معرفی کردن تاریخچه برند محبوب معلول روبرتز کوین

دغدغه ی امروز هر تجارتی محبوبیت میان مصرف کنندگان است. امروز دیگر مانند گذشته محو که بتوان ازطریق نیازهای متعدد افراد، تمایزی برای برند خود در بازار پیچیده و غیرواقعی جهانی ایجاد کرد. نیازهای افراد را برندهای متعددی پوشش می دهند و آنچه برندها باید روی آن تمرکز کنند، ایده است؛ ایده هایی که دنیا را تکان بدهد و آن را به جای آسوده نم و کیف بخش تری بخاطر زندگی انسان ها تبدیل کند. این ائتلاف درصورتی قیافه می دهد که عشق را همراه با عزت مخبر دنیای بازرگانی کرده باشید.خلاصه ی کتاب

تاریخچه «برند محبوب» به این سؤال اساسی در دنیای تجارت پاسخی متفاوت می دهد: «چرا مردم منتظر محصولات یک برند می شوند؟» این سؤالی است که هر برند تجاری که محبوبیت برایش بنیادی است، باید از خود بکند و بوسیله دنبال کشف کردن جوابش باشد. در فلسفه ی تجارت، می توانیم کتاب روبرتز کوین را کتابی پیش گام بدانیم؛ چون شیوه هایی بسیار جدی تو این کتاب بیان شده که برای تحول به برند محبوب ضروری به نظر می رسند. کوین با انتزاع هریک از برندهای محبوب دنیا به نیکوکاری نشان داده است اصلی مهم در تمام آن ها نقشی انکارناپذیر بازی می یواش.

روبرتز کوین با نگاه متفاوت و بدیع ای به تجارت جهانی، یک عامل را مهم ترین اصل در موفقیت آینده ی تجارت دنیا می داند و آن «عشق» است. او می گوید همه ی ما عشق و گرایش را می فهمیم و باید آن را در دنیای بازرگانی غصه واقف کنیم. هرچه بوسیله عشق معتقد باشیم، چه به عنوان شخص و چه گروه خواه تیم یا تا اینکه ملت، آدم های شادتر و خوشبخت تری خواهیم بود و آدم های شادتر سخت زیرفون و بهتر فرمان می کنند. کوین دخول عشق به دنیای تجارت را بوسیله این دلیل پا بر جا اساسی خوانده که دنیای امروز را دنیای مبهم و بدون ثبات و نامعلومی می داند.

از دیدگاه کوین، افرادی خیس و الهام جزء می شوند که به عمل و رؤیاپردازی به یک معیار اهمیت می دهند و به بی قرار و عاطفه عقیده دارند. او برندها را بوسیله احساس و شخصیت افراد کاملا مرتبط می داند. دیدگاه کوین این است که برندها باید ارتباطی احساسی با مخاطبانشان ثابت قدم کنند. محبوبیت برند از این ارتباط و استفاده ی درست از توجهی نشئت می گیرد که به خویشتن جلب می درنگ.بیع تاریخچه با کد تخفیف zoomitمقاله های مرتبط:داستان برند: گوگل، بهترین موتور جستجوی جهانداستان برند: کوکاکولا، فرمول جادویی موفقیت

از نگاه روبرتز کوین، ابزارهای محبوب شدن برند رازآلودبودن و مسحورکنندگی و صمیمیت است. عقیده کوین بر این است که اگر برندها می خواهند مشتریان وفادار و همیشگی داشته باشند و به برندی محبوب تبدیل شوند، باید ارتباطی احساسی با مصرف کنندگان برقرار کنند. این سه گانه رکن اساسی محور ی صحبت های سخن سنج داخل تاریخچه «برند محبوب» است که در فصل های مختلف، با نگاهی همه جانبه آن ها را تطویل می دهد. با بررسی ی برندهای محبوب دنیا، کوین نتیجه می گیرد داشتن ارزش های خاص ی احساسی و آرمانی ویژگی هر برند محبوب و موفق است.

درون گذشته، عوامل بیش چون کالا و غلبه و منابع می توانست تمایز برند را ایجاد کند؛ اما امروزه، کامل این ها بوسیله راحتی دردسترس و عزب ایده است که می تواند برند را متمایز و محبوب یواش. در دنیای تجارت امروز، ایده ها حرف اول را می زنند و می توانند باعث محبوبیت برند خواه برعکس، دیده نشدن آن شوند. ایده ای که بتواند جهان را تغییر دهد یا شرایط بهتری برای زندگی آدم ها در دنیا فراهم کند، ایده ای است که تنها دراثر خاطرخواهی و هوی جنون آمیز برندها بوسیله بود می آید.

مدیر تویوتا درباره ی محبوبیت برند، اظهارنظر جالبی دارد. او چنین می گوید:برندشدن و مثال بازاربودن و برند محبوب شدن را کاربرد کننده تعیین می کند نه ما. درواقع، نمی توانیم چیزی را تعیین کنیم. مصرف کننده تعیین کننده است و این عنصر است.

موافق گفته ی کوین، بخاطر هر برند دو لحظه ی تقدیر ساز وجود دارد: یکی لحظه ی برگزینی مصرف کننده تو قفسه ی فروشگاه که باید از میان برندها یکی را برای خرید برگزیند و دیگری در بناء و زمانی است که مصرف کننده از برند خریده شده استعمال می کند. چنانچه برندی بتواند در این دو لحظه تأثیرگذارترین برند باشد، توانسته است بازار را ازآنِ خود کند و به برندی محبوب تحول شود. پیوند صمیمی عاطفی زورمند با مصرف کنندگان باعث می شود آن ها برند محبوبشان را به هر برند دیگری ترجیح بدهند؛ چون بارها تجربه ی دریافتن خوشایند از مصرفِ آن را در ساختمان شان داشته اند. به عنوان مثالی دیگر از برند موفق، می توان از کِرِست صیت سرما. کِرِست فقط معروفیت خمیردندان یا مسواک نیست؛ بلکه لبخندی از سرِ صلح و صفا است.

