|  | 

مدلینگ پسر

تجاوز 4 پسر به دختر هندی و سپس دار زدن دختر دانشجو در حمام! + عکس دختر

img-responsive

تجاوز 4 پسر به دختر هندی و سپس دار زدن دختر دانشجو در حمام! + عکس دختر

دانشجویان پسر ارشناسی ارشد به تجاوز کردند و پس از رابطه جنسی او را در حمام دار زدند. این دانشجویان پسر به دلیل تجاوز جنسی بازداشت شدند. جسد این دختر که مورد تجاتوز قرار گرفته بود در حالی که به دار آویخته شده بود پیدا شد.

تجاوز پسران هندی به دختر دانشجو و دار زدن دختر جوان

“اسناس” دانشجوی سال دوم رشته میکروبیولوژی یکی از دانشگاه های هند که توسط ۴ دانشجوی مقطع ارشد همان دانشگاه مورد قرار گرفته بود جسدش پیدا شد.  به گزارش تاپ ناز جسد قربانی حلق آویز در حمام خانه اش در وتکرا، هند پیدا شد. طبق گزارش یکی از رسانه های هند به رغم تعدد

تجاوز 4 پسر به دختر هندی و سپس دار زدن دختر دانشجو در حمام! + عکس دختر

شکایت این دختر به مسئولان دانشگاه مبنی بر تعرض جنسی، اما هیچ اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته و قربانی بنابر شهادت همکلاسی های اش به دفعات مورد آزار جنسی قرار گرفته است. در حالی که هیچ یادداشتی مبنی بر خودکشی در کنار جسد اسناس یافت نشده،

پلیس تحقیقات خود را پیرامون مرگ مشکوک این دختر آغاز کرد و با توجه به شهادت برخی از دانشجویان و هم کلاسی های این دختر، ۴ پسر دانشجو را بازداشت کرده است و تحقیقات از این متهمان ادامه دارد.

تجاوز جنسی به دختر دانشجوی هندی توسط 4 پسر

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تجاوز 4 پسر به دختر هندی و سپس دار زدن دختر دانشجو در حمام! + عکس دختر

%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-4-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%be%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa

ABOUT THE AUTHOR