|  | 

سرگرمی و تفریحی

اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزهای برفی و اس ام اس زمستون مثل گنجشک ها دوست دارمت مثل گنجشک هایی که میدانند پای کدام پنجره ای ، نزدیک کدام درخت مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب مثل گنجشک ها دوست دارمت ، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس روزای برفی زمستونی

%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c2018-01-28

ABOUT THE AUTHOR