شاتل موبایل طرح اینترنت خاص بصیرت آموزان را معرفی کرد

شاتل موبایل طرح اینترنت ویژه ی خرد آموز را رویه اندازی کرده است. با کوشا کردن این طرح، معرفت آموزان داخل کاربرد از اینترنت سیم کارت شاتل موبایل، عزب به سامانه های آموزشی بر اساس سیاهه اعلامی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری معلومات دسترسی خواهند داشت. همچنین با غیرفعال کردن این طرح، دسترسی به اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت.

مشترکین شاتل موبایل برای فعال کردن این طرح، کافی است کد دستوری #۱*۳*۴*۱* را از سیم کارت خود عده گیری کنند. نیز بخاطر غیرفعال کردن طرح و استفاده از اینترنت به طور عادی، کد دستوری #*۲*۳*۴*۱* از سوی این اپراتور معرفی شده است.

گفتنی است شاتل موبایل پیش از این، استفاده از سامانه آموزشی «شاد» را بدون انفراد و بخاطر کلیه مشترکین سیم کارت های خویشتن رایگان کرده است و بر این اساس، با استفاده از اینترنت شاتل موبایل، فعالیت تو این سامانه هیچ هزینه ای برای دانش آموزان و معلمان نخواهد داشت.

شاتل موبایل اپراتور سراب متاخر تلفن همراه با پوشش 3G و 4G داخل سراسر ملک است که برای ابتدایی بار، از فناوری «سیم کارت هوشمند» استفاده کرده است. با کاربرد از این فناوری، سیم کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل آنتن های موجود درون محدوده حضرت مشترک، به نعوظ خودکار، بهترین آنتن و پوشش شبکه را برای وی انتخاب می یواش.

فرع مندان برای شهود معلومات بیشتر درباره این اپراتور، تفویض عده و معامله سیم کارت با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می توانند بوسیله وب سایت shatelmobile.ir رجوع کنند یا ازطریق عده ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ و به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان فروش شاتل موبایل داخل وابستگی باشند.بیشتر بخوانید:اسناد الکترونیکی تا سال دیگر جایگزین اسناد کاغذی درون دستگاه های دولتی می شوندخدمات مایه های اجرایی در درگاهی واحد خبر رسانی می شودزومیت استخدام می کندسامانه واحدی برای ارسال پیامک از دستگاه های اجرایی بوسیله مردم راه اندازی می شودسامانه استعلام اصالت مدارک دانشگاهی راه اندازی شد