|  | 

مدلینگ دختر

مرد لخت به سراغ دختر همسایه در حمام رفت! + عکس دختر

img-responsive

مرد لخت به سراغ دختر همسایه در حمام رفت! + عکس دختر

حمله مرد همسایه به دختر دانشجو و برهنه در حمام

دختر دانشجو در حمام و در حال دوش گرفتن بود و البته تنها هم زندگی می کرد که ناگهان مرد لخت همسایه را در داخل حمام دید و شوکه شد. دختر دانشجو زمانی که در حمام بود فکرش را هم نمی کرد که مرد همسایه چه نقشه ای دارد.مرد پناهجو با اینکه متاهل بود بارها و بارها به دختر دانشجویی که همسایه آن ها بود پیشنهاد همخوابی می داد اما همیشه با مخالفت این دختر دانشجو مواجه می شد.

مرد لخت به سراغ دختر همسایه در حمام رفت! + عکس دختر

عکس دختر که به پلیس التماس می کند

تا اینکه این مرد مراکشی که از سال ۲۰۰۵ به آلمان مهاجرت کرده بود یک شب زمانی که دختر دانشجو همسایه که تنها زندگی می کرد در حمام بود مرد همسایه در را باز کرد و به آرامی وارد خانه وی شد. سپس لباس هایش را در آورده به طرف در حمام می رود تا نیت پلید خود را عملی کند

اما متوجه حضور مرد همسایه در خانه می شود و پس از درگیری با وی او را در حمام زندانی کرده از خانه خارج می شود و با پلیس تماس می گیرد، پس از حضور پلیس این دختر جوان به طرف ماشین پلیس با وضعی نامناسب می رود و از آن ها طلب کمک می کند، پلیس نیز با اقدامات امنیتی این مرد کثیف را دستگیر می کنند.

مرد پناهجو به صورت لخت به در حمام حمله کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرد لخت به سراغ دختر همسایه در حمام رفت! + عکس دختر

%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%aa

ABOUT THE AUTHOR