|  | 

مدلینگ پسر

تغییر جنسیت همزمان مادر و پسر! مادر پدر شد و پسر دختر

img-responsive

تغییر جنسیت همزمان مادر و پسر! مادر پدر شد و پسر دختر

تغییر جنسیت مادر و پسز, دختر شدن پسر و مرد شدن زن

برای اولین بار در دنیا دو نفر از یک خانواده تغییر جنسیت دادند. پسر خانواده دختر شد و مادر خانواده پدر شد!

عجیب مادر و پسری که بد از تغییر پدر و دختر شده اند!

تغییر جنسیت خانواده استرالیایی باعث توجه مردم شده است و مردم بسیار متعجب شده اند. مادر و پسر همزمان تصمیم گرفتند جنسیت خود را تغییر دهند.

Mother and son change Gender and become father and daughter

تغییر جنسیت مادر و پسز, دختر شدن پسر و مرد شدن زن

عکس مادر و پسری که تغییر جنسیت دادند

تغییر جنسیت مادر و پسرش نسبت آنها را تغییر داد

تصویری که مشاهده می کنید به خوبی گویای ماجراست ، یک مادر جوان و پسر 11 ساله اش به دلیل شرایط خاصی که داشتند تصمیم به تغییر جنسیت گرفته و حالا درخانواده حکم پدر و دختر را دارند. “اریک ” و ” کوری” میسون شاید تنها و اولین پدر و دختری در دنیا هستند که سابق بر این مادر و پسر بودند.آنها در مصاحبه با شبکه خبری استرالیا در این مورد بیشتر توضیح دادند.

تغییر جنسیت مادر و پسز, دختر شدن پسر و مرد شدن زن

اولین تغییر جنسیت که مادر و پسر را پدر و دخترکرد

“کوری” که حالا یک دختر نوجوان 15 ساله است در 11 سالگی متوجه می شود که نیاز به تغییر جنسیت دارد برای همین از ان پس دختر خانواده می شود اما او در این مسیر تنها نبود و 3 سال بعد مادرش هم حس مشابه در خود احساس کرد و متوجه شد که تا کنون خود واقعی اش نبوده است برای همین با تغییر جنسیت پدر “کوری” شد.

همچنین

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تغییر جنسیت همزمان مادر و پسر! مادر پدر شد و پسر دختر

%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%af%d8%b1

ABOUT THE AUTHOR