مقایسه برترین کانال های جذب ترافیک وب سایت

جذب ترافیک بیشتر برای وب سایت، یکی از فاکتورهای کلیدی بخاطر کسب وکارهای امروزی محسوب می شود. دراین میان حس چگونگی اضافه ترافیک، جنبه ی مهمی را در تدوین استراتژی های دنیای دیجیتال نشان می دهد. در سال های اخیر، شبکه های مدنی به یکی از نقاط تمرکز برای جذب ترافیک از منابع اجنبی تبدیل شده اند، اما مطالعه های متعدد نشان می دهد که این شبکه ها همیشه نیروهای محرک دهش برای تکثیر ترافیک نیستند. حتی با بهینه سازی عالی شبکه های اجتماعی همچنین نمی نبوغ آن ها را به کانال های اصلی جذب ترافیک دگرگونی کرد.

چه کانالی بوسیله عنوان کانال اصلی جذب ترافیک وب سایت شناخته می شود؟ گزارش متاخر از درخت سرو مشهور و معتبر الکسا برای پاسخ به همین سؤال تدوین شده است. گروه تحقیقاتی الکسا، داده هایی را از ۴۵۰ هزار دامین درون سرتاسر گیتی جمع آوری کردند و آن ها را بوسیله رخساره عمودی داخل دسته بندی های پیدا قرار دادند. درنهایت، نتایج براساس اقدام و علاقه مندی کاربران دسته بندی شد. محققان برای بررسی نهایی، ۱۰ درصد از برترین وب سایت ها در هر دسته بندی را تک بررسی قرار دادند. تصویر زیر، نتایج بازپسین گزارش را نشان می دهد:

تصویر فراز نشان می دهد که موتورهای جست وجو و ورود مستقیم به وب سایت ها، کانال های اصلی جذب ترافیک هستند. شبکه های مدنی همچنین پایین ترین درصدهای ورودی را به خویشتن اختصاص داده اند. عزب درون گروه های اخبار، آب وهوا و اطلاعات، شبکه های اجتماعی آماری بالاتر از میانگین را ثبت کرده اند. این کانال تو تمامی قسمت قسمت کردن های دیگر، آماری بهتر از پنج درصد را ثبت نمی درنگ.

آمارهای بالای به خاطر لب شبکه های اجتماعی و کاربری آن ها، معقول به نظر می رسند. کاربران عموما از شبکه های اجتماعی برای انتشار نوک تیز اعلام استفاده می کنند و شعار اصلی، شروع کردن بحث و مباحثه دوروبر موضوعات داغ است. درنتیجه ناشران خبری نیز ازطریق شبکه های اجتماعی ترافیک بیشتری دریافت می کنند. ازطرفی گزارش الکسا تاحدودی نقش و اهمیت شبکه های مدنی را به نشانی کانال های جذب کاربر، پایین نشان می دهد. درنتیجه شاید باتوجه بوسیله داده های منتشرشده، باید تغییری داخل اولویت دهی شبکه های اجتماعی در استراتژی های بازاریابی دیجیتال اعمال کنیم. داده های منتشرشده، فطرت جابجا شده استفاده از شبکه های اجتماعی را نشان می دهد که در دریافت اطلاعات پیرامون کسب وکارها و محصولات متنوع، نقش کمتری نسبت بوسیله جست وجوی یمین درون وب دارند.مقاله های مرتبط:بازاریابی دیجیتال؛ هرآنچه باید در مورد آخرین ابزارهای بازاریابی امروز بدانیدگوگل الگوریتم خویشتن را با هدف اولویت دهی بوسیله اخبار مشت فاتحه تغییر می دهد

آمارهای منتشرشده دلیلی پیاده شدن این مطالبه نیستند که کاربران برای جست وجوی محصول یا کسب وکار، از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند. تا اینکه فداکار گزارش های دیگر ادعا می کنند که شبکه های اجتماعی به مرور نقش پررنگ تازگی در جست وجو برای متاع پیدا کرده اند. البته آن گزارش ها دعوی می کنند که کاربران در شبکه های اجتماعی به قفا میوه و کالا در خود شبکه ی موردنظر هستند و لزوما به وب سایت هدایت نمی شوند. بوسیله اقرار دیگر وقتی یک رستوران منوی خویشتن را داخل صفحه ی شبکه ی اجتماعی منتشر کند، احتمالا بازخورد بهتری نسبت به لینک دهی به وب سایت خواهد داشت و تماس های تلفنی بیشتری اخذ خواهد کرد. شاید چنین رویکردی برای SEO کم قیمت نباشد و لینک های ورودی را کاهش دهد، اما به هرحال باعث افزایش مشتری می شود.

گزارش منتشرشده توسط الکسا، نتیجه ی بازپسین و جدی محسوب نمی شود. همان نعوظ که گفته شد، الکسا از داده های نمونه استعمال کرده است و نتایجش ۱۰۰ درصد کنجکاو نیستند، بمنظور این وب سایت بوسیله تعداد محدودی کاربر و وب سایت دسترسی دارد. البته درنهایت می توان از آمارهای منتشرشده، روانی های طاسی را پیش بینی کرد و فدایی از آن ها را در برنامه ریزی های بازاریابی محتوایی بوسیله کار سرما.

درنهایت اگر به دنبال افزایش ترافیک ورودی وب سایت هستید، گشایش استراتژی ها و کارایی SEO اهمیت بیشتری دارد. ازطرفی رویکرد نسبت به شبکه های اجتماعی نیز بیشتر باید روی خود شبکه ها متمرکز باشد و تکاپو کمتری بخاطر ارجاع کاربران شبکه بوسیله وب سایت داشته باشید.بیشتر بخوانید:هرآنچه از رویداد آنپکد سامسونگ انتظار داریمهواوی نزدیک به نیمی از بازار گوشی های هوشمند چروک را در جوانمردی گرفته استOCR چیست و چگونه کار می کند؟آیا با نابودی جوامع و زیرساخت ها، راهی برای بستگی شبیه به اینترنت خواهیم داشت؟خطر تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا تو کمین اپلیکیشن های چینی