|  | 

سرگرمی و تفریحی

شرایط کامل بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی

شرایط کامل بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی شرط سنی برای بیمه، سابقه کار، نرخ حق بیمه و تسهیلات مورد نیاز برای بیمه پردازی اختیاری را اعلام کرد. شرایط بیمه اختیاری تامین اجتماعی برای افراد طبق قوانین تامین اجتماعی افرادی که متقاضی بیمه هستند و سابقه بیمه پردازی قبلی نداشته اند و یا آن دسته از افرادی که در گذشته …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط کامل بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی

%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7

ABOUT THE AUTHOR