|  | 

سرگرمی و تفریحی

بوتاکس چیست | عوارض بوتاکس | فواید تزریق بوتاکس

بوتاکس چیست | عوارض بوتاکس | فواید تزریق بوتاکس

بوتاکس چیست؟ عوارض تزریق بوتاکس چیست؟ آیا تزریق بوتاکس فوایدی دارد؟ بوتاکس دارویی است که جهت برطرف کردن چین و چروک پیشانی، بین دو ابروها و گوشۀ چشم بکار می رود. در حقیقت داروی بوتاکس شکل تخلیص و آماده شدۀ سم باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم است. این باکتری بی هوازی است و در محیط های در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بوتاکس چیست | عوارض بوتاکس | فواید تزریق بوتاکس

%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82

ABOUT THE AUTHOR