|  | 

سرگرمی و تفریحی

با این دو نوع تیپ شخصیتی ازدواج نکنید!

img-responsive

با این دو نوع تیپ شخصیتی ازدواج نکنید!

با این دو نوع تیپ شخصیتی ازدواج نکنید!

مشاوران ازدواج اعتقاد دارند که با دو نوع تیپ شخصیت ضد اجتماعی و شخصیت بیکاره هرگز نباید ازدواج کرد. این دو نوع تیپ شخصیتی موجب نارضایتی طرف مقابلشان از ازدواج می شوند و شرایط ازدواج را ندارند.

دو تیپ شخصیتی نامناسب برای ازدواج

ازدواج با افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند فرد را محکوم به شکست می کندبرای افرادی که چنین شخصیتی دارند فقط قدرت و آزادی خودشان مهم است و اهمیتی به نیازهای دیگران به خصوص همسر نمی دهند.روان شناسان بر این باورند که دو نوع تیپ شخصیتی را هرگز برای ازدواج نباید انتخاب کرد.این دو نوع شخصیت هیچ گاه رضایت کافی را در یک ازدواج به وجود نمی آورند از این رو واجد شرایط ازوداج نیستند.

با افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند فرد را محکوم به شکست می کند برای افرادی که چنین شخصیتی دارند فقط قدرت و آزادی خودشان مهم است و اهمیتی به نیازهای دیگران به خصوص همسر نمی دهند.

افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند نسبت به علاقه و محبت احساس مثبتی نشان نمی دهند و در حقیقت نسبت به این خصوصیات میزان تعلق شان صفر است.

با این دو نوع تیپ شخصیتی ازدواج نکنید!

تیپ های که واجد شرایط ازدواج نیستند

افرادی که دارای شخصیت ضد اجتماعی هستند از تحقیر کردن همسر و فرزندان خود لذت می برند و فقط خود را انسان قابلی می دانند.
این افراد در فریب دیگران مهارت خاصی دارند.مهارت دوستیابی افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند بسیار ضعیف است و هیچ کس نمی تواند روی خوبی این افراد حساب باز کند.

شخصیتی تحت عنوان شخصیت بیکاره در روان شناسی مطرح شده است که این افراد دارای خصوصیات خاصی هستند.
شخصیت بیکاره، افراد عجیبی هستند و به تدریج خود را آشکار می کنند.
این افراد تمایلی به کار نداشته و برای گذران زندگی به دیگران وابسته اند.

افرادی که شخصیت بیکاره دارند نیاز به قدرت در آنها بالا است ولی هیچ میلی به تلاش و زحمت ندارند و برای دستیابی به اهداف خود تلاش نمی کنند زیرا انجام هر کاری را دور شأن خود می دانند.
این افراد حرف های بزرگ می زنند ولی در عملکرد ضعیف و ناچیز هستند.

این افراد در ارتباطات اجتماعی ضعیف عمل می کنند.این افراد تا زمانی که دیگران از آنها حمایت می کنند همراه خوبی هستند اما اگر مسئولیتی از آنها بخواهند شانه خالی کرده
و به خشونت و بدرفتاری متوسل می شوند.این افراد در اصل کودکانی هستند که هرگز بزرگ نمی شوند.

هرگز با این دو شخصیت ازدواج نکنید

منبع : قدس آنلاین

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

با این دو نوع تیپ شخصیتی ازدواج نکنید!

%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af2017-07-05

ABOUT THE AUTHOR