صفحه نویسنده admin

چرا تولید محتوای متنی همیشه ابهت دارد؟

بازاریابی محتوا حدود ۱۰ سال پیش بوسیله عنوان یکی از نحو های بازاریابی شناساندن شد و آن زمان، تعداد کمی از بازاریابان، مفهوم و ظرفیت این راه جدید بازاریابی را درک کردند. اینکه یک کسب وکار بتواند در مقدماتی برخورد آنلاین خود با مشتری، تأثیر نیکوکاری روی او بگذارد، بهترین سرمایه گذاری آن ها در بخش بازاریابی محسوب می شود. بااین حال…

<br /> <b>Warning</b>: file_put_contents(logs/1568735490-5319-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php</b> on line <b>32</b><br /> چرا بازاریابی محصول از خود ثمر رادیکال تر است؟

Warning: file_put_contents(logs/1568735489-4776-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php on line 32 پیش بینی می شود معامله تجارت الکترونیکی تا سال ۲۰۲۱ بوسیله ۴.۸ تریلیون دلار داخل بکلی گیتی برسد؛ درنتیجه، فرصت یدکی برای رشد و توسعه ی تصرف وکارهای وابسته به بازرگانی الکترونیکی به وجود خواهد آمد. با این حال، بوسیله دلیل مشکلاتی مثل برندسازی زیر میانگین…

<br /> <b>Warning</b>: file_put_contents(logs/1568473665-9968-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php</b> on line <b>32</b><br /> چرا بازاریابی محصول از خویشتن میوه بنیانی نمدار است؟

Warning: file_put_contents(logs/1568473664-7210-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php on line 32 پیش دماغ می شود فروش تجارت الکترونیکی تا سال ۲۰۲۱ به ۴.۸ تریلیون دلار در سراسر گیتی برسد؛ درنتیجه، فرصت زیادی بخاطر رشد و توسعه ی کسب وکارهای وابسته بوسیله تجارت الکترونیکی بوسیله بود خواهد آمد. با این حال، بوسیله دلیل مشکلاتی مثل برندسازی مافوق میانگین…

<br /> <b>Warning</b>: file_put_contents(logs/1567204015-1643-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php</b> on line <b>32</b><br /> همه چیز تو مورد معاملات یکی بخر دوتا ببر

Warning: file_put_contents(logs/1567204015-6241-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php on line 32 گاهیSGHAROOOON اوقات در دنیای تبلیغات، یک جمله ی میسر قدرتی معادل هزاره فروشنده دارد و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش می درنگ که تا اینکه فهمیده ترین خریداران نیز بخاطر یک کاستن سه گانه دلاری سه شایسته کردن در صف بایستند یا همدیگر را به…

از درختِ دوقلو تا درختِ طریق به سپهر کشیده

تماشای رویش متفاوت فدایی درختان و زندگی عجیب آن ها، غم زمان لذت‏ بخش و آموزنده است. هر جلوه ای از خلقت و هر تصویری از درختان گوناگون، مردم را یاد مصرع اسمی سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». در این ورقه بوسیله دیدن درختانی می رویم که فداکار از آن ها کهن‏ سالند و بعضی نه.…

از درختِ دوقلو تا درختِ سر به کرسی کشیده

تماشای رویش متفاوت فداکار درختان و زندگی بی سابقه آن ها، هم زمان لذت‏ مقدر شدن و آموزنده است. هر جلوه ای از طبیعت و هر تصویری از درختان گوناگون، آدم را یاد مصرع مشهور سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است دانش کردگار». درون این صفحه به دید درختانی می رویم که برخی از آن ها کهن‏ سالند و…

از درختِ همزاد تا درختِ سر به گردون کشیده

تماشای رویش متفاوت فدایی درختان و زندگی بی سابقه آن ها، بی قراری زمان لذت‏ بسرنوشت شوم دچار کردن و آموزنده است. هر جلوه ای از خلقت و هر تصویری از درختان گوناگون، انسان را یاد مصرع مشهور سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است بینش کردگار». در این صفحه به رویت درختانی می رویم که برخی از آن ها…

از درختِ دوقلو تا درختِ شیوه به فلک کشیده

تماشای رویش متفاوت فدایی درختان و زندگی عجیب آن ها، هم زمان لذت‏ مقدر شدن و آموزنده است. هر جلوه ای از طبیعت و هر تصویری از درختان گوناگون، انسان را یاد مصرع نامدار سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». در این ورقه بوسیله دیدن درختانی می رویم که فدایی از آن ها کهن‏ سالند و تعدادی…

از درختِ دوقلو تا درختِ قاعده به عرش کشیده

تماشای رویش متفاوت برخی درختان و زندگی عجیب آن ها، هم زمان لذت‏ مقدر شدن و آموزنده است. هر جلوه ای از خلقت و هر تصویری از درختان گوناگون، آدم را یاد مصرع مشهور سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». در این صفحه به دیدن درختانی می رویم که برخی از آن ها کهن‏ سالند و چندی…

شناساندن کتاب عادت گرگ جای پا جردن بلفورت

تاریخ «طریق ی گرگ» خواه «سیاق گرگ» با شعار آموزش بیع تالیف شده است. روشی که جردن بلفورت بخاطر بیع ساختن کرده، گونه خط یمین سودا معروفیت دارد. او در کتابش با نشانی «شیوه گرگ» درباره ی استراتژی فروش برای پیوستن به آزادی و استقلال مالی صحبت می بطی ء. با وجود زندگی پرفرازونشیبی که جردن بلفورت از روال گذراند و مشکلاتی که…