| اشعار طنز درباره قرنطینه و کرونا

اشعار طنز درباره قرنطینه و کرونا

 • دسته‌بندی نشده

  اشعار طنز درباره قرنطینه و کرونا

    اشعار طنز درباره قرنطینه و کرونا   شعر در مورد قرنطینه   قرنطینه … کدخدا گفته که از خانه کسی در نرود دِه قرنطینه و با قفل کسی وَر نرود   همچنین گفته که اینترنت‌تان مجّانی‌ست تا که در خانه کسی حوصله‌اش سر نرود   گاوتان مُرد اگر هم به در‌َک! هیچ کسی خارج…

  Read More
 • دسته‌بندی نشده

  اشعار طنز درباره قرنطینه و کرونا

  اشعار طنز درباره قرنطینه و کرونا   شعر در مورد قرنطینه   قرنطینه … کدخدا گفته که از خانه کسی در نرود دِه قرنطینه و با قفل کسی وَر نرود   همچنین گفته که اینترنت‌تان مجّانی‌ست تا که در خانه کسی حوصله‌اش سر نرود   گاوتان مُرد اگر هم به در‌َک! هیچ کسی خارج از…

  Read More