ابداع روشی عینی برای وزن گیری وزوز گوش

توصیف فداکار از تجربیات زندگی دشوار است؛ اما این امر از پا بر جا بودن آن ها کم نمی یواش. در سراسر جهان، ۲۰ درصد افراد دچار زنگ کوفتن خیالی مزمن یا وزوز گوش می شوند. این صداها که اغلب تحت هستند، با هیچگاه محرک صوتی شناخته شده ای ارتباط ندارند و امروزه امتیاز فقط به تجربیات انحصاری گزارش شده بوسیله وسیله ی بیماران اعتماد است. اینک دانشمندان در استرالیا خاطر می کنند روشی برای مشاهده ی ادراک وزوز گوش درون مغز ابداع کرده اند که می تواند اولین ادوات بالینی عینی برای اندازه گیری وزوز شنوایی و گامی برای یافتن روش هایی بخاطر علاج این وضعیت فراگیر و تداوی ناپذیر باشد.

در سال های اخیر، مطالعات تصویربرداری مغز در انسان ها و حیوانات علامت داده اند که وزوز گوش با افزایشی در شلیک خشمناک و نیز تغییراتی داخل ارتباطات درون مناطق خاصی از عدد مرتبط است؛ با این حال، تنها با ظهور فناوری جدید است که بوسیله ارزیابی صحیحی براساس این ارتباط نزدیک برنده شده ایم.

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS) ابزاری غیرتهاجمی و قابل حمل و تقریبا بی صدا است که به دانشمندان امکان می دهد تا فعالیت جریان خون مرتبط با صدا در عدد را بهتر از گذشته معادل گیری کنند. در سال ۲۰۱۴، اولین بار از fNIRS بخاطر قطع گیری ادراک وزوز شنوایی در مغز استفاده شد و نتایج مدال دهنده ی افزودن فعالیت سیلان خون در قشر شنوایی سمت حق حیات. استیناف های بالینی بیشتر با مصرف از این فناوری نشان می داد افزایش فعالیت خیر تنها در قشر شنوایی، بلکه داخل مناطق غیرشنوایی مجاور قرین قشر پیشانی و برخی از مناطق پردازش بصری نیز صورت می دهد.

اخیرا، از فناوری fNIRS حتی برای نشان دادن بهبود علائم وزوز شنوایی پس از تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای استفاده شده است که به عنوان درمانی بالقوه درحال توسعه است. در سال ۲۰۱۸، دانشمندان درون استرالیا نشان دادند که سیگنال های fNIRS در قشر گوش هم آستان و اندوه شدت صداهای تصوری را منعکس می کنند که مشعر از رویه معتبری برای اندازه گیری شدت وزوز شنوایی است. اکنون، همین پژوهشگران در تجسس ی جدید خود سیگنال های fNIRS را ثبت کرده اند و از الگوریتم های یادگیری ماشین برای دسته بندی ۲۵ فرد دستخوش وزوز گوش براساس شدت شرایط آن ها استفاده کرده اند.

بیماران دچار وزوز گوش درمقایسه با ۲۱ فرید سالم که در قسمت قسمت کردن کنترل استراحت داشتند، ارتباطات بیشتری را بین مناطق گیجگاهی و پیشانی و پس سری عدد درون حالت صبر علامت می دادند. براساس تجزیه و تفریق احتمال، این اطلاعات برای الگوریتم تحصیل ماشین کافی بود تا به رخ عینی وزوز گوش را با مداقه ۷۸ درصد ارزیابی یواش. علاوه پیاده شدن این، الگوریتم قادر به تمایز میان شدت های وزوز گوش با مداقه ۸۷ درصد بود.

مثل استیناف قبلی، تصویربرداری نیز علامت دهنده ی ارتباطات بیشتر تو لوب گیجگاهی پیشانی وجود که بوسیله دوروبر ی وزوز و فشار صوت ارتباط داده می شود و ارتباطات بیشتر در لوب گیجگاهی پس سری که به نوعی با شدت صوت مرتبط است. این فرمان نشان می دهد بی آرامی بالا و حزن آزاردهندگی وزوز گوش می تواند به طور جداگانه درون مغز کمیت گیری شود.

