|  | 

سرگرمی و تفریحی

جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز

جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز

خنده دارترین جوک های بامزه ویژه عید نوروز جهت صرف شام عید در منزل مدیر جوجه کباب              50پست   کوبیده                         45…… قرمه سبزی                  30… قیمه         …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز

%d8%ac%d9%88%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%b2%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b22018-0

ABOUT THE AUTHOR