|  | 

مدلینگ زن

زنان که تحمل بالا و صبر زیادی دارند احتمال دارد سکته قلبی کنند!

img-responsive

زنان که تحمل بالا و صبر زیادی دارند احتمال دارد سکته قلبی کنند!

زنان که تحمل بالا و صبر زیادی دارند احتمال دارد سکته قلبی کنند!

زنانی که تحمل بالا دارند و در مشکلات زندگی خیلی صبور هستند احتمال دارد سکته قلبی داشته باشند

آیا مشکلات زندگی باعث حمله قلبی زنان می شود؟

ثابت شده که زنان بیشتر از مردان در مقابل درد از خودشان تحمل نشان میدهند و این را میتوان به وضوح در جامعه و میان افراد جامعه دید.نتایج جدیدترین پژوهش انجام گرفته نشان دهنده این است که زنان بخاطر بیشتر تحمل کردن در مقابله با درد اغلب نمیتوانند وقوع را درک کنند و این موضوعی است که باید تمامی زنان از آن باخبر شوند.

این امر سبب نگرانی کارشناسان شده؛ چرا که بسیاری از حملات قلبی در میان زنان به دلیل تحمل بالای آنها تشخیص داده نمی‌شود.

اولین بار در پدیدار شد.

زنان که تحمل بالا و صبر زیادی دارند احتمال دارد سکته قلبی کنند!

%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85

ABOUT THE AUTHOR