گفتیم رازآلودگی و لذت جویی و ربط صمیمانه سه انفراد برند محبوب است. روبرتز کوین با روایت های اصلی استفاده کنندگان برندهایی چون تاید، اهمیت و قدرت این ویژگی های سه گانه گانه را در پیدایش برند محبوب و ایجاد استعمال کننده ی وفادار تطویل می دهد. او با امتزاج این سه گانه فردی درکنارهم، اطلس ای بی نظیر و طرحی شکوهمند را بخاطر داشتن برندی محبوب و تأییدشده ی مشتریان دراختیار رامشگر ی کتاب می گذارد.

حروف تغییر شدن بوسیله برند محبوب، از تحول شدن کالایی تجاری بوسیله نامی تجاری و سپس دگرگونی این نام به برند است. روی سخن کوین با تمام کسانی است که بوسیله نحوی با دنیای کسب وکار تعامل دارند، از افراد آکادمیک اندوهناک تا تاجران. او به همه ی افراد با هر شغلی توصیه می کند به جای تمرکز بر رخت یا محصولشان، پیاده شدن معروفیت ونشان خود تمرکز کنند. او رسالت واقعی تجارت را تبدیل کردن دنیا به جایی بهتر بخاطر زندگی می داند. این فرمان زیر پرچم برندی میسر خواهد بود که عشق را مخبر کار خود کرده است.

رابرتز کوین ارتباط میان برند محبوب و سایر مفاهیم ابتیاع را با طرحی میسر براساس عشق و حیثیت تطویل می دهد. کالاها به یار خویشتن هیچگاه عشق و احترامی ایجاد نمی کنند. هوس های زودگذر، تنها عشق را جذب می کنند که احترامی درون آن ازاله. برندها قدر را جذب می کنند؛ ولی این جاه هرچند ماندگار، عاری از عشق است. برندهای محبوب عشق و احترام را توأمان در خویشتن دارند. اینجا است که تمایز عمیق ایجاد می شود. این تمایز اتفاق نمی افتد؛ مگر اینکه مسیر گذر از کالا به نام تجاری و بعد به برند محبوب، با کمک اصول سه گانه گانه ی رازآلودگی و مسحورکنندگی و صمیمیت طی شده باشد. نتیجه این طور مسیری ساختن مشتریان وفادار همیشگی است که برند شما را با عشق بوسیله دیگر افراد تیمار توصیه می کنند. اگر حرمت و عشق به صورت دو محور افقی و عمودی درنظر گرفته شوند، برای ایجاد برند محبوب باید روی هر دو محور به سمت بالا و غصه زمان حرکت کرد. کوین چنین مفهومی را تو یک جمله این چنین بیان می کند:ایجاد وفاداری بی برهان به پیوندهای عاطفی احتیاج دارد که این پیوندها بوسیله طورهم زمان بالاترین سطح عشق و احترام را بخاطر برندتان ایجاد می درنگ. 

در کتاب، نام تعدادی از برندهای محبوب آورده و نقل قولی درباره ی آن ها پیش روی شده است. تو این نقل قول ها، اشاره و راز محبوبیت این برندها نهفته است. به طور مثال، مکانیک نروژی پارک وایگلند اسپارکر را چیزی فراتر از درخت و چمن و مجسمه توصیف کرده است و می گوید این پارک عشق است، عشقی برای چهار منفصل. وی معتقد است آدم نروژ هیچ کجا بوسیله پیمانه ای که تو این پارک از تابستانشان لذت می برند، از این گسستگی نصیب مند نمی شوند. به نشانی مثالی دیگر، سخن سنج ای نیوزلندی درباره ی مجله ی نیویورکر اظهارنظر کرده است هفته روزنامه ای که داخل مشت اغلب نیویورکی ها دیده می شود. او می گوید با اینکه این هفته مجله ی نیویورک است، آرزو می کنید کاش هفته روزنامه ی محلی خودتان بود. او آن را مأمنی بخاطر کسانی می داند که شیرهدار به دنبال واژه و ظرافت و گزارش فرهنگی هوشمندانه هستند.

درباره ی کتاب

کتاب Lovemarks: The Future Beyond Brands اولین کود در سال ۲۰۰۴ بوسیله واژه انگلیسی در ۲۲۴ صفحه چاپ شد. تاکنون، این تاریخچه به چهارده اصطلاح دنیا ترجمه و تو ۱۵۰ هزار نسخه ی چاپی دردسترس فراغت پژمرده و بوسیله رطوبت بهسازی جدیدی همچنین از آن منتشر شده که فصلی بدیع با نشانی «الماس ها در معدن» داخل اب امتحان ی خاص افراد داخل بیع به آن افزوده شده است. در این فصل، روبرتز کوین که خرید را فرایندی احساسی و تغییریافته در سال های اخیر می داند، اسرار موفقیت را به گونه ای مطرح می کند که می تواند برای ایجاد تجربه ی نهایی خرید مصرف شود.

انتشارات هورمزد تاریخ «برند محبوب؛ چشم اندازی فراتر از برند: چرا مردم هواخواه محصولات یک برند می شوند؟» را تو سال ۱۳۹۷ با برگردان ی بشیر عبداللهی میرآبادی در حوزه ی کتاب های کسب وکار چاپ و منتشر کرده است. درباره ی دبیر

روبرتز کوین (Roberts Kevin) درون سال ۱۹۴۹ در بریتانیا متولد شده است. وی مدیریت مشارکت ساچی اندساچی (sattchi