|  | 

مدل زیبا

دختر زیبایی که ملکه قزاقستان شد، پسر بود! +عکس

دختر زیبایی که ملکه قزاقستان شد، پسر بود! +عکس

دختری که ملکه زیبایی قزاقستان شد پسر بود! پس از اینکه از بین 4 هزار دختر شرکت کننده در مراسم دختر شایسته ارینا به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شد، بعد از فینال اعلام کرد که اصلا دختر نیست و نام اصلی اش ایلی است و پسر است. جالب این است که از بین این همه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دختر زیبایی که ملکه قزاقستان شد، پسر بود! +عکس

%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%82%d8%b2%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%88

ABOUT THE AUTHOR