثیرگذارترین برند باشد، توانسته است بازار را ازآنِ خود کند و به برندی محبوب تبدیل شود. پیوند صمیمی عاطفی قوی با استعمال کنندگان باعث می شود آن ها برند محبوبشان را به هر برند دیگری تقدم بدهند؛ زیرا که بارها تجربه ی دریافتن خوشایند از مصرفِ آن را در ساختمانی موجودی داشته اند. بوسیله عنوان مثالی دیگر از برند موفق، می توان از کِرِست نام برد. کِرِست فقط نام خمیردندان یا مسواک نیست؛ بلکه لبخندی از سرِ سلامتی است.

گفتیم رازآلودگی و لذت جویی و مناسبت صمیمانه سه گانه ویژگی برند محبوب است. روبرتز کوین با روایت های واقعی مصرف کنندگان برندهایی چون تاید، اهمیت و قدرت این انفراد های سه گانه گانه را تو پیدایش برند محبوب و ابداع مصرف کننده ی وفادار شرح می دهد. او با تلفیق این سه ویژگی درکنارهم، اطلس ای بی نظیر و طرحی شکوهمند را بخاطر داشتن برندی محبوب و تأییدشده ی مشتریان دراختیار خواننده ی کتاب می گذارد.

دست خط تحول شدن به برند محبوب، از تحول شدن کالایی تجاری بوسیله نامی تجاری و سپس تبدیل این نام بوسیله برند است. روی سخن کوین با کامل کسانی است که به نحوی با دنیای کسب وکار تعامل دارند، از افراد آکادمیک پژمرده تا تاجران. او به همه ی افراد با هر شغلی توصیه می درنگ به جای تمرکز بر کالا خواه محصولشان، بر نام ونشان خود تمرکز کنند. او رسالت اصلی تجارت را تحول کردن گیتی به جایی بهتر برای زندگی می داند. این امر زیر پرچم برندی سهل خواهد وجود که خاطرخواهی را ملتفت کار خود کرده است.

رابرتز کوین ارتباط میان برند محبوب و سایر مفاهیم فروش را با طرحی سهل براساس عشق و شرف شرح می دهد. کالاها به خودی خود هیچگاه عشق و احترامی خلق کردن نمی کنند. هوس های زودگذر، تنها خاطرخواهی را جذب می کنند که احترامی داخل آن ازاله. برندها قدر را جذب می کنند؛ اما این عزت هرچند ماندگار، بدون از عشق است. برندهای محبوب عشق و قدر را توأمان در خود دارند. اینجا است که تمایز عمیق ایجاد می شود. این تمایز موافقت نمی افتد؛ مگر اینکه مسیر گذر از لوازم به نام تجاری و پس ازآن به برند محبوب، با دستیار اصول سه گانه گانه ی رازآلودگی و مسحورکنندگی و صمیمیت هنگام شده باشد. خراج چنین مسیری ابداع مشتریان وفادار جاویدان است که برند شما را با عشق بوسیله دیگر افراد حزن پند می کنند. چنانچه جاه و عشق به صورت دو محور افقی و عمودی درنظر گرفته شوند، برای ایجاد برند محبوب باید روی هر دو محور به سمت رفعت و غصه زمان حرکت کرد. کوین چنین مفهومی را درون یک عموم این این طور اقرار می کند:ایجاد وفاداری بی برهان بوسیله پیوندهای عاطفی احتیاج دارد که این پیوندها به طورهم زمان بالاترین سطح عشق و ناموس را بخاطر برندتان ایجاد می کند. 

تو کتاب، نام تعدادی از برندهای محبوب آورده و نقل قولی درباره ی آن ها بیان شده است. درون این نقل مقاطعه ها، رمز و راز محبوبیت این برندها مستور است. به نعوظ مثال، مکانیک نروژی پارک وایگلند اسپارکر را چیزی فراتر از درخت و چمن و مجسمه وصف کرده است و می گوید این پارک خاطرخواهی است، عشقی بخاطر چهار مفارقت. وی پارسا است مردم نروژ هیچ کجا به وزن ای که تو این پارک از تابستانشان لذت می برند، از این فصل یکروز مند نمی شوند. به عنوان مثالی دیگر، ادیب ای نیوزلندی درباره ی روزنامه ی نیویورکر اظهارنظر کرده است هفته نامه ای که در مشت اغلب نیویورکی ها دیده می شود. او می گوید با اینکه این هفته نامه ی نیویورک است، آرزو می کنید کاش هفته روزنامه ی محلی خودتان وجود. او آن را مأمنی بخاطر کسانی می داند که ابدار بوسیله ظهر اصطلاح و ظرافت و گزارش فرهنگی هوشمندانه هستند.

درباره ی کتاب

کتاب Lovemarks: The Future Beyond Brands اولین بار داخل سال ۲۰۰۴ بوسیله زبان انگلیسی درون ۲۲۴ صفحه چاپ شد. تاکنون، این تاریخچه به چهارده زبان دنیا ترجمه و داخل ۱۵۰ هزار نسخه ی چاپی دردسترس راحتی گرفته و به لطافت ویرایش جدیدی نیز از آن منتشر شده که فصلی ابتکاری با عنوان «الماس ها در معدن» در اب امتحان ی خاص افراد در سودا بوسیله آن افزوده شده است. تو این فصل، روبرتز کوین که بیع را فرایندی احساسی و تغییریافته در سال های اخیر می داند، اسرار موفقیت را به گونه ای مطرح می کند که می تواند برای ایجاد تجربه ی نهایی فروش استعمال شود.

انتشارات هورمزد کتاب «برند محبوب؛ چشم اندازی فراتر از برند: چرا آدم عاشق محصولات یک برند می شوند؟» را داخل سال ۱۳۹۷ با برگردان ی بشیر عبداللهی میرآبادی در حوزه ی کتاب های تصرف وکار چاپ و منتشر کرده است. درباره ی دبیر

روبرتز کوین (Roberts Kevin) در سال ۱۹۴۹ در بریتانیا متولد شده است. وی مدیریت انبازی ساچی اندساچی (sattchi