|  | 

سرگرمی و تفریحی

فواید خواندن “آیت الکرسی” و متن آیت الکرسی

فواید خواندن “آیت الکرسی” و متن آیت الکرسی

آیت الکرسی متن آیت الکرسی به همراه ترجمه آیت الکرسی، و خواص آیت الکرسی عبدالله بن عوف گفته است: شبی خواب دیدم که قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی کردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و کاخ‌های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این کاخ را …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فواید خواندن “آیت الکرسی” و متن آیت الکرسی

%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84

ABOUT THE AUTHOR