معرفی کتاب «تست مامان» اثر راب فیتز پاتریک

تأیید و تشویق را همه ی آدم ها دوست دارند؛ به ویژه کارآفرینی که بوسیله تری می خواهد ایده ای پیاده سازی درنگ و کمی ناراحت و مضطرب است که ایده اش به رؤیاهایش ملبوس ی ادا خواهد پوشاند یا نه. راب فیتزپاتریک، کارآفرین حوزه ی فناوری، می گوید به جای اینکه دنبال خال ی امنی برای احساسش باشد، درون خیز وجوی منبع است. او می خواهد بوسیله شما معاون نرم زمان و هزینه ی خویشتن را با طرح سؤالات درست از افراد سفت حفظ کنید؛ حتی اگر بوسیله بها سوزاندن رؤیاها و تصوراتتان کامل شود. این کار شجاعت می طلبد. اگر ناراحت احساسات خود هستید، می توانید قدیم با مادرتان بوسیله همان شیوه ی باستانی مصاحبت کنید و عزب از او نظر بخواهید.خلاصه ی کتاب

«تست مامان» کتاب راهنمای عملی و سریع العمل برای تصرف وکارها و کارآفرینان است که به آن ها می آموزد چطور با مشتریانشان صحبت کنند و درباره ی تعریف و تمجیدهایی که سایرین از ایده هایشان می کنند، بیم زده نشوند. راب فیتزپاتریک تو تاریخچه «تست مامان» می گوید نباید از مادرتان بپرسید ایده تان خوب خواه ناپسند است؛ زیرا او بوسیله دروغ خواهد گفت این ایده عالی و بی نقص است؛ بجهت شما را دوست دارد. این سؤال سهو به مانوس خود افراد دیگر را هم بوسیله دروغ گفتن، تا اینکه ناچیز وامی دارد. نتیجه این است که هیچ گاه دنبال بازنگری ایده تان و رفع نقص هایش نخواهید رفت. با کمک این کتاب، می آموزید سؤالات درستی از افراد کنید و به شیوه ی صحیحی با مخاطبانتان سخن بگویید.

بخاطر آموختن متد صحبت با خریدار و اینکه چطور با وجود دروغ گویی های آن ها خوب یا ناپسند بودن ایده تان را کشف کنید، تاریخ «تست مامان» مثال های فراوانی آورده است. در تمام این شهید ها، دبیر شرح می دهد کدام روش مستقر و کدام رویه غلط است و پس ازآن درباره ی چرایی درست و مغلوط وجود داشتن آن توضیح می دهد. این مثال ها می تواند تحصیل های نظریه برای کارآفرینان و تمام کسانی باشد که به نوعی با مخاطبان و مشتریان سروکار دارند. مقاله های مرتبط:تقاضای بازار، عاملی که ضعف خواه موفقیت استارتاپ را پیش دماغ می کندچگونه از روانی ایده های خوب داخل داخل مشارکت پشتیبانی کنیم

کتاب «تست مامان» زمان و پولتان را از خسارت و زیان حفظ می کند؛ اما چطور؟ یکی از بنیانی ترین مراحل هر کسب وکار اعتبارسنجی ایده ی نخستین اش است. اگر این بار به درستی و دقت انجام شود، می تواند جلو بسیاری از زیان های احتمالی را درون آینده بگیرد. وقتی ایده ای دارید، قبل از هرکاری دوست دارید بازخورد اطرافیان و مانوس و فامیل و سرمایه گذاران احتمالی و مشتریان بالقوه را درباره ی آن بدانید. بنابراین، احتیاج دارید از آن ها بخواهید به شما بازخورد بدهند و به این منظور از آن ها می پرسید این ایده به نظرشان خوب است یا خیر. این سؤال اشتباهی است و شما را به نتیجه ی مطلوب نخواهد رساند. کارآفرینان تو هر جای دنیا معمولا گرفتار و مشغول هستند؛ اما احتمالش زیاد است که در جلسات ناحق و گفت وگوهای بی هدف وقتشان را هدر بدهند. قرائت کردن تاریخ «تست مامان» می تواند تا ۱۰ مقابل زمانی که صرف خواندنش می کنید، برایتان ذخیره بطی ء.

