آرشیو ماهانه: آگوست 2020

مقایسه برترین کانال های جذب ترافیک وب سایت

جذب ترافیک بیشتر برای وب سایت، یکی از فاکتورهای کلیدی بخاطر کسب وکارهای امروزی محسوب می شود. دراین میان حس چگونگی اضافه ترافیک، جنبه ی مهمی را در تدوین استراتژی های دنیای دیجیتال نشان می دهد. در سال های اخیر، شبکه های مدنی به یکی از نقاط تمرکز برای جذب ترافیک از منابع اجنبی تبدیل شده اند، اما مطالعه های متعدد نشان…