صفحه نویسنده admin

آمازون برای کسب سهم گوگل درون بازار تبلیغات خیز وجو تلاش می کند

گوگل هنوز به عنوان فرمانروای راسته تبلیغات آنلاین در سواری جست وجو شناخته می شود. آمازون، که امروز لقب غول تجارت الکترونیک را دارد، جدیت می درنگ تا در این میدان هم تسهیم خویشتن را روز به روز اضافه دهد. eMarketer در جدیدترین معاینه و گزارش خویشتن توقع می کند، آمازون در دو سال آینده سهم خود را متجاوز ازپیش تو میدان…

برندسازی تو زمان دعوا ویروس کرونا

پس از عالمگیر هیاهو کرونا، تغییرات بسیار اضافی در ریختگی زندگی انسان اعمال شد. مردم بوسیله شدت روی نگهداری از خود و خانواده هایشان متمرکز شده و تعامل با دیگران را کاهش داده اند. این تغییرات پیاده شدن اقدام و سرگرمی های مردم نیز تأثیر گذاشته است. بوسیله عنوان مثال، استفاده از بازی ها، خدمات آنلاین، رسانه های اجتماعی، سخنرانی های زنده…

معرفی کتاب «بازاریابی محتوایی» جای پا جو پولیتزی

عظمت بازاریابی محتوایی بیش از هر زمان دیگری تو سال های اخیر مشخص شده است. وقتی فضای اطراف هر جسمی پولیتزی اصطلاح «بازاریابی محتوا» را مطرح کرد، هیچ کس از آن اطلاعی نداشت. او یکی از برجسته ترین کارشناسان و متخصصان در حوزه ی بازاریابی محتوا است و در کتاب خویشتن با عنوان «بازاریابی محتوایی» (Epic content marketing)، برای کسب وکارها شرح می…

داستان گویی، ابزار باارزش برندها درون موفقیت کسب وکار

چنانچه نگاهی بوسیله گوناگون موجودات تو گیتی داشته باشید، واقف می شوید که تنها آدم بدون سیاق ی مشابه زندگی می درنگ. به اقرار دیگر، حیوانات همچون گربه، کوسه، پروانه و غیره همگی انواع گوناگونی دارند، اما آدم متد ای منحصربه بی نظیر محسوب می شود. دلیل اصلی لباس ستاندن گروهی جامع و عزب از مردم ها را می توان در احاطه…

معرفی تاریخچه کشش اثر گابریل وینبرگ

معنای لغوی Traction کشش یا جذب است که در مفاهیم پزشکی و ورزشی نیز کاربرد دارد؛ اما مفهوم عبارت کشش یا جذب (Traction) در تصرف وکار و بازاریابی بوسیله معنای دیگری است. این تحسین در جاهای مختلف به گونه های متفاوت، اما بی آرامی معنا پیش روی شده است. امید اخوان در پادکست ۱۰ صبح، Traction را با بیانی ساده و روشن…

ترفندهایی که بازاریابان برای جذب مشتری استفاده می کنند

دنیای اطراف ما لبریز از تبلیغات شده است. از هنگام تولد تا مرگ، با گوناگون و اقسام تبلیغات زندگی می کنیم؛ به طوری که شاید بتوان گفت گاهی تبلیغات مسیر عمر ما را شکل می دهند. از این گذرگاه، بررسی ترفندهایی که بازاریابان برای دون تأثیر قراردادن ما مصرف می کنند، تهی از لطف زدودن. بازاریابان با کاربرد از ابتکاری ترین تحقیقات…

برندسازی در زمان غوغا ویروس کرونا

پس از مسری شورش کرونا، تغییرات بسیار زیادی در ریختگی عمر مردم اعمال شد. مردم بوسیله شدت روی محافظت از خویشتن و خانواده هایشان متمرکز شده و تعامل با دیگران را کاهش داده اند. این تغییرات به خشکی امدن اقدام و سرگرمی های انسان نیز تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، استفاده از بازی ها، خدمات آنلاین، رسانه های اجتماعی، خطبه های…

رازهایی از سنت رونمایی اپل که بخاطر هر کسب وکاری طرز کار است

اپل قدیم تو طراحی، بازاریابی و ارائه ی محصولات و سرویس های خویشتن رویکردی ویژه و منحصربه فرید داشته است. رقبا تو بسیاری از موارد از همین رویکردهای حرفه ای ضربه می خورند و حتی تلاش هایی برای کپی برداری از کوپرتینویی ها داشته اند. بوسیله هرحال انواع کسب وکارها و متخصصان می توانند با دقت بوسیله ریزه کار کننده های اپل…

استراتژی بازاریابی خویشتن را آزمایش و بهترین سازی کنید

درون دنیای کسب وکار، برای مدیریت بهینه همیشه باید کمیت گیری و بازبینی را مدنظر راحتی دهید. همه ی بخش ها و عناصر کسب وکار نیز مرام این معاینه ها هستند و بازاریابی نیز مستثنی نخواهد بود. بررسی و آزمایش استراتژی بازاریابی یکی از اساسی ترین وظایف مدیران محسوب می شود و درواقع، بدون معاینه و وزن گیری روش های استفاده شده…

معرفی تاریخ عادت گرگ پی جردن بلفورت

کتاب «ضابطه ی گرگ» یا «راه گرگ» با شعار آموزش ابتیاع نوشته شده است. روشی که جردن بلفورت برای فروش خلق کرده، روش خط مستقیم خرید صیت دارد. او داخل کتابش با نشانی «شیوه گرگ» درباره ی استراتژی بیع برای پیوستن به آزادی و استخلاص مالی گپ می درنگ. با وجود عمر پرفرازونشیبی که جردن بلفورت از شیوه گذراند و مشکلاتی که به…