همچنین، نتایج جدید از پژوهشی مقدماتی حمایت می یواش که علامت می دهد بلندی ادراک شده ی وزوز گوش را با آموزش عدد برای پردازش چندین لباس از اطلاعات حسی می استعداد کاهش رحم. در تجسس ی حاضر، فعالیت مغز افراد دچار وزوز گوش وقتی کاهش معلوم کرد که درمعرض الگوهای شنوایی و بینایی قرار گرفتند. نویسندگان پندار می کنند این کار مقدور است به دلیل سرکوب فعالیت عصبی ناشی از محرک های بیش ازحد هوش شده یا جای پا «دزدی خون» باشد که تو آن قضیه خون بیشتر به سمت مناطق قشری کوشا شده می رود و روند خون مناطق مجاور کاهش پیدا می بطی ء. نویسندگان نتیجه گیری می کنند:یافته های ما امکان مصرف از fNIRS و یادگیری سامان را برای توسعه ی سنجه ای عینی از وزوز گوش علامت می دهد. این طور سنجه ای با فراهم کردن ابزاری برای تخمین عینیِ علاج های جدید و بازرسی کنار پیشرفت درمان بیماران، بوسیله پزشکان و بیماران کمک زیادی می یواش.مقاله های مرتبط:درمان بی تابی عدد می تواند موجب توقف وزوز گوش شودبرای سلامتی بهتر مغز، از شنوایی خویشتن حراست کنیدآلودگی صوتی شورش بزرگ سلامتی آینده است؟

درحال حاضر، وزوز گوش علت شناخته شده و درمانی قطعی ندارد و درحالی که ابزارهای بیش مناسبی وجود دارد که می تواند درون مواردی بخاطر مدیریت علائم کاربرد شود، گزینه ها محدود هستند و به پژوهش های بیشتری نیاز داریم تا به افراد دچار این وضعیت کمک کنیم. در افرای که دچار وزوز موکد گوش هستند، نرخ رنجش و هیجان بوسیله طور غیرعادی چشمگیر است و ارتفاع صداهای تصوری یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که علت آزار آن ها می شود.

چنانچه بتوانیم از تغییرات نابهنجار مغز برای درک بهتر مکانیسم دنبال چیز پهن ی وزوز گوش کاربرد کنیم، ممکن است در آینده راه بهتری برای درمان آن روشن کنیم. برای مثال، مشخص حلق چرا وزوز گوش با فعالیت نامتقارن عدد مرتبط است؛ اگرچه می تواند به این جریان مربوط باشد که صداها از کدام جانب بدن حساسیت می شوند.

نیز درحالی که نویسندگان ادعا می کنند اندازه گیری جدید آن ها اندازه گیری بالینی عینی است، هنوز باید از رتبه بندی ذهنی بخاطر انشعاب بیماران بوسیله گروه های متنوع و مقایسه ی فعالیت مغزی آن ها برای شدت حس شده استفاده کرد. نویسندگان تصدیق می کنند که وزوز شنوایی ذاتا همیشه مؤلفه ای ذهنی دارد؛ اما می گویند سنجه ی کنونی عینی ترین سنجه ای است که تاکنون به دست آورده ایم.

این بررسی در نامه ی PLOS One منتشر شده است.بیشتر بخوانید:ویروس کرونا درون فضاهای سپرده ازطریق هوا منتشر می شود؛ چرا هنوز درحال ساییدن سطوح هستیم؟تهران و شهر های قرمز از یک آذر قرنطینه می شوند (بوسیله روزرسانی)همگی گیری ویروس کرونا داخل ایران از نگاه آمار و ارقام [به روزرسانی: ۲۹ آبان ۹۹]قیمت واکسن کووید ۱۹ چقدر خواهد بود؟اختلال دوقطبی؛ علائم و نشانه ها و علاج