|  | 

سرگرمی و تفریحی

آیا سخت کار کردن باعث موفقیت می شود؟

آیا سخت کار کردن باعث موفقیت می شود؟

موفقیت کسب و کار با سخت کار کردن ممکن است؟ اکثر افراد تصور می کنند که با سخت کار کردن می توان موفقیت یک کسب و کار را تضمین کرد. سخت کار کردن به تنهایی نمی تواند باعث موفقیت شود و به نو آوری، خلاقیت، کسب تجربه و یاد گرفتن مهارت های جدید هم نیاز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا سخت کار کردن باعث موفقیت می شود؟

%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f2018-01-20

ABOUT THE AUTHOR