|  | 

سرگرمی و تفریحی

چرا با وجود اینکه فردی بدی در کنار ما است باز هم با او می مانیم؟

چرا با وجود اینکه فردی بدی در کنار ما است باز هم با او می مانیم؟

چرا با وجود اینکه میدانیم طرفمان در یک رابطه، ادم خوبی نیست، باز هم کنار او می مانیم و به رابطه ادامه می دهیم؟ همه ما انسان های باهوش و قدرتمند را دوست داریم. متاسفانه بیشتر این انسان های باهوش، به سراغ افرادی می روند که از لحاظ احساسی وضعیت خوبی ندارند و رفتارهای نادرستی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا با وجود اینکه فردی بدی در کنار ما است باز هم با او می مانیم؟

%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b3

ABOUT THE AUTHOR