دوستان و فامیل دربرابر این سؤال امکان پذیر است دید اصلی شان را از شما پنهان کنند و بوسیله جای بیان نظر حقیقی، فقط شما را تشویق و از ایده تان تحسین و تعریف کنند؛ بجای فکر می کنند به تحسین و تشویقشان نیاز دارید و دلگرم می شوید. هیچگاه کس نمی خواهد به احساسات شما آسیبی بزند. تنخواه گذاران ممکن است به شما بگویند این ایده واقعا برجسته است، فقط برای اینکه جلو شما را از دست افزار سرقت کردن بیشتر بگیرند. پس چطور وقتی همگی ی اطرافیان دروغ می گویند، بفهمیم ایده ای خوب است یا خیر. این مسئولیت آن ها ازاله که عین را به شما بگویند؛ بلکه این مسئولیت شما است که منبع را بفهمید و این امر نرخ درست ارتکاب دادن را دارد. داده ها غلط تا اینکه خطرناک نمدار از بی شناسایی بودن و ممکن است با آن ها طنابی برای دارزدن خودتان ببافید. بنابراین، بدون دانستن اصول گفت وگوی صحیح، گفت وگونکردن کار بهتری است.سودا تاریخچه تست مامان

گفت وگوی مفید با اطرافیان می تواند کلیدهای طلایی مهمی برای درایت این موضوع به دستتان بدهد که ایده ی مطلوبی دارید یا خیر. معیار مفیدبودن گفت وگو این است که چه میزان داده ها اصلی درباره ی زندگی و دیدگاه مشتری به دست آورده ایم. این اطلاعات واقعی هستند که برای کسب وکار ما سودمندند. برای جمع آوری این طور اطلاعاتی، نیازمند سؤالات بنیانی و باریک بین و جزئی هستیم. تمام ایده ها درون کلیت و در نگاه اول شاید عالی بوسیله دید برسند؛ اما وقتی بوسیله صورت موشکافانه ای با ایده تلاقی کنیم و سؤالات ریزتری مطرح کنیم، ممکن است بفهمیم ایده ی اجرایی خواه مناسبی نیست و به بازبینی نیاز دارد. در گفت وگوی مفید، هرگز درباره ی ایده مان سخنی بوسیله میان نمی آوریم و سؤالی نمی کنیم؛ بلکه آنچه مطرح می شود، صحبت درباره ی زندگی و عادت های مشتریانمان است. در این صورت، بدون اینکه از ایده ی خویشتن حرفی بزنیم، اطلاعات واقعی درباره ی مفید بودن یا نبودن ایده مان را جمع می کنیم.

کتاب «تست مامان» بوسیله خوانندگانش این درک را می دهد که چرا مطرح کردن سؤالات مستقر اهمیت دارد. بسرنوشت شوم دچار کردن مهمی از توانایی های کارآفرین توانایی طرح سؤالات متین است: برای اینکه سؤالات بی عیب کلید بسط و رشد ایده ی شما است. بنابراین، تطویل اعطا کردن سهل ی ایده تان را باید مختار و سؤالات درستی مطرح کنید. صحبت کردن درباره ی گوناگون مشکلاتی که مشتریان بالفعل ی تصرف وکارتان دارند و متد حل هایی که برای رفعشان دنبال می کنند، گفت وگوی مناسب است. 

در فصل اول کتاب، راب فیتزپاتریک مجموع سه قانون را «تست مامان» می نامد:درباره ی زندگی افراد صحبت کنید، نه ایده ی خودتاندرباره ی گذشته ی افراد سؤال کنید، نه سؤالات کلی یا نظرشان درباره ی آیندهبیشتر شنونده باشیدتا وقتی هدف اصلی افراد را از انجام مفید محسوس نکرده اید، طولانی تیرها را در ابهام شلیک می کنید

«تست مامان» به سؤالاتی منجر می شود که تا اینکه مادرتان هم درمقابل آن ها نمی تواند به شما دروغ بگوید. بنابراین، اگر سؤالات پایدار را مطرح کنید، به نتایج قائم هم خواهید رسید. افراد حتی بیدار ایده تان هم نخواهند شد؛ اما اطلاعات موردنیازتان را بوسیله شما خواهند عدل. بخاطر مثال، وقتی از افراد می پرسید چرا فلان انفراد یا خدمت را می خواهند، پاسخی که مشتری تو جواب این سؤال می دهد، می تواند شما را از مشکل کاذب در ذهنتان به دشوار واقعی راهنمایی کند که باید حل شود. این سؤال جهت های مشتری را نشانه می گیرد و شما را به چرایی داستان نزدیک می کند.

سؤالاتی که درباره ی آینده از مشتریان سؤال می کنید، خوب نیستند. چنانچه از آن ها بپرسید حاضرند بابت رفع فلان مشکلشان پول صیقلی کنند، مقدور است با هیجان جواب مثبتی بدهند؛ ولی این وعده ای سرخرمن و عاری قول است. با استفسار های بیشتر و نکته سنج نم باید تامین شوید اصلا این بغرنج برایشان اهمیتی دارد خواه نه و اینکه تابه حال چه سعی هایی بخاطر رفع آن کرده اند. ممکن است برای آن ها این قدر شکوه نداشته باشد یا اینکه بتوانند با سیاق حل های جایگزین آن را رفع کنند. بکوشید درباره ی چیزهایی بپرسید که افراد در حال مجهز انجام می دهند یا از تجربیات گذشته و سر هایشان سؤال کنید.درباره ی تاریخچه

تاریخ The Mom Test: How to talk